Kantonrechter beëindigt dienstverband van 5 GGzE-medewerkers na harddrugsgebruik

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Kantonrechter beëindigt dienstverband van 5 GGzE-medewerkers na harddrugsgebruik
's-Hertogenbosch, 31 juli 2015

De kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft van 5 medewerkers van de GGzE in Eindhoven het dienstverband ontbonden na het gebruik van harddrugs tijdens een uitje. Bij 2 medewerkers wijst de kantonrechter de verzoeken tot ontbinding af.

De GGzE verzocht de kantonrechter het dienstverband van 8 medewerkers te ontbinden nadat zij zich zouden hebben misdragen op een bedrijfsuitje in april van dit jaar. De GGzE vernam in mei dat enkele medewerkers harddrugs hadden meegebracht, openlijk harddrugs hadden gebruikt en dat enkele medewerkers daarna onder druk zijn gezet om hun mond te houden over de gedragingen tijdens het uitje. De GGzE stelde de medewerkers op non-actief en liet onderzoek doen door een bureau in bedrijfsrecherche. De medewerkers betwistten de stelling van de GGzE dat het om een bedrijfsuitje ging.

Bedrijfsuitje

Volgens de kantonrechter was er geen sprake van een zuivere privéaangelegenheid. Het feest hield in belangrijke mate verband met het werk. Zo werd dit ook door het merendeel van de medewerkers ervaren, omdat uit het dossier naar voren komt dat zij zich in zekere mate schuldig voelden over het drugsgebruik tegenover de GGzE. Daarnaast probeerde een aantal medewerkers de gebeurtenissen verborgen te houden voor (het hogere management van) de GGzE.
De kantonrechter stelt vast dat het feest een werkgerelateerd karakter had. Vervolgens is het aan de kantonrechter om te beoordelen of en in hoeverre sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag van de medewerkers en of dat moet leiden tot het einde van de arbeidsovereenkomsten.

Grens overschreden

De GGzE is een forensische kliniek met een therapeutische setting. Op de afdeling waar de medewerkers werkzaam zijn, verblijven cliënten die kampen of kampten met verslavingsproblematiek. De medewerkers van de GGzE hebben een voorbeeldfunctie en kunnen -als zij zelf (hard)drugs gebruiken- cliënten niet op hun drugsgedrag aanspreken. De medewerkers brachten andere collega’s ernstig in verlegenheid door openlijk harddrugs te gebruiken in het bijzijn van collega's die dat niet deden en het gebruik vervolgens verborgen wilden houden voor de GGzE. Daarmee ontstond een reële kans op verstoring van de collegiale verhoudingen.
 
Met de GGzE is de kantonrechter van mening dat 5 medewerkers met de gedragingen een grens hebben overschreden. De kantonrechter ontbindt in hun geval de arbeidsovereenkomst per 15 augustus 2015. Volgens de kantonrechter handelden deze medewerkers, voor zover zij niet al in strijd met de regels van de gedragscode van GGzE handelden, op z’n minst ernstig in strijd met de regels van goed werknemerschap.
 
Bij 2 medewerkers is volgens de kantonrechter onvoldoende reden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Bij de ene medewerker staat kort gezegd niet vast dat zij drugs gebruikte en daarmee de gedrags- of beroepscode heeft overschreden. Het zwijgen van deze medewerker over het drugsgebruik van de anderen is weliswaar laakbaar en zou reden kunnen zijn voor een waarschuwing of berisping, maar is onvoldoende ernstig voor ontslag. Volgens de kantonrechter zijn de gemaakte verwijten bij de andere medewerker, voor zover die al zijn komen vast te staan, onvoldoende ernstig om het dienstverband te beëindigen. In de zaak van de achtste medewerker is vandaag geen uitspraak gedaan, omdat wordt gekeken of beide partijen er samen uit kunnen komen.

Vergoeding

Een van de 5 medewerkers heeft een dienstverband van bijna 18 jaar bij de GGzE en heeft altijd tot volle tevredenheid gefunctioneerd. Gelet op zijn leeftijd van 59 jaar kan ervan worden uitgegaan dat zijn kansen op de arbeidsmarkt beperkt zijn. De gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zullen voor hem dus zeer ingrijpend zijn. Als de GGzE de man daadwerkelijk ontslaat, kent de kantonrechter hem een beperkte vergoeding toe van 20.000 euro. Dat is lager dan gevraagd, omdat de ernstige vertrouwensbreuk in overwegende mate aan de man te wijten is.

Uitspraken

Meest gelezen berichten