Veroordeling voor beschikbaar stellen huis voor hennepteelt

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Veroordeling voor beschikbaar stellen huis voor hennepteelt
's-Hertogenbosch, 08 februari 2017

Een 57-jarige vrouw uit Helmond bood gelegenheid aan anderen om hennep in haar woning te kweken. Hiervoor legt de rechtbank Oost-Brabant haar een taakstraf op van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 week. De rechtbank spreekt haar vrij van schuld aan een brand in haar woning.

De politie trof in de toenmalige woning van de vrouw in Eindhoven een hennepkwekerij aan met 234 planten. De vrouw stelde haar woning tussen oktober 2015 en januari 2016 beschikbaar aan anderen om hennep te kweken.

Geen onderzoek naar oorzaak brand

Volgens de officier van justitie kon de vrouw de brand die in januari 2016 in de woning ontstond verweten worden. In de woning was namelijk een onveilig aangelegde illegale elektrische installatie die gebruikt werd om illegaal stroom te tappen voor de hennepkwekerij. De rechtbank constateert dat de officier van justitie geen forensisch onderzoek liet uitvoeren naar de oorzaak van de brand. Volgens een voorlopige conclusie van een deskundige ontstond de brand zeer waarschijnlijk door een zeer heet geworden transformator in de trapkast. In het latere rapport van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, waaraan ook de deskundige meeschreef, staat dat de precieze oorzaak van de brand niet kan worden vastgesteld. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat er een causaal verband is tussen de aanwezige hennepkwekerij of de daarvoor aangelegde elektrische installatie en de brand. Er is daarom onvoldoende bewijs dat de brand aan de eigenaresse van de woning kan worden verweten. De rechtbank spreekt de vrouw dan ook vrij van dit feit.

De rechtbank houdt er bij het bepalen van de straf onder meer rekening mee dat de vrouw toestond dat er een hennepkwekerij in haar woning aanwezig was. Daarnaast ontstond er (brand)gevaar voor de omgeving en omwonenden door de kwekerij met ondeskundig aangelegde elektriciteitsinstallatie. Dit is in dit geval des te kwalijker nu de kwekerij in een tussenwoning was opgezet en er ook daadwerkelijk brand is uitgebroken. Er is weliswaar onvoldoende bewijs dat de brand is veroorzaakt door de kwekerij, maar een verband lijkt zeker niet uitgesloten.
De rechtbank legt de celstraf voorwaardelijk op om de vrouw ervan te weerhouden opnieuw de fout in te gaan. Aan deze straf koppelt de rechtbank als bijzondere voorwaarden dat ze zich moet laten begeleiden door de reclassering en moet melden bij de verslavingszorg.

Uitspraken

Meest gelezen berichten