Woning en berging mogen 3 maanden op slot na vondst 30 kilo softdrugs

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Woning en berging mogen 3 maanden op slot na vondst 30 kilo softdrugs
's-Hertogenbosch, 14 april 2016

De burgemeester van de gemeente Bernheze mag een woning en inpandige berging in een bijgebouw op een perceel in Nistelrode voor 3 maanden sluiten na de vondst van een grote hoeveelheid softdrugs. Dat bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

De politie trof in maart 2015 tijdens een doorzoeking van gebouwen op het perceel in Nistelrode ruim 17 kilo hennep, 9 kilo henneptoppen en bijna 2,5 kilo hasjiesj en 1 kilo hennepafval aan. De burgemeester van de gemeente Bernheze besloot de woning en bijgebouwen vervolgens voor 3 maanden te sluiten. Eén van de eigenaren en een echtpaar dat op het perceel woont, maakten hiertegen bezwaar en vroegen de rechter een voorlopige voorziening te treffen. In september besliste de voorzieningenrechter dat de burgemeester haar standpunt om tot sluiting over te gaan beter moest motiveren en niet mocht overgaan tot sluiting tot 6 weken nadat zij op het bezwaar had beslist. In december verklaarde de burgemeester, onder aanvulling van een motivering, de bezwaren ongegrond en besloot dat de woning en een bijgebouw vanaf 1 maart jl. zou worden gesloten. De burgemeester trok in februari 2016 het besluit in om het bijgebouw te sluiten en zette haar besluit voor dit deel om in een waarschuwing. Zij kwam tot deze beslissing vanwege de medische problematiek van de hoogbejaarde bewoners van dit bijgebouw. Wel blijft de sluiting gelden voor de inpandige berging van het bijgebouw waar de drugs werden aangetroffen. De bewoners, onder wie de eigenaar, stapten opnieuw naar de rechter om sluiting te voorkomen.

Standpunten

De bewoners bevestigen dat er een handelsvoorraad softdrugs op het perceel aanwezig was. Deze voorraad was bestemd voor een coffeeshop van de eigenaar in Oss. De eigenaar en bewoners voerden aan dat het perceel al 15 jaar wordt gebruikt als opslag, zonder dat zich problemen hebben voorgedaan. Op het perceel is nooit in drugs gehandeld en er hebben nooit gevaarlijke activiteiten plaatsgevonden. Volgens de eigenaar en bewoners is er sprake van een uiterst veilige opslagplaats van een gedoogde en goed bekende coffeeshop. Bovendien zijn er over de opslag afspraken gemaakt met de burgemeester van de gemeente Oss, zo stellen zij. Volgens de eigenaar en de bewoners had de burgemeester moeten volstaan met een waarschuwing. Zeker omdat de bewoners ’s nachts afhankelijk zijn van mantelzorg en dat die zorg verleend wordt door bewoners van de woning die gesloten dreigt te worden. Als dit gebeurt, kunnen ook de bejaarde bewoners niet meer in hun woning blijven.

Volgens de burgemeester hoeft zij niet af te zien van sluiting omdat het gaat om een handelsvoorraad drugs van een coffeeshop. Ook gaat het volgens haar wel degelijk om drugspanden, omdat de drugs toch aan- en afgevoerd zullen moeten worden. De burgemeester benadrukt verder dat navraag bij de gemeente Oss en de politie heeft geleerd dat zij helemaal niet bekend zijn met afspraken over de opslag van de voorraad. Dat er geen overlast is geweest, doet verder niet af aan de bevoegdheid tot handhavend optreden. Tot slot wijst de burgemeester erop dat er bij de doorzoeking ook 2 vuurwapens met munitie zijn gevonden.

Oordeel

De voorzieningenrechter oordeelt dat de burgemeester zich op het standpunt mocht stellen dat er sprake is van een gevaarlijke situatie, waaraan zij haar burgers niet wil blootstellen. Dat de coffeeshop moet worden bevoorraad betekent niet dat de burgemeester moet gedogen dat dat vanuit woningen in haar gemeente gebeurt. Zeker nu uit het beleid van de burgemeester blijkt dat binnen haar gemeente de vestiging van coffeeshops niet wordt toegestaan. Bovendien is de burgemeester van Bernheze niet gebonden aan eventuele afspraken die de eigenaar en bewoners met de burgemeester van Oss zouden hebben gemaakt. De woningen staan nu eenmaal in Bernheze.

De bejaarde bewoners van het bijgebouw hebben aangegeven dat zij afhankelijk zijn van mantelzorg die wordt verleend door de bewoners van de andere woning op het perceel. Als die woning wordt gesloten, kunnen de bejaarde bewoners naar eigen zeggen daarom ook niet in het bijgebouw blijven wonen. Daarover oordeelt de voorzieningenrechter dat de bewoners hun standpunt over onder meer de invloed die een en ander heeft op de gezondheid van één van de bejaarde bewoners van het bijgebouw niet met enig (medisch) stuk hebben onderbouwd. Bovendien blijkt uit de bouwtekeningen die de burgemeester heeft laten zien, dat het bijgebouw groot genoeg is om meerdere personen tegelijk te laten verblijven. De voorzieningenrechter komt daarom tot het eindoordeel dat de burgemeester mag overgaan tot sluiting van de woning en de inpandige berging in het bijgebouw.

Uitspraken

Meest gelezen berichten