Laden...

Beslagrekest digitaal indienen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Beslagrekest digitaal indienen

Pilot beslagrekesten rechtbank Amsterdam

U kunt vanaf 28 juni digitaal een beslagrekest indienen bij de rechtbank Amsterdam.

Welke voordelen biedt digitaal indienen?

  • Directe uitwisseling van stukken
  • Actuele status van uw ingediende documenten in digitaal zaakdossier
  • Direct digitaal ontvangstbevestiging

U ontvangt per e-mail een notificatie als de rechtbank iets heeft toegevoegd of gewijzigd in het dossier.

Direct indienen beslagrekest

Inloggen Mijn Rechtspraak

U logt in met uw advocatenpas. Voorlopig kunt u alleen bij de rechtbank Amsterdam digitaal een beslagrekest indienen.

 

 Digitaal een beslagrekest indienen bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
  • Een beslagrekest dient u digitaal in via Mijn Rechtspraak. U logt in met uw advocatenpas. Na inloggen kunt u het verzoekschrift uploaden en indienen. U ziet direct een ontvangstbevestiging met het indieningsnummer.

    Het griffierecht betaalt u zoals u gewend bent.

  • Over het algemeen vindt er geen zitting plaats en beoordeelt de rechter het verzoekschrift op basis van de door u verstrekte informatie. 

  • De rechter geeft meestal snel aan of er beslag gelegd mag worden.
    U ontvangt per e-mail een notificatie dat de uitspraak is toegevoegd aan het dossier. Die kunt u in het portaal bekijken en downloaden. U ontvangt binnen enkele dagen per post een gewaarmerkt afschrift van de uitspraak (grosse).

Digitale toegang bestuursrecht en civiel recht

De maatschappij digitaliseert steeds meer. In die ontwikkeling gaat de Rechtspraak mee. De komende jaren biedt de Rechtspraak partijen in steeds meer bestuursrechtelijke en civiele zaken digitale toegang tot de rechter. Zo worden procedures sneller en toegankelijker.

Pilot beslagrekesten

Vanaf 28 juni 2021 kunt u als advocaat op vrijwillige basis digitaal beslagrekesten indienen bij de rechtbank Amsterdam. U neemt dan deel aan de pilot Beslagrekesten. Als de pilot goed verloopt, kunt u in het najaar bij alle rechtbanken digitaal een beslagrekest indienen

 

 

 

Vraag en antwoord

Welke browser kan ik gebruiken voor Beslagrekesten?

U kunt werken met: Chrome, Firefox, Internet Explorer en Safari. U heeft de nieuwste versie van deze browsers nodig om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken. Het kan voorkomen dat het downloaden niet goed werkt met Internet Explorer of Safari. Het advies is dan een andere browser te proberen.

Welke documenten kan ik uploaden?

U kunt alleen pdf/a-documenten uploaden in Mijn Rechtspraak-Beslagrekesten. Een document kan tot 25 MB groot zijn. Zorg dat er geen diakritische tekens (accenten en symbolen) in de namen van de documenten staan, anders lukt het uploaden van deze documenten niet.

Kan ik medewerkers van mijn kantoor machtigen om handelingen namens mij te verrichten?

Ja, dat kan via de site van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder ‘Pasbeheer’ (advocatenpas.nl) kunt u iemand een machtiging toekennen. Hiervoor logt u in en selecteert 'Digitale diensten Rechtspraak'.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.