Laden...

Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder
Almelo, 19 november 2021

De kantonrechter in Almelo heeft Langhenkel Bewindvoering & Schuldmanagement uit Culemborg ontslagen als bewindvoerder, curator en mentor van ongeveer 40 mensen uit Overijssel. Het bedrijf had structurele achterstanden, maakte veel fouten, voerde geen goed mentorschap en heeft het vertrouwen van de kantonrechter ernstig geschaad. De 40 cliënten krijgen een vervangende bewindvoerder, curator of mentor. In totaal behartigde het bedrijf de belangen van 261 cliënten in heel Nederland.

Structurele achterstanden

De kantonrechter heeft Langhenkel er meerdere keren op aangesproken dat er sprake is van (structurele) achterstanden en dat ze orde op zaken dienden te stellen. Door de structurele achterstanden is het niet mogelijk om adequaat toezicht te houden. Van een professionele organisatie  had mogen worden verwacht dat zij concrete maatregelen had genomen die zouden leiden tot zichtbare verbeteringen.

Bijstand te laat aangevraagd

Het bewindvoerdersbedrijf vroeg voor meerdere cliënten geen of te laat de bijzondere bijstand aan, waardoor zij geld misliepen. Ook benadeelde Langhenkel haar cliënten door te hoge kosten in rekening te brengen en deed zij onjuiste belastingaangifte. En als er al aangiftes waren, bleek Langhenkel die niet altijd meer in bezit te hebben. Zij moest deze opvragen bij de Belastingdienst.

Voerde taken als mentor niet uit

Langhenkel was ook van sommige cliënten mentor. Een mentor regelt de persoonlijke zaken van een persoon en gaat niet over de financiële zaken. Uit de mentorschapsverslagen blijkt niet dat Langhenkel haar taken als mentor uitvoerde. Wel voerde zij in die hoedanigheid de financiële gesprekken, terwijl dit de taak is van de bewindvoerder.

Vertrouwen

Betrouwbaarheid en integriteit zijn voor het functioneren als bewindvoerder essentieel. De cliënten aan wie Langhenkel haar diensten verleent, zijn mensen die niet zelf voor hun financiën kunnen zorgen. Sommigen hebben problematische schulden. Daarnaast kunnen zij vaak niet of niet goed overzien wat de bewindvoerder voor hen doet.

Vertrouwen van de kantonrechter in de bewindvoerder is zelfs een absolute voorwaarde. Al was het maar omdat het toezicht door de kantonrechter doorgaans achteraf gebeurt, bij periodieke verantwoording. Langhenkel heeft dit vertrouwen ernstig geschaad, waardoor de kantonrechter concludeert dat het bedrijf moet worden ontslagen in alle bewindvoerders, curatele- en mentorschapsdossiers die lopen bij de rechtbank Overijssel.

Nieuwe bewindvoerder

Voor de 40 Overijsselse cliënten is een nieuwe bewindvoerder, curator of mentor gevonden. Deze zal met de cliënt bekijken wat er gebeurd is in de voorliggende periode en dan beslissen tot eventuele vervolgstappen.

Uitspraken