Laden...

Beslagrekest digitaal indienen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Beslagrekest digitaal indienen

Welke voordelen biedt digitaal indienen?

 • Directe uitwisseling van stukken
 • Actuele status van uw ingediende documenten in digitaal zaakdossier
 • Direct digitaal ontvangstbevestiging

U ontvangt per e-mail een notificatie als de rechtbank iets heeft toegevoegd of gewijzigd in het dossier.

Direct indienen beslagrekest

U logt in met uw advocatenpas. 

Inloggen Mijn Rechtspraak

 

 Digitaal een beslagrekest indienen bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Een beslagrekest dient u digitaal in via Mijn Rechtspraak. U logt in met uw advocatenpas. Na inloggen kunt u het verzoekschrift uploaden en indienen. U ziet direct een ontvangstbevestiging met het indieningsnummer.

  Het griffierecht betaalt u zoals u gewend bent.

 • Over het algemeen vindt er geen zitting plaats en beoordeelt de rechter het verzoekschrift op basis van de door u verstrekte informatie. 

 • De beslissing van de rechter wordt vastgelegd in een beslissing die ook wel wordt aangeduid als een beslagverlof. De deurwaarder heeft in principe een grosse (gewaarmerkt afschrift) van dat beslagverlof nodig om beslag te kunnen leggen. Een pdf-kopie van de grosse wordt toegevoegd aan het digitale dossier. Die kunt u in het portaal bekijken en downloaden. U ontvangt per e-mail een notificatie dat er een document in het digitale dossier staat. De advocaat of deurwaarder kan de grosse opvragen bij de griffie.

Digitale toegang bestuursrecht en civiel recht

De maatschappij digitaliseert steeds meer. In die ontwikkeling gaat de Rechtspraak mee. De komende jaren biedt de Rechtspraak partijen in steeds meer bestuursrechtelijke en civiele zaken digitale toegang tot de rechter. Zo worden procedures sneller en toegankelijker.

 

 

Vraag en antwoord

Welke browser kan ik gebruiken?

U kunt werken met: een actuele versie van een browser zoals Google Chrome, Edge, Firefox of Safari (niet: Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy). U heeft de nieuwste versie van deze browser nodig om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken. Het kan voorkomen dat een bepaalde browser in combinatie met lokale instellingen problemen veroorzaakt. Het advies is dan een andere browser te proberen of de software van uw browser bij te werken naar een hogere versie.

Welke documenten kan ik uploaden?

Bijlagen en producties uploadt u als afzonderlijke pdf-bestanden in Mijn Rechtspraak. Dit kunnen alleen pdf/a-bestanden zijn. Een bestand kan tot 25 MB groot zijn. Zorg dat er geen diakritische tekens (accenten en symbolen) in de namen van de bestanden staan, anders lukt het uploaden niet. 

Kan ik medewerkers van mijn kantoor machtigen om handelingen namens mij te verrichten?

Ja, dat kan via de site van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder ‘Pasbeheer’ (advocatenpas.nl) kunt u iemand een machtiging toekennen. Hiervoor logt u in en selecteert 'Digitale diensten Rechtspraak'.Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact