Laden...

Kanton

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Kantonrechter

De kantonrechter behandelt onder meer arbeidszaken, huurzaken, geldvorderingen tot  €25.000, alle consumentenkoopzaken en schriftelijke bezwaren tegen bekeuringen. U mag zich voor de kantonrechter zelf vertegenwoordigen. Alleen het oproepen van de tegenpartij moet in sommige gevallen door een derde (een deurwaarder) gebeuren. U kunt ook een advocaat inschakelen. Bent u de gedaagde, dan hebt u dezelfde keuze.

 

Pachtkamer Rotterdam

Voor het vastleggen, verlengen of ontbinden van pachtovereenkomsten kunt u terecht bij de pachtkamer. De kantonrechter is daarvan de voorzitter. Twee deskundigen die niet uit de rechterlijke macht afkomstig zijn, zijn ook lid. De ene deskundige komt uit de groep pachters (huurder van grond en gebouwen), de andere uit de groep verpachters (verhuurders van grond en gebouwen).

 

Letterverdeling

Voor het aanbrengen van civiele dagvaardingen hanteert de locatie Rotterdam een verdeelsysteem, omdat er met twee teams wordt gewerkt. Voor de verdeling is bepalend de eerste letter van de (familienaam) van de gedaagde respectievelijk de verweerder.

 


 

Praktische informatie aanbrengen zaken

Voor de verdeling van de zaken geldt het zaaksverdelingsreglement dat u kunt vinden op de pagina regels en procedures rechtbank Rotterdam.

Alle zaken betreffende de toepassing van de pachtwet worden ingediend in Rotterdam en aldaar afgedaan door een van de daartoe aangewezen kantonrechters.

Alle overige zaken worden behandeld in Rotterdam of Dordrecht.

Meer weten?

Over veel zaken die het team kanton behandelt zijn informatiebrochures verkrijgbaar bij de Centrale Informatiebalie en bij het Juridisch Loket (juridischloket.nl).