Laden...

Vorderingen Nationale Bond Overheidszaken tegen CEO van KPN afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Rotterdam > Nieuws > Vorderingen Nationale Bond Overheidszaken tegen CEO van KPN afgewezen
Rotterdam, 30 november 2020

De voorzieningenrechter in Rotterdam heeft vandaag de vorderingen van de Nationale Bond Overheidszaken afgewezen. De Bond is tegenstander van het uitrollen van het 5G-netwerk omdat zij stellen dat de stralingen risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrengen.

Ondertekenen verklaring

KPN is een van de partijen die het 5G-netwerk aan het implementeren is. In dit kortgeding vorderde de Bond dat de CEO van KPN een verklaring zou ondertekenen. Daarmee zou hij moeten verklaren dat het door KPN geactiveerd 5G-netwerk geen nadelige effecten heeft op de gezondheid van mensen die aan de  stralingen van het netwerk worden blootgesteld.

Geen zaak voor kort geding

Het kort geding is bedoeld voor spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening of ordemaatregel wordt vereist. De door de Bond gevraagde voorziening heeft geen voorlopig karakter. In feite wordt van de CEO van KPN gevraagd om een soort garantie af te geven.

Daar komt bij dat met de vordering indirect ook van de voorzieningenrechter wordt verlangd dat hij zich door middel van het opleggen van een gebod uitspreekt over de inhoud van de verklaring en het daarmee door de Bond beoogde (rechts)gevolg. Dat zou het bestek van het kort geding ver te buiten gaan.

Aansprakelijkheid

De Bond eist dat de CEO van KPN persoonlijk een verklaring ondertekent. En dat terwijl niet hij maar KPN het 5G-netwrek uitrolt. Het enkele feit dat de CEO van KPN eindverantwoordelijk is, is – anders dan de Bond stelt – volstrekt onvoldoende voor het aannemen van zijn aansprakelijkheid als bestuurder.

De stelling van de Bond dat het 5G-netwerk mogelijk schade zou kunnen veroorzaken, maakt dit niet anders. Er rust daarom geen verplichting op de CEO om deze verklaring te ondertekenen.

Afwijzing

Dit bij elkaar leidt er al toe dat de vorderingen van de Bond worden afgewezen. Daarmee wordt dus aan het debat over de veiligheid van het 5G-netwerk niet toegekomen, daargelaten de vraag of dit debat in de rechtszaal thuishoort.

De hele uitspraak is hier te raadplegen. (pdf, 465,7 KB)

Uitspraken