Laden...

Man moet meewerken aan beëindigen religieus huwelijk

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Man moet meewerken aan beëindigen religieus huwelijk
's-Hertogenbosch, 03 augustus 2016

Een man uit Veldhoven moet meewerken aan de echtscheiding van zijn vrouw. Doet hij dat niet, dan pleegt hij een onrechtmatige daad. Dat is het oordeel van de rechtbank Oost-Brabant. De man en vrouw sloten in 2014 een islamitisch huwelijk. Een jaar later ging het stel uit elkaar en vroeg de vrouw de scheiding aan. De man wil alleen aan de echtscheiding meewerken als de vrouw de gouden sieraden teruggeeft die hij haar schonk evenals de bruidsgift van 4 duizend euro.

Volgens de man kan een echtscheiding naar islamitisch recht alleen worden uitgesproken door een shariarechter en is de rechtbank Oost-Brabant daartoe niet bevoegd. De rechtbank oordeelt dat de rechter het huwelijk inderdaad niet kan ontbinden, maar dat wel de vraag kan worden beantwoord of de man een onrechtmatige daad pleegt ten opzichte van de vrouw door een scheiding te weigeren. En volgens de rechtbank is dat het geval.

Onrechtmatige daad

Als het huwelijk blijft voortbestaan wordt volgens de rechtbank inbreuk gemaakt op de rechten en vrijheden van de vrouw. Het religieuze huwelijk vormt een belemmering voor de vrouw om opnieuw een relatie aan te gaan. De sociale omgeving van de vrouw zal haar zonder echtscheiding naar islamitisch recht blijven beschouwen als een gehuwde vrouw. Daardoor loopt ze het risico dat ze zich bij een volgende relatie buiten die sociale omgeving plaatst. Daarnaast overweegt de rechtbank dat het religieuze huwelijk zorgt voor een ondergeschikte positie van de vrouw; zij is verplicht de man te gehoorzamen.

Deze fundamentele ongelijkheid tussen de vrouwelijke en de mannelijke partner - die op zichzelf al niet strookt met de grondrechtelijke gelijkheid tussen de seksen - blijft bestaan als er geen echtscheiding komt terwijl de vrouw die wel wenst. De vrouw kan de echtscheiding naar islamitisch recht niet afdwingen; de man kan dat wel door verstoting (door het uitspreken van de talaq). Bovendien loopt de vrouw het risico om bij het aangaan van een nieuwe relatie blootgesteld te worden aan eerwraak en strafvervolging. In Irak - het land van herkomst van beiden - wordt een dergelijke situatie (geen echtscheiding naar religieus recht maar wel een nieuwe relatie) aangemerkt als overspel. En dat is daar een strafbaar feit. Dat de man louter uit financiële motieven niet wil meewerken aan de scheiding, vormt volgens de rechtbank dan ook een onrechtmatige daad ten opzichte van de vrouw.

Uitspraak