Kunstexposities

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Kunstcommissie

De kunstcommissie van de rechtbank stelt zich ten doel beeldende kunstenaars een podium te bieden en zo ook bezoekers van de rechtbank met interessante kunst in aanraking te brengen. De kunst is ook vaak te koop: bij de bodeloges op de verschillende verdiepingen zijn lijsten verkrijgbaar met de vermelding van de namen van de kunstwerken, de prijzen en de adresgegevens van de kunstenaar. Kunstenaars die willen exposeren, kunnen contact opnemen met de kunstcommissie.

 

Huidige expositie locatie Rotterdam

In het zittingszalencomplex

Expositie Geke Wilschut, Tony Matysiak, David van Loon en Jaco Bosman
In zittingszalencomplex, locatie Rotterdam

Van 25 februari t/m 31 mei exposeren Geke Wilschut, Tony Matysiak, David van Loon en Jaco Bosman in het zittingszalencomplex in Rotterdam.

Geke Wilschut
Dagelijks wordt Geke in haar werk geconfronteerd met de leefwereld van kinderen. Ze observeert hun leefwereld graag. Ze zoomt in op activiteiten van kinderen. Ze maakt hiervoor zelf foto's van deze situaties, maar maakt ook gebruik van plaatjes uit tijdschriften en kranten. Ze selecteert de foto's op lichaamshouding, ritme en sfeer. Een deel van een foto kan de aanleiding zijn tot een beeld. Het zijn momentopnames. Ze tonen meestal de opgewekte en lichte kant van het leven.
De schilderijen zijn gemaakt met olieverf. Deze wordt dun en gelaagd gebruikt.

www.gekewilschut.nl


Tony Matysiak
‘Wat me fascineert aan abstract schilderen: geen grenzen, geen taboes. Ongelimiteerde vrijheid om een universum te ontdekken achter het vormelijke en vanzelfsprekende. Het potentieel van het verbeeldingsvermogen exploreren, gedreven door het mirakel van het proces.’

David van Loon (1973) contemporary oil paintings
De schilderijen van David van Loon zijn op te vatten vanuit een fascinatie voor geschiedenis; hoe het heden wordt bepaald door het verleden. Door zijn wetenschappelijke achtergrond is hij specifiek geboeid door de steeds veranderlijke ontdekkingen en uitvindingen die onze maatschappij en ons wereldbeeld hebben vormgegeven, en hoe dit proces steeds zal blijven evolueren.

Jaco Bosman
In zijn schilderijen kiest Jaco veelal voor onderwerpen uit de natuur. De vele kleuren en verschijningsvormen van bloemen, tuinen en andere botanische onderwerpen inspireren hem tot expressieve, kleurrijke schilderijen. Zijn inspiratie haalt hij ook uit andere kunstwerken. Van Gogh, Monet en Marc Mulders zijn voor hem voorbeelden.
Jaco heeft een voorliefde voor een pasteuze en expressieve schildertoets. De verf wordt met penselen, kwasten en paletmessen op het doek gezet. Jaco schildert met olieverf, omdat de verfhuid daarbij optelt in het beeld. Het beeld is vaak geabstraheerd.

Naast schilder is Jaco enthousiast fotograaf.

https://jacobosmancom.wordpress.com/

 In het kantoorgebouw

Expositie ‘Can you fix it?’ van Ingrid van den Oord

Ingrid van den Oord exposeert met 'Can you fix it' tot en met 23 mei 2019 op de eerste verdieping van het kantoorgebouw in Rotterdam.

Ingrid van den Oord

Ingrid is 13 jaar woonachtig en werkzaam in Piershil, gemeente Hoeksche Waard, Zuid-Holland. Vanaf 1996 is ze werkzaam als beeldend kunstenaar en exposeert met zorgvuldige regelmaat. Daarnaast is zij dichter. Er staan nu drie bundels op haar naam en er zijn gedichten opgenomen in diverse bundels. Ingrid is opgeleid op het Mollerinstitiuut te Tilburg en de Hogeschool voor de kunsten te Arnhem. Beiden lerarenopleidingen, maar ze heeft zich met deze brede basis ontwikkeld tot beeldend kunstenaar.

Het beeldend werk van Ingrid van den Oord kenmerkt zich door haar conceptuele benaderingen en een introverte aard. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe mensen zich tot elkaar en de snel veranderende maatschappij verhouden, en woelt in de tijdgeest. Hoe gaan mensen om met voortsnellen van tijd, met revoluties digitaal en politiek, sociaal en met invloed van toepassingen voortkomend uit wetenschap en onderzoek?

Ze werkt veel in hout, dat is voor haar een goed uitdrukkingsmateriaal gebleken maar als een werk, een idee erom vraagt wordt er ook met ander materiaal gewerkt. Zo komen ook de tweedimensionale werken tot stand. Tekenen als expressie op zich en als onderzoekend aspect in het beeldend proces. Recent is de linoleumsnede en druk als medium onderdeel van haar beeldende praktijk geworden. Het is een bewuste keuze deze afdrukken in puur zwart/wit te maken.

'CAN YOU FIX IT?'

De titel van deze expositie is tevens de titel van een werk dat nu te zien is. Het is een röntgenfoto waarin een subtiele ingreep is gedaan. De vraag wordt aan alle partijen gesteld: via de buste bij de ingang aan prinses Beatrix: bijvoorbeeld; hoe is zij het verlies van haar zoon en man te boven gekomen? Maar ook aan rechters, advocaten en betrokkenen.

Kun je specifieke elementen doorgronden en: Can you fix it? Een vraag op zijn plaats in het gerechtsgebouw en het thema waarin deze tentoongestelde werken samen komen.

Meer informatie op

www.ingridvandenoord.com

      

              


              

 

Huidige expositie locatie Dordrecht

In het zittingszalencomplex

Op de tweede etage van het gerechtsgebouw in Dordrecht aan het Steegoversloot 36 exposeert Bart Kuipers tot en met 19 juni 2019.

Over Bert Kuipers
Tot vorig jaar was Bert Kuipers werkzaam als predikant in de Laurenskerk in Rotterdam maar heel zijn leven heeft hij geschilderd en getekend. Het landschap in stad en land is dan steeds het onderwerp, ook zien we veel kerkinterieurs en natuurlijk schepen. Zijn atelier is buiten en reist met hem mee op de fiets, in de trein en in de auto.

Flyer Bert Kuipers (pdf, 168,7 KB)