Laden...

Provincie blijft bevoegd over bomen in buitengebied van Boekel

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Provincie blijft bevoegd over bomen in buitengebied van Boekel
's-Hertogenbosch, 27 juni 2018

De gemeenteraad van Boekel is te ver gegaan toen zij de hele gemeente als bebouwde kom aanwees en daarmee de provincie Noord-Brabant uitsloot als verantwoordelijke voor het beschermen van bomen in het buitengebied. De rechtbank Oost-Brabant heeft dit besluit dan ook vernietigd.

De provincie Noord-Brabant ziet er op toe dat de regels voor de bescherming van bomen en andere houtopstanden buiten de bebouwde kom van gemeenten worden nageleefd. Gemeenten moeten zelf regels bedenken om ‘het hout’ binnen de bebouwde kom te beschermen. De gemeenteraad van Boekel besloot in december vorig jaar echter de grenzen van de bebouwde kom in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) te laten samenvallen met de gemeentegrens. Daardoor werd het hele grondgebied van de gemeente bebouwde kom en had de provincie geen enkele bevoegdheid meer in het buitengebied. De provincie en de Bomenstichting stapten daarop naar de rechter.

Foto ter illustratie

De gemeenteraad nam haar besluit omdat het voor haar burgers onnodig verwarrend zou zijn als er twee regelingen naast elkaar gelden. Naast de Wnb geldt namelijk ook nog de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Als de raad de bebouwde komgrens gelijk zou houden, dan zouden verschillende nieuwe wijken van de gemeente buiten de bebouwde kom, en dus onder de Wnb, vallen. Andere wijken zouden juist binnen de bebouwde kom, en dus onder de APV, vallen. Dit vindt de gemeenteraad binnen één gemeente niet wenselijk. Bovendien denkt de raad dat de houtopstanden door de APV beter worden beschermd dan door de Wnb. Die wet is alleen bedoeld om de hoeveelheid bos te beschermen en niet om de kwaliteit van bomen en bos te beschermen. Bovendien schiet de handhaving van de Wnb door de provincie in de ogen van de raad tekort.
Volgens de provincie en de Bomenstichting kan een gemeente niet een provincie opzij zetten door op deze manier de bebouwde kom te wijzigen. Dat is volgens hen in strijd met de bedoeling van de Wnb. De provincie en Bomenstichting wijzen op een aantal tekortkomingen in de APV. Zij vinden onder meer dat de herplantingsplicht van de Wnb in de APV niet goed is geregeld. De provincie en Bomenstichting vinden het bovendien verwarrend dat, als meer gemeenten de lijn van de gemeente Boekel zouden volgen, in ieder gemeente andere regels zouden gelden voor het kappen van bomen, zonder dat de provincie hier enige invloed op kan uitoefenen.

De rechtbank oordeelt dat de gemeenteraad te kort door de bocht is gegaan met het nemen van het besluit. Een gemeenteraad kan alleen maar een gebied als bebouwde kom aanwijzen als er in dat gebied daadwerkelijk een gebouw staat of binnen korte termijn gaat komen. Dit is hier niet het geval. De gemeenteraad van Boekel is daarom te ver gegaan door de hele gemeente als bebouwde kom aan te wijzen. De raad kan het verwarrend vinden dat de APV naast de Wnb geldt voor de kap van bomen in het buitengebied, maar dit is een recente keuze van de maker van de Wnb; de overheid. Al met al vernietigt de rechtbank het besluit van de gemeenteraad.

Uitspraak