Laden...

Rechter zet streep door 1 windmolen, 3 andere mogen wel worden gebouwd

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Rechter zet streep door 1 windmolen, 3 andere mogen wel worden gebouwd
's-Hertogenbosch, 05 maart 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch had geen vergunning mogen verlenen voor de komst van een windmolen aan de Gemaalweg in die stad. Drie andere windmolens, op het bedrijventerrein De Rietvelden, mogen wel worden gebouwd. Dit bepaalde de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

foto ter illustratie
Foto ter illustratie.

Het college verleende in september 2017 een vergunning aan een leverancier van duurzame energie voor de bouw en exploitatie van 4 windmolens. Van die windmolens moesten er 3 op De Rietvelden komen en een vierde een stuk verderop aan de Gemaalweg bij het bedrijventerrein Treurenburg. De windmolens mochten maximaal 186 meter hoog worden (inclusief de rotorbladen). Onder meer een groot aantal omwonenden, een basisschool, kinderopvang, kindcentrum en een voetbalvereniging in de omgeving, stapten naar de rechter. Zij wilden kort gezegd voorkomen dat de windmolens worden gebouwd.

De tegenstanders voerden onder meer aan dat hun uitzicht wordt aangetast (horizonvervuiling), dat zij last gaan krijgen van het geluid en de zogenaamde slagschaduw van de windmolens en dat er door ijsafzetting gevaar ontstaat door stukken ijs die ervan losraken en vallen. Ook zouden er in de directe omgeving van de windmolens te veel “kwetsbare objecten” staan die geraakt kunnen worden mocht er een rotorblad afbreken.
Het college weerspreekt al deze stellingen. Volgens haar voldoet kort gezegd alles aan de veiligheidseisen, komt er geen geluidsoverlast, kan er door een speciaal systeem geen sprake zijn van slagschaduw voor omwonenden en is er voldoende gekeken naar eventuele horizonvervuiling.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de windmolen aan de Gemaalweg geen verband heeft met de andere 3 windmolens en dus geen deel uitmaakt van een groep. Dat is wel een eis in de provinciale verordening. Het kan leiden tot horizonvervuiling. Het college had de vergunning voor de bouw van deze windmolen niet mogen verlenen. Daarom vernietigt de rechtbank de vergunning voor deze windmolen. Verder had het college in haar besluit voorschriften moeten opnemen om de vergunninghouder, te verplichten de 3 windmolens op De Rietvelden uit te rusten met een toereikend ijsdetectiesysteem om iedere ijsafzetting te voorkomen. Dit voorschrift verbindt de rechtbank nu zelf aan de vergunning.
De overige inhoudelijke kritiek van de tegenstanders treft geen doel. Het college heeft voldoende onderbouwd dat de windmolens kunnen voldoen aan de gestelde normen over onder meer veiligheid, geluidsoverlast en schaduwwerking. Het college mocht de vergunningen voor de windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden dan ook verlenen, oordeelt de rechtbank.


Uitspraak