Laden...

‘112 ter zee’ hoeft voorlopig nog niet te wijken voor 5G

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > ‘112 ter zee’ hoeft voorlopig nog niet te wijken voor 5G
Rotterdam, 30 juni 2021

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft een wijziging van het Nationaal frequentieplan 2014 geschorst. Met die wijziging wil de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat de 3,5 GHz band per 1 september 2022 vrij maken voor gebruik van die frequentieband voor 5G. De veiling van frequentievergunningen voor 5G staat gepland voor begin 2022.

Noodcommunicatie

Op dit moment maakt het bedrijf Inmarsat nog gebruik van de 3,5 GHz band. Inmarsat verzorgt met een in Burum gevestigd grondstation in opdracht van de internationale gemeenschap voor een groot deel van de wereld de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie ter zee en in de lucht. Vanwege het grote belang daarvan, is Inmarsat verplicht dat met een betrouwbaarheid van 99,9% te doen. Dat is door het besluit van de staatssecretaris vanaf 1 september 2022 niet meer mogelijk.

De voorzieningenrechter heeft ernstige twijfel of deze wijziging van het Nationaal frequentieplan 2014 ongewijzigd de eindstreep zal halen. Hij is van oordeel dat de staatssecretaris vóór het vaststellen van die wijziging in kaart had moeten brengen op welke wijze de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie veiliggesteld kon worden. Daarbij heeft de voorzieningenrechter onder meer oog voor een aantal internationale verdragen waarbij de Nederlandse Staat partij is en die erop zijn gericht die nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie te waarborgen. In dat verband heeft de Nederlandse Staat een bijzondere verantwoordelijkheid omdat Inmarsat haar grondstation met medeweten van de Staat bijna 30 jaar geleden in Nederland heeft gevestigd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de internationale verdragen of het unierecht niet volgt dat het gebruik dat Inmarsat in Burum maakt van de 3,5 GHz band onaantastbaar is, maar wel dat het simpelweg wegbestemmen van dat bestaande legale gebruik waarmee nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie wordt verzorgd niet mogelijk is.

Schorsing

Het standpunt van de staatssecretaris dat Inmarsat kan worden verweten dat zij niet tijdig zelf maatregelen heeft genomen door te verhuizen of een andere frequentieband te gebruiken, volgt de voorzieningenrechter niet. Zelfs als er al een verwijt aan Inmarsat zou kunnen worden gemaakt, betekent dat niet dat dus de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie in een groot deel van de wereld in gevaar mag worden gebracht.

Een door de staatssecretaris in haar besluit aangekondigd onderzoek en overleg met marktpartijen had volgens de voorzieningenrechter voor het nemen van dat besluit moeten plaatsvinden. De door de staatssecretaris uitgesproken bereidheid ‘te bezien in hoeverre aanleiding bestaat voor nadeelcompensatie en over het aanvragen daarvan in gesprek te gaan’ neemt de onzorgvuldige voorbereiding van het bestreden besluit niet weg. Die bereidheid of zelfs ‘een zak geld’ betekenen namelijk niet dat met het besluit de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie in gevaar mag worden gebracht. De verwezenlijking van dat gevaar laat verweerder ten onrechte geheel voor rekening van Inmarsat komen. 

De voorzieningenrechter dringt erop aan dat verweerder spoedig in overleg gaat met Inmarsat en andere partijen om tot een oplossing te komen die de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie waarborgt. Als geen oplossing wordt gevonden, acht de voorzieningenrechter de kans groot dat de rechtbank het bestreden besluit in de hoofdzaak zal vernietigen. Daarom schorst hij het besluit van de staatsecretaris tot die uitspraak in de hoofdzaak. 

De hoofdzaak zal voor het einde van het jaar op een zitting worden behandeld.

Uitspraken