Rechter vernietigt gebiedsverbod Eindhovense burgemeester

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Rechter vernietigt gebiedsverbod Eindhovense burgemeester
's-Hertogenbosch, 05 augustus 2010

De bestuursrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft zojuist het gebiedsverbod vernietigd dat de Eindhovense burgemeester instelde tegen een 62-jarige zedendelinquent uit Eindhoven. De rechtbank meent dat het gebiedsverbod qua duur en omvang te ruim is waardoor het een ongeoorloofde inbreuk maakt op de grondrechten van de man.

Burgemeester bevoegd?

Bij het beantwoorden van die vraag kijkt de rechtbank naar de situatie zoals die gold bij het opleggen van het bevel op 17 september 2009. Wat er daarna gebeurde, mag de rechtbank bij de beoordeling niet betrekken.
De burgemeester was volgens de rechtbank bevoegd om op grond van artikel 172 lid 3 Gemeentewet op 17 september 2009 een gebiedsverbod uit te vaardigen. Er bestond ten tijde van het opleggen van het gebiedsverbod een ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde.  

​Gebiedsverbod proportioneel?

Het is vervolgens de vraag of het opgelegde gebiedsverbod in dit geval redelijk is. De rechtbank overweegt dat een dreigende verstoring van de openbare orde een rechtvaardiging kan zijn voor het beperken van iemands grondrechten. In het algemeen geldt dat een gebiedsverbod niet langer mag duren dan strikt noodzakelijk en het gebied waarop het verbod ziet zo klein mogelijk moet zijn.
In dit geval ziet het gebiedsverbod op de hele gemeente Eindhoven en geldt het voor onbepaalde tijd. De rechtbank oordeelt dat dit een te verregaande inbreuk op de bewegingsvrijheid van de man is. Daarnaast heeft de burgemeester niet aannemelijk gemaakt waarom niet kon worden volstaan met een gebiedsverbod van een beperktere omvang.

Uitspraken

Meest gelezen berichten