Laden...

Procedure indienen beslagrekesten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Regels en procedures > Procedure indienen beslagrekesten

Informatie voor advocaten

Hieronder leest u meer over de procedure om beslagrekesten in te dienen. Enkele aandachtspunten hierbij zijn:
  • U dient beslagrekesten bij voorkeur in via de digitale postkamer óf via veilig mailen
  • De in het rekest genoemde advocaat moet zelf tekenen. De handtekening van een secretaresse "i/o" is niet voldoende. 
  • De afgifte van het verlof tot beslaglegging gebeurt uitsluitend aan de advocaat
  • Als de eis in de hoofdzaak al is ingesteld, dient u in het verzoek ook het rolnummer te vermelden. Dit voorkomt dubbele griffierechten. 

1. Indienen beslagrekesten voor 11.00 uur

Beslagrekesten die vóór 11.00 uur via de digitale postkamer of per e-mail zijn ingediend (of die vóór 10.30 uur bij de Centrale Informatiebalie van het Paleis van Justitie zijn afgegeven), worden met voorrang afgehandeld.

In beginsel - in normale omstandigheden en ervan uitgaande dat het verzoek zich leent voor directe toewijzing - zorgt de rechtbank ervoor dat op deze manier binnen 4 uur verlof verleend wordt. Hiervoor is wel noodzakelijk dat u als volgt te werk gaat:

De aanvrager vermeldt in of onder het rekest het telefoonnummer en de naam van de advocaat die toelichting op het rekest kan geven. Op dat telefoonnummer is die advocaat ook tijdens een eventuele middagsluiting van zijn kantoor bereikbaar.

Toelichting: de ervaring leert dat heel vaak enig overleg of toelichting nodig is.

2. Indienen beslagrekesten na 11.00 uur

Beslagrekesten die ná 11.00 uur via de digitale postkamer of per e-mail worden ingediend (óf na 10.30 uur bij de Centrale Informatiebalie worden afgegeven), worden de volgende werkdag behandeld. 

3. Extreme spoed

Uitzonderingen zijn mogelijk, maar alleen in bijzondere omstandigheden. In eerste instantie bepaalt u als advocaat zelf of het zo'n extreem spoedgeval is dat volgens u een afwijkende behandeling nodig is. Als dat het geval is dan informeert u, vóór de indiening, de rechtbank telefonisch daarover (dat kan alleen via telefoonnummer 088 - 36 11 802).

De extreme urgentie dient u te onderbouwen. Bijvoorbeeld: "het gaat om zeer bederfelijke waar" of "het schip vaart nu de haven uit". Een formulering als: "er zijn gegronde redenen voor verduistering", is onvoldoende. U moet de gronden noemen. De voorzieningenrechter toetst de billijkheid van de gronden. Over de uitslag daarvan wordt u telefonisch geïnformeerd.

Voorwaarden

Ondertekening

De handtekening van een secretaresse "i/o" is niet voldoende. De in het rekest genoemde advocaat dient zelf te tekenen. 

Taak advocaat

  • Afgifte van het verlof tot beslaglegging geschiedt uitsluitend aan de advocaat
  • Het is de taak van de advocaat van de verzoekende partij om het verlof tot beslaglegging aan de deurwaarder te doen toekomen. De rechtbank neemt deze taak niet over.

Intrekking

  • Het kan zijn dat de rechtbank u vraagt om aanvullende informatie. Als u niet binnen 8 werkdagen de gevraagde informatie verstrekt, beschouwt de rechtbank uw beslagrekest als ingetrokken. Ook in dit geval zijn griffierechten verschuldigd; immers het verzoek is in behandeling genomen.
  • Als u binnen 8 werkdagen een mededeling aan de rechtbank geeft dat u de gevraagde informatie op een door u vastgestelde datum levert, geldt dat ook als antwoord op de vraag om aanvullende informatie.

Begroot op hoofdsom

In beginsel wordt de vordering begroot op de gestelde hoofdsom plus één derde. Bij hoge bedragen eventueel iets lager, bij lage bedragen eventueel iets hoger.

Rolnummer vermelden

Als de eis in de hoofdzaak al is ingesteld, dient u in het rekest ook het rolnummer te vermelden. Dit voorkomt dubbele griffierechten.

Eigenbeslag

Bij een verzoek om beslag onder zichzelf te mogen leggen (eigenbeslag) bepaalt de rechtbank in beginsel een verhoor.

'Zwart of grijs gemaakt beslag'

In geen enkel geval wordt beslag 'zwart of grijs gemaakt'.