Laden...

Veroordeling voor dodelijk ongeval met lift in Maastricht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Veroordeling voor dodelijk ongeval met lift in Maastricht
's-Hertogenbosch, 14 december 2021

Een sloopbedrijf uit Maastricht is verantwoordelijk voor het overlijden van een ingehuurde werknemer, die bij het slopen van een lift om het leven kwam. De rechtbank Oost-Brabant legt het bedrijf een geldboete op van 75.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk.

De man was door het Maastrichtse bedrijf ingehuurd om in juni 2018 een liftkooi te slopen. De lift hing ter hoogte van de zesde verdieping van een gebouw in de Limburgse hoofdstad. Bij de snijbrandwerkzaamheden viel de liftkooi waarin de man stond vanaf zo'n 35 meter hoogte naar beneden. Het slachtoffer overleed ter plekke.

De verdachte is als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van haar werknemers. Uit onderzoek is gebleken dat het sloopbedrijf naliet ervoor te zorgen dat er sprake was van een veilige werksituatie. In de liftschacht waarin de liftkooi hing, ontbraken vrijwel alle onderdelen die normaal in een liftschacht wel aanwezig zijn, zoals de geleiderails, het contragewicht en de kabels. De liftkooi hing alleen nog vast in de zogenaamde vanginstallatie, een soort noodrem. Binnen het bedrijf was deze slechte toestand van de liftkooi bekend en de brandweer waarschuwde daar ruim twee weken voor het ongeval nog nadrukkelijk voor. Desondanks liet het bedrijf na ervoor te zorgen dat de liftkooi stevig en stabiel gezekerd was.

Ook was het bedrijf nalatig met het inventariseren van risico's en risicobeperkende maatregelen, het instrueren van werknemers daarop en het houden van toezicht op de naleving van de gegeven instructies. Daarmee schoot het bedrijf ernstig tekort in haar zorgplicht. Door deze nalatigheid kon het noodlottige ongeval gebeuren.

Verantwoordelijkheid

Het dodelijke ongeval had grote impact op de nabestaanden. De rechtbank realiseert zich dat hen onherstelbaar leed is toegebracht en dat geen enkele straf dit leed ongedaan kan maken. De directeur, vertegenwoordiger van het bedrijf, erkent het leed van de nabestaanden en betuigde oprecht spijt. Daarnaast zorgde het bedrijf na het ongeval voor veiligheid en preventie. Daarbij weegt mee dat de Arbeidsinspectie bij een recente controle positief was over het naleven van de veiligheidsverplichtingen door het bedrijf. Hiermee laat het bedrijf zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt voor het ongeval en heeft geleerd van haar fouten.

Al met al vindt de rechtbank een geldboete van 75.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk, op zijn plaats. Ook moet het bedrijf de gevraagde kosten voor de uitvaart van het slachtoffer vergoeden.

Uitspraak