LOHA blijft de lokale omroep in gemeente Haaren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > LOHA blijft de lokale omroep in gemeente Haaren
's-Hertogenbosch, 23 december 2015

De stichting Lokale Omroep Haaren (LOHA) behoudt de aanwijzing als lokale publieke omroep van de gemeente Haaren. Dit oordeelde de rechtbank Oost-Brabant vandaag in de procedure die de concurrerende Haarense Omroep Stichting (HOS) tegen deze aanwijzing had aangespannen.

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) bepaalt welke omroep in een gemeente het publieke media-aanbod mag verzorgen. Het CvdM wees in juni vorig jaar de LOHA aan om dit de komende 5 jaar in de gemeente Haaren te doen. Hiermee werd automatisch een verzoek van de HOS om te worden aangewezen als lokale publieke omroep afgewezen. Het CvdM nam dit besluit op basis van een advies van de gemeenteraad van Haaren.

Volgens de afgewezen lokale omroep HOS mocht het CvdM niet uitgaan van het advies van de gemeenteraad, omdat één van de leden van het Programmabeleidbepalend Orgaan (pbo) van de LOHA commercieel actief is op journalistiek vlak en een ander lid bestuurslid is bij de productiemaatschappij waarmee de LOHA samenwerkt. Dat is, zo stelt de HOS, in strijd met het modelreglement pbo. De HOS heeft verder onder meer aangevoerd dat zij een breder draagvlak heeft met bestuursleden uit drie van de vier dorpskernen, terwijl het bestuur van de LOHA uit één dorpskern komt. 
Het CvdM stelt daartegenover dat het advies van de gemeenteraad op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en deugdelijk is gemotiveerd en hij daarom zijn besluit op dit advies mocht baseren.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de gestelde strijd met het modelreglement pbo niet relevant is, omdat omroepen niet verplicht zijn het pbo op deze wijze vorm te geven. Verder oordeelt de rechtbank dat de gemeenteraad zich op het standpunt mocht stellen dat beide omroepen een representatief pbo hebben, ondanks dat het pbo van de LOHA niet in alle dorpskernen van de gemeente is vertegenwoordigd. Als beide omroepen zowel een representatief pbo hebben als aan de eisen van de Mediawet 2008 voldoen, staat het de gemeenteraad vrij om bij het bepalen van zijn voorkeur andere omstandigheden mee te wegen. De gemeenteraad heeft zijn keuze voor de LOHA voornamelijk gebaseerd op zijn overtuiging dat de LOHA meer gericht is op het verzorgen van een media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van de maatschappelijke behoeften die in de gemeente Haaren leven. Volgens de gemeenteraad heeft de LOHA een veelzijdiger pbo dan de HOS, omdat in het pbo van de LOHA de sector kunst en cultuur is vertegenwoordigd, wat bij de HOS niet het geval is. Volgens de rechtbank heeft de gemeenteraad voldoende inzichtelijk gemaakt hoe hij tot zijn advies is gekomen en voldoet het advies aan de daaraan te stellen zorgvuldigheidseisen. Volgens de rechtbank hoefde wat de HOS heeft gesteld geen reden te zijn voor het CvdM om van dit advies af te wijken. Gelet daarop concludeerde de rechtbank dat het CvdM in redelijkheid de aanwijzing van de LOHA als lokaal publieke omroep heeft mogen handhaven.

Uitspraken

Meest gelezen berichten