Vergunningen mestverwerkingsfabriek Roosendaal terecht verleend

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Vergunningen mestverwerkingsfabriek Roosendaal terecht verleend
Breda, 31 mei 2018

Het besluit van het college van de gemeente Roosendaal om vergunningen te verlenen voor het bouwen en in werking hebben van een biomineralenfabriek blijft in stand. Zo bepaalde de rechtbank Zeeland-West-Brabant deze week. Bewoners, milieuverenigingen en bedrijven stelden beroep in tegen het besluit van de gemeente. Zij vrezen onder meer geuroverlast en zijn bang dat de luchtkwaliteit gevolgen heeft voor de gezondheid.

Milieubescherming

Het college mag een aangevraagde vergunning alleen weigeren in het belang van het milieu. De eisende partijen stelden dat de omgevingsvergunning niet verleend zou kunnen worden vanwege de bescherming van het milieu. Volgens de rechtbank is niet aangetoond dat er onaanvaardbare milieugevolgen te verwachten zijn. Dit leidt zij onder meer af uit de aanwezige rapporten en adviezen over geluid, geur en luchtkwaliteit. De eisende partijen hebben niet aangetoond dat deze rapporten onjuist zijn en hebben geen onderzoek aangeleverd dat het tegendeel bewijst. Volgens de rechtbank moet het college de vergunning voor de biomineralenfabriek daarom verlenen.

Voorwaarden

In Nederland is geen fabriek aanwezig waarin op vergelijkbare wijze mest wordt verwarmd en tot korrels wordt verwerkt. Om die reden is er in de rapporten veelal van theoretische berekeningen uitgegaan die aan de gestelde milieunormen voldoen. De eisende partijen willen zekerheid dat dat in de praktijk ook zo is. De rechtbank gaat ervan uit dat ook in de praktijk aan de normen wordt voldaan. Hiertoe zijn in de vergunning duidelijke en handhaafbare voorwaarden opgenomen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten