Pro-formazitting zwemschoolhouder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Pro-formazitting zwemschoolhouder
's-Hertogenbosch, 14 september 2009

Op vrijdag 18 september a.s. is de eerste pro-formazitting van de zwemschoolhouder die wordt verdacht van verkrachting dan wel het plegen van ontuchtige handelingen en het bezit van kinderporno. De rechtbank behandelt deze zaak vrijdag niet inhoudelijk.

Tijdens de pro-formabehandeling worden eventuele verzoeken van het openbaar ministerie en de verdediging behandeld en worden nadere afspraken gemaakt over de verdere behandeling van de zaak.

De zitting begint om 10.00 uur en is openbaar. Belangstellenden zijn welkom de zitting bij te wonen, waarbij direct betrokkenen voorrang krijgen. De publieke tribune van de zittingszaal heeft plaats voor maximaal 90 belangstellenden. Daarnaast zal de rechtbank twee meekijkzalen in-richten. Op deze manier kunnen ongeveer 80 mensen de zaak via een videoverbinding volgen. De rechtbank verzoekt belangstellenden er rekening mee te houden dat ze, zodra het maximumaantal is bereikt, niet meer tot de zittingszaal of een van de meekijkzalen kunnen worden toegelaten. Daarnaast dienen mensen er gezien de verwachte belangstelling rekening mee te houden dat er enige wachttijd kan ontstaan in verband met de gebruikelijke toegangscontrole. De rechtbank verzoekt belangstellenden dan ook tijdig bij het Paleis van Justitie aanwezig te zijn.

Uitspraken

Meest gelezen berichten