Komst lichtmasten voor Vughtse tennisvereniging nog onzeker

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Komst lichtmasten voor Vughtse tennisvereniging nog onzeker
's-Hertogenbosch, 13 februari 2015

De vergunning die de gemeente Vught aan tennisvereniging Woburnpark heeft verleend voor zes lichtmasten, rammelt. De gemeente moet de vergunning binnen vier weken aanvullend motiveren. Dit beslist de rechtbank Oost-Brabant.

De tennisvereniging vroeg een vergunning aan om zes lichtmasten van tien meter hoog te plaatsen. In maart vorig jaar verleende de gemeente Vught deze vergunning. Een aantal omwonenden maakte hier bezwaar tegen, maar dit wees de gemeente af. Daarop stapten de omwonenden naar de rechter.

De omwonenden zijn bang dat zij vaker last zullen hebben van geluidsoverlast van spelers en bezoekers zodra er verlichting aanwezig is, omdat er dan ook als het in de avonduren donker is kan worden getennist. Bovendien zou een aantal van de omwonenden last hebben van het felle licht, zeker als de bladeren van de bomen zijn. Volgens de rechtbank is de gemeente bij het verlenen van de vergunning voor lichtmasten bij het tennispark afgeweken van de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Eén woning staat binnen de door de VNG geadviseerde afstand. De reden dat de VNG dergelijke afstanden adviseert, is vanwege de geluidsbelasting van een sportcomplex.

De belangenafweging van de gemeente klopt niet. Ook het geluidsrapport dat door de gemeente in de procedure naar de rechtbank is gestuurd, is onvoldoende. Hierin is het stemgeluid van tennisspelers, toeschouwers, alsmede het geluid van het tennissen zelf, het geluid van bijvoorbeeld dichtslaande deuren van auto’s van aanwezigen en het geluid van mensen die buiten na een wedstrijd napraten, ten onrechte buiten beschouwing gelaten. De gemeente krijgt daarom vier weken de tijd om onder meer een nieuwe volledige afweging te maken tussen de belangen van de omwonenden en die van de tennisvereniging en onderzoek te doen naar de geluidsbelasting van het tennispark. Daarna zal de rechtbank, ook als de gemeente geen gebruik maakt van de gelegenheid om aanvullend te motiveren, uitspraak doen op de beroepen van de omwonenden.

Uitspraken

Meest gelezen berichten