Veldhoven mocht vierde locatie toewijzen aan basisschool Dick Bruna

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Veldhoven mocht vierde locatie toewijzen aan basisschool Dick Bruna
's-Hertogenbosch, 24 juni 2016

De gemeente Veldhoven mocht een vierde locatie aanwijzen voor huisvestiging van basisschool Dick Bruna. De rechtbank Oost-Brabant wees vandaag een verzoek af om de gemeente op te dragen naar een alternatieve oplossing te zoeken voor het capaciteitsgebrek van die school.

Basisschool Dick Bruna zit momenteel op 3 locaties in Veldhoven. De Kempen, de organisatie waaronder de school valt, wil voor het komende schooljaar meer ruimte, omdat er sprake is van onder meer te weinig leslokalen. De gemeente Veldhoven onderkent dit en heeft de school, net als een jaar geleden, ruimte aangeboden in een vierde locatie in basisschool De Berckacker. Daar staat bijna 200 m2 ruimte leeg. Daarnaast stelt de gemeente een geldbedrag beschikbaar voor de eerste inrichting van die ruimten.
Volgens de organisatie is het kort gezegd niet wenselijk dat de basisschool op 4 verschillende locaties komt te zitten. De Kempen vroeg daarop aan de rechter om een voorlopige voorziening te treffen; zij wil dat de gemeente zoekt naar een alternatieve oplossing.

De Kempen stelt dat er een afspraak is gemaakt dat de gemeente zou zoeken naar een meerjarenperspectief of een permanente oplossing voor het capaciteitsprobleem van Dick Bruna. Ook had de gemeente alternatieven moeten onderzoeken, zoals 2 opties die de organisatie zelf aandroeg. Volgens De Kempen kan de gemeente in de derde locatie van Dick Bruna, ruimte laten afstaan door een kinderopvang. Ook zou Dick Bruna van haar derde locatie kunnen verhuizen naar een grotere ruimte die nu door een andere school in gebruik is, maar te groot zou zijn voor die basisschool.
De gemeente stelt dat zij een juiste beslissing heeft genomen op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Oordeel

Volgens de voorzieningenrechter is niet gebleken dat de gemeente heeft toegezegd dat de uitbreiding bij een nieuwe aanvraag volledig opnieuw zou worden onderzocht of dat wordt gezocht naar een permanente oplossing. Bovendien erkent de gemeente dat een school verspreid over 4 locaties onwenselijk is, maar er is geen regelgeving waaruit blijkt dat een school niet over meerdere locaties kán worden verspreid. De gemeente handelde volgens het beleid en mocht concluderen dat de door De Kempen aangedragen opties binnen dat beleid en de regelgeving geen alternatief waren.

Uitspraken

Meest gelezen berichten