Laden...

Gevangenisstraffen voor omgekochte ambtenaren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Gevangenisstraffen voor omgekochte ambtenaren
Rotterdam, 11 mei 2023
De rechtbank Rotterdam heeft twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen, omdat zij zich gedurende lange periode hebben laten omkopen. Een verdachte heeft zich ruim zeven jaar lang laten omkopen door verschillende (onder)aannemers voor een bedrag van ongeveer 450.000 euro. Samen met deze bedrijven en hun leidinggevenden/bestuurders heeft de verdachte de gemeente hierbij opgelicht. Een andere ambtenaar liet zich voor 190.000 euro omkopen.

De verdachten worden ook veroordeeld voor valsheid in geschrift. Tot slot is een van de ambtenaren ook veroordeeld voor (gewoonte)witwassen van een deel van de ontvangen goederen gedurende een lange periode. De verdachten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 24 maanden (waarvan 10 voorwaardelijk) en 12 maanden (waarvan 4 voorwaardelijk).

Steekpenningen

Naast de ambtenaren zijn ook bedrijven en aannemers veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de omkoping. Een verdachte gaf feitelijke leiding aan de actieve omkoping van de twee ambtenaren. In totaal heeft het bedrijf ongeveer 290.000 euro aan steekpenningen betaald. De verdachte heeft als feitelijke leidinggever met elk van de ambtenaren de gemeente opgelicht voor een bedrag van ruim 120.000 euro. Ook heeft de verdachte zich samen met hen meermalen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 22 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Ook het bedrijf van de verdachte wordt een straf opgelegd. De verdachte rechtspersoon is veroordeeld tot een geldboete van 40.000 euro.

Een tweede bedrijf dat als onderaannemer werkzaam was in de gemeente Rotterdam is veroordeeld voor de omkoping van een van beide ambtenaren en het samen vervalsen van een offerte en en kostenraming. Hoewel deze verdachte en de feitelijke leidinggevende van dit bedrijf van de oplichting en het vervalsen van productieverantwoordingsstaten zijn vrijgesproken, bestond er tussen hem en de desbetreffende ambtenaar een nauwe band. Aan de feitelijke leidinggever is een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk opgelegd. Het bedrijf is veroordeeld tot een geldboete van 50.000 euro.

Ook een verdachte die in de periode van acht jaar meermalen valsheid in geschrifte pleegde door het opstellen van valste facturen, op verzoek van een ambtenaar, gericht aan aannemingsbedrijven wordt veroordeeld. Deze verdachte is veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden. De verdachte rechtspersoon die hierbij betrokken was, wordt veroordeeld tot een geldboete van 25.000 euro.

Vrijspraak

Daarnaast worden een verdachte en een verdacht bedrijf vrijgesproken van hun betrokkenheid bij de omkoping. Verdachte zou betrokken zijn geweest bij de actieve omkoping van een ambtenaar en valsheid in geschrift. De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat de ambtenaar een tegenprestatie heeft verricht voor de betalingen die zijn gedaan door de rechtspersoon waar de verdachte bestuurder was. Ook is niet komen vast te staan dat de rechtspersoon wist dat een onderaannemer de ambtenaar omkocht doordat er te veel werd gefactureerd aan de gemeente Rotterdam. Ook kan niet bewezen worden dat verdachte zich hieraan in persoon schuldig heeft gemaakt. Daarnaast is er onvoldoende bewijs dat de rechtspersoon wist dat er documenten valselijk werden opgemaakt of dat verdachte daarbij een rol had.

Uitspraken