Rechtbank in Tilburg verhuist zittingen naar Piusplein, werkplekken rechtbank geconcentreerd in Breda en Middelburg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Rechtbank in Tilburg verhuist zittingen naar Piusplein, werkplekken rechtbank geconcentreerd in Breda en Middelburg
Breda, 23 januari 2018

De rechtbank Zeeland-West-Brabant gaat haar kantoren concentreren in Breda en Middelburg. Dat houdt in dat de kantoorwerkplekken van de locaties Bergen op Zoom en Tilburg naar Breda en Middelburg worden verplaatst. Bergen op Zoom en Tilburg blijven gewoon zittingslocaties van de rechtbank, burgers kunnen hier terecht voor dezelfde zittingen als nu het geval is. In Tilburg gaat de rechtbank wel naar een ander gebouw verhuizen: vanaf waarschijnlijk begin 2019 worden de zittingen gehouden aan het Piusplein 50.

Nieuw gerechtsgebouw in Breda

Er zijn belangrijke redenen voor deze beweging, legt rechtbankpresident Marieke Koek uit: ‘Aan de ene kant hangt deze beweging samen met de grote ontwikkelingen bij de rechtspraak, zoals digitalisering en bredere inzetbaarheid van medewerkers. Kleinere teams worden daardoor steeds kwetsbaarder en met dit besluit maken we de rechtbank steviger, beter in staat om samen te werken en in te spelen op veranderingen in het aanbod van zaken. Daarnaast zijn de gerechtsgebouwen in Bergen op Zoom en Tilburg te groot voor het aantal zittingen en het aantal medewerkers dat er werkt en is er afgelopen jaren gebouwd aan een nieuw, modern gerechtsgebouw in Breda, dat voldoende ruimte biedt voor alle collega’s.’

Verhuizen

‘Centralisatie van de kantoren is nodig om de rechtspraak te kunnen blijven betalen. Naast huur gaat het ook om beheerskosten en bijvoorbeeld ICT-kosten’, aldus de president, ‘en vrijkomende middelen besteden we liever aan meer rechters om het grote aantal zaken te kunnen behandelen. Voor de burgers in Tilburg en Bergen op Zoom blijft de rechtspraak in de buurt: de rechter blijft in deze steden dezelfde zittingen doen als nu.’ Medewerkers die nu in Tilburg werken, verhuizen medio 2018 naar het nieuwe gerechtsgebouw in Breda. Vanuit Bergen op Zoom verhuizen de meeste medewerkers naar Middelburg. Een deel van de Bergse medewerkers gaat in Breda werken.

Nieuwe zittingslocatie Tilburg

De rechtbank in Tilburg verhuist eind 2018 of begin 2019 naar een kleiner gebouw aan het Piusplein. Dit gebouw moet eerst verbouwd worden om het geschikt te maken voor zittingen. In Bergen op Zoom wordt gekeken of het huidige gebouw geschikt is te maken als alleen zittingslocatie, maar ook hier wordt gezocht naar alternatieven in de stad. Dit gebeurt in samenspraak met het Rijksvastgoedbedrijf, van wie de rechtbank de gebouwen huurt.

Uitspraken

Meest gelezen berichten