Laden...

Regels en procedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Oost-Brabant > Regels en procedures

 

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Oost-Brabant een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Oost-Brabant.

  Meer informatie over wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag dient te zetten vindt u op de pagina Akte non-verzet.

  U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen per post:
  Rechtbank Oost-Brabant
  Team Handelsrecht, afdeling Civiele raadkamer
  Postbus 70584
  5201 CZ, ’s-Hertogenbosch

  U ontvangt de akte zodra de verzetstermijn verstreken is. De akte wordt in beginsel dezelfde dag verzonden per post. Het is ook mogelijk om de akte af te halen bij de centrale informatiebalie, de akte ligt dan vanaf 10.30 uur klaar. Als u dit wilt, moet u dat wel duidelijk in de aanvraag aangeven.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen. Meer over verklaring non-faillissement

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Oost-Brabant aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Oost-Brabant.


  U kunt een verklaring non-faillissement schriftelijk (per e-mail) aanvragen bij de Centrale Informatiebalie:

  E-mail: cib@rechtspraak.nl
  Veilig mailcontact met Publieksvragen van rechtbank Oost-Brabant (zivver.com)

  Aanvraag organisatie

  Voeg bij de aanvraag voor een organisatie een origineel (niet gescand) uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend.

  Aanvraag particulier (natuurlijk persoon)

  Bij de aanvraag voor een persoon voegt u een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente bij. Deze mag niet ouder dan 1 maand zijn.
  De akte non-failliet wordt na betaling per post toegezonden. Op afspraak kunt u de akte ook afhalen.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

  Als u niet in hoger beroep gaat en u niet wilt wachten tot het einde van de hoger beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft niet naar de rechtbank.

  Als na de hoger beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen hoger beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank een akte non-appèl (stempel met verklaring van non-appèl) opvragen. Hierin vermeldt de rechtbank dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

  Neem contact op voor meer informatie.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Oost-Brabant. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.


  Algemene voorwaarden deponeren
  U dient de originele voorwaarden in 2-voud en ondertekent door de directeur (of andere gemachtigde) te sturen naar de centrale informatiebalie. Vermeld in de begeleidende brief de bedrijfsnaam en het vestigingsadres (straatnaam, nummer, postcode en plaatsnaam). De voorwaarden gelden vanaf de datum dat ze binnenkomen (datum poststempel of verzoekdatum van de aanvrager). Nadat de griffierechten zijn voldaan, krijgt u een afschrift van de akte toegezonden. 

  Algemene voorwaarden wijzigen
  Naamswijzigingen, adreswijzigingen of het bijvoegen van vertalingen is kosteloos. Bij inhoudelijke wijzigingen of vervanging van de algemene voorwaarden moet een nieuwe akte worden opgemaakt. Hiervoor geldt hetzelfde tarief als voor het deponeren van de algemene voorwaarden. Bij de wijzigingsaanvraag dient u het oude nummer van de akte op te geven plus de vermelding dat de oude voorwaarden vervangen dienen te worden.

  Algemene voorwaarden opvragen
  U kunt de algemene voorwaarden schriftelijk (per post en per mail) opvragen bij de centrale informatiebalie. Vermeld in de aanvraag:

  • depotnummer (indien bekend)
  • adresgegevens (tenaamstelling)
  • soort voorwaarden

  U krijgt de algemene voorwaarden binnen 2 tot 3 werkdagen kosteloos toegezonden.

 • Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Oost-Brabant als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Oost-Brabant.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Oost-Brabant
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank
   
  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.
  Meer over afschrift huwelijkse voorwaarden

  U kunt het afschrift schriftelijk (per brief) opvragen bij het team Facilitaire Zaken, afdeling archief/huwelijkse voorwaarden van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.
  Contact rechtbank Oost-Brabant

  Het afschrift wordt zo snel mogelijk toegezonden. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Oost-Brabant, kunt u een afschrift opvragen bij het team Familie- en Jeugdrecht van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de voormalige echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de ex-echtgenoten. U kunt het afschrift schriftelijk opvragen (ook per e-mail), telefonisch of aan de balie.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Oost-Brabant

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Als uw echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Oost-Brabant, kunt u een certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis) aanvragen bij deze rechtbank. Dit doet u als volgt:

  Per post

  U stuurt uw ondertekende aanvraag per post naar: 

  Rechtbank Oost-Brabant
  griffie Familie- en Jeugdrecht
  Postbus 70584
  5200 CZ ’s-Hertogenbosch

  Per e-mail

  U stuurt uw ondertekende aanvraag per e-mail naar de rechtbank Oost-Brabant, griffie Familie- en Jeugdrecht.

  Persoonlijk

  U kunt de aanvraag ook persoonlijk indienen bij de Centrale Balie, u ontvangt het certificaat later per post.

  Benodigde documenten

  Vergeet niet om de volgende documenten en informatie mee te sturen of mee te nemen: 

  • het ingevulde formulier aanvraag omtrent echtscheiding  (pdf, 624,5 KB)
  • een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) 
  • datum van de echtscheidingsbeschikking, eventueel met het zaaknummer 
  • bewijs van inschrijving van de echtscheiding (op te vragen via de gemeente, als u in het buitenland bent getrouwd, kunt u de inschrijving opvragen bij de gemeente Den Haag)

  Kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan het opmaken van het certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis). Op het certificaat wordt een apostille of legalisatie geplaatst. Voor de kosten van de apostille ontvangt u een nota. Na ontvangst van de betaling wordt het certificaat, voorzien van een apostille, per post naar u toegestuurd. In geval van spoed kunt u contact opnemen met de griffie van Familie- en Jeugdrecht via telefoonnummer 088 – 36 11 840.


 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Oost-Brabant.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Oost-Brabant.

 • U kunt hiervoor terecht bij de Centrale Informatiebalie in het Paleis van Justitie (niet bij het gerechtsgebouw in Eindhoven) of u kunt uw document opsturen naar: Rechtbank Oost-Brabant, t.a.v. de centrale informatiebalie, Postbus 90155, 5200 MG 's-Hertogenbosch. U kunt hiervoor gebruik maken van dit formulier (pdf, 627,5 KB).

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de centrale informatiebalie van de Rechtbank Oost-Brabant tel. 088 361 18 28.

 • Een uittreksel uit het gezagsregister kunt u op verschillende manieren aanvragen bij de rechtbank:

  • persoonlijk, aan de Centrale Informatiebalie van de rechtbank
  • per e-mail
  • per brief
  • telefonisch

  Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • adresgegevens
  • achternaam
  • geboortedatum
  • en bij voorkeur de geboorteplaats. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

  Bezoekadres:

  Centrale Informatiebalie van het Paleis van Justitie
  Leeghwaterlaan 8, 5223 BA 's-Hertogenbosch
  Geopend van 08.30 tot 17.00 uur

  Telefoon: 088 361 18 52
  E-mail: gezagsregister.rb-obr@rechtspraak.nl

  Postadres:

  Rechtbank Oost-Brabant
  t.a.v. Gezagsregister
  Postbus 90155
  5200MG 's-Hertogenbosch

 • Hiervoor kunt u contact opnemen met de rechtbank Oost-Brabant, bij het Paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch. Dit kan op diverse manieren: aan de balie, telefonisch, per e-mail of per brief. In het gerechtsgebouw Eindhoven is geen boedelregister; hiervoor kunt u dus in 's-Hertogenbosch terecht. Aan de inzage en een uittreksel zijn geen kosten verbonden. Aan de balie krijgt u het uittreksel direct mee. Anders heeft u het uittreksel binnen maximaal 1 tot 3 weken in huis.

  Bezoekadres:
  Centrale Informatiebalie
  Paleis van Justitie
  Leeghwaterlaan 8
  5223 BA ’s-Hertogenbosch

  Postadres: 
  Rechtbank Oost-Brabant
  Postbus 90155
  5200 MG ’s-Hertogenbosch
  E-mailadres: cib@rechtspraak.nl  

  Vermeld bij de aanvraag de volgende gegevens:
  • voornaam/voornamen en achternaam (geboortenaam) van de overledene
  • geboortedatum
  • overlijdensdatum
  • laatste woonadres van de overledene (volgens de Basisregistratie personen, de BRP)
  • het adres waar het uittreksel naartoe gestuurd moet worden

 Procedures

>Alles uitklappen
 • ​De rechtbank is onafhankelijk en mag daarom geen juridisch advies geven. Dit zou haar onafhankelijkheid schaden. Neem voor vragen op juridisch gebied contact op met een juridisch adviseur.

 • ​Op deze site vindt u al veel informatie over de rechtbank. Vindt u uw antwoord niet, of wilt u persoonlijk advies? Inhoudelijk kan de rechtbank niet op uw persoonlijke (juridische) vraag ingaan. U kunt wel op werkdagen terecht bij de Centrale Informatiebalie.

 • Klachten kunnen digitaal ingediend worden bij rechtbank Oost-Brabant via het online klachtenformulier.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

   

  De keuze van de mediator

  Voordat de eerste afspraak kan worden gemaakt, moet u de mediator kiezen. Op de website van de Raad voor de rechtsbijstand (rechtsbijstand.nl) staat een overzicht van mediators uit het MfN-register. Mediators worden in het MfN-register opgenomen als ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.

  Contactgegevens Bureau Mediation

  Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft over mediation of meer over het mediationtraject wilt weten.

  Telefoon: 088 361 18 06
  E-mail: mediation.denbosch@rechtspraak.nl

  Zie algemene contactgegevens voor het bezoek- en postadres van Bureau Mediation.

 • ​Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Oost-Brabant. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie. Schuldeisers kunnen een e-mail sturen naar insolventies@rechtspraak.nl of de lijst schriftelijk opvragen via Postbus 121, 5201 AC Den Bosch.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook:
  Bewind
  Curatele
  Mentorschap


 • Echtscheiding
  Voor de zitting worden uitgenodigd: de echtgenoten waar het verzoek tot echtscheiding betrekking op heeft en hun advocaten. Verder zijn de rechter en een griffier aanwezig. Een echtscheidingszitting is niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen, zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd, voor de zitting worden uitgenodigd.
  Echtscheiding


  Gezag, voogdij en omgang
  De rechter bepaalt wie, naast de verzoeker, worden uitgenodigd voor de zitting. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn. De zitting is niet openbaar. 
  Ouderlijk gezag
  Voogdij
  Omgang


  Alimentatie
  De rechtbank roept voor een zitting de (ex-)echtgenoten en hun advocaten op. Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn.
  Alimentatie


  Kindgesprek
  Voor de zittingen die hierboven beschreven staan, geldt dat kinderen niet bij de zitting aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het onderwerp van de procedure, zal een rechter kinderen apart vragen stellen tijdens een kindgesprek.
  Kindgesprek

 • Bent u verhinderd en wilt u de zitting of het getuigenverhoor verplaatsen naar een andere datum? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. De rechtbank Oost-Brabant heeft 2 locaties en een centraal telefoonnummer:
  088 362 10 00. 

  Bent u verdacht van het plegen van een misdrijf of het begaan van een overtreding? Dan heeft u waarschijnlijk een dagvaarding ontvangen. Dagvaardingen worden door het Openbaar Ministerie verstuurd. Neem contact op met het Openbaar Ministerie (om.nl) als u een zitting wilt verplaatsen.

 • Op de thema-pagina Wraking vindt u meer informatie over de procedure om een rechter te wraken.
  Bij de rechtbank Oost-Brabant kunnen wrakingsverzoeken gemaild worden naar de wrakingskamer

 • De huidige werkwijze in de beroepsprocedure van lokale belastingzaken maakt het mogelijk dat partijen elkaar (en de rechtbank) in een zeer laat stadium van de behandeling van de zaak nog met een nieuw (nader) standpunt of nieuwe stukken confronteren. Dit levert vertraging op en belemmert een efficiënte procesgang. Om dit te voorkomen past de rechtbank de werkwijze aan in lokale belastingzaken waarin op of na 1 januari 2021 beroep wordt ingesteld. Met die nieuwe werkwijze beschikt de rechtbank vroeg in de beroepsprocedure over een compleet dossier en kan de rechter waar nodig eerder en meer regie kan voeren. De werkwijze is dan als volgt:

  1. Nadat de rechtbank het beroepschrift ontvangt, krijgt eiser de gelegenheid de gronden in te dienen als dat nog niet is gebeurd. Voor het indienen van gronden stelt de rechtbank een termijn.
  2. Na ontvangst van de gronden van het beroep, stelt de rechtbank de heffingsambtenaar in de gelegenheid een verweerschrift en (in WOZ-zaken) een taxatierapport in te dienen. Ook daarvoor stelt de rechtbank een termijn.
  3. Wanneer een verweerschrift en (in WOZ-zaken) een taxatierapport is ingediend, kan de rechtbank regie voeren door bijvoorbeeld aan partijen schriftelijke vragen te stellen, hen de mogelijkheid te bieden nadere stukken te overleggen of om een schriftelijke reactie te geven. Ook kan de rechtbank besluiten de zaak direct op zitting te plannen of partijen de optie te geven een uitspraak te doen zonder een behandeling op zitting.

Digitaal aanvragen ouderlijk gezag

U kunt gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen via het Digitaal Loket Rechtspraak. Om te kunnen inloggen heeft u DigiD nodig.

Civiel recht

 

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren.