Laden...

Rechter beslist: protestkamp in Roosendaal moet opbreken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Rechter beslist: protestkamp in Roosendaal moet opbreken
Breda, 27 juni 2022
De mensen die sinds juni 2020 met tenten en caravans bij sportpark Vierhoeven in Roosendaal verblijven, moeten hun protestkamp opbreken. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant vorige week beslist. De bewoners willen de cultuur van woonwagens behouden en demonstreerden daarom al 2 jaar.

Demonstreren mag, maar dan dient er wel iemand aanwezig te zijn bij de demonstratie. Omdat bij verschillende controles bleek dat er geen bewoners aanwezig waren in het protestkamp, verzocht de gemeente Roosendaal -na een eerdere waarschuwing- het kamp op te breken. Er is namelijk geen sprake meer van een door de Wet Openbare Manifestaties beschermde betoging, vond het college van Burgemeester & Wethouders. 

Het protestkamp werd echter niet opgebroken. In oktober 2021 kwam er zelfs een nieuwe bewoner met caravan en tent bij. De gemeente legde in december 2021 een zogenaamde ‘last onder bestuursdwang’ op vanwege het plaatsen en geplaatst houden van een caravan, het overtreden van de gebruiksregels van het bestemmingsplan en het gebruiken van een openbare plaats zonder voorafgaande toestemming. Dit betekende dat de bewoners de geplaatste caravans, tenten en overige spullen moesten verwijderen. 

De bewoners van het protestkamp maakten hiertegen bezwaar. Het bezwaar van één bewoner werd niet-ontvankelijk verklaard. Het bezwaar van een andere bewoner werd ongegrond verklaard. Vervolgens stapten de bewoners naar de rechter. Zij stelden beroep in tegen de beslissing van de gemeente en verzochten om een voorlopige voorziening. Zij willen het protestkamp niet opbreken. De voorzieningenrechter deed vorige week uitspraak in zowel de voorlopige voorziening als het ingestelde beroep. De voorzieningenrechter vindt, net als de gemeente, dat er geen sprake meer is van een demonstratie. Er is circa 100 keer gecontroleerd of er meer dan 1 persoon aanwezig was in het protestkamp. Dat was niet het geval. De rechter is daarnaast van oordeel dat de caravan en de andere spullen op het terrein er in strijd staan met de geldende regels uit het bestemmingsplan, de Wabo en de APV. Ook mag er niet worden gewoond. Onder meer deze bevindingen hebben ertoe geleid dat de voorzieningenrechter beslist dat het protestkamp moet worden opgebroken.

Tegen deze uitspraak van de voorzieningenrechter kan binnen 6 weken hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Uitspraken