Voormalig kinderdagverblijf Tilburg mag toch RIBW-instelling worden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Zeeland-West-Brabant > Nieuws > Voormalig kinderdagverblijf Tilburg mag toch RIBW-instelling worden
Breda, 14 augustus 2017

Een voormalig kinderdagverblijf naast basisschool Jeanne d’Arc in Tilburg mag toch worden omgebouwd tot Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). De gemeente Tilburg wilde de RIBW na verschillende procedures uiteindelijk geen vergunning geven. Die vergunning komt er nu echter alsnog, zo bepaalde de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Bestemmingsplan

De RIBW is een zorginstelling waarin cliënten met verschillende problematieken beschermd en begeleid kunnen wonen. In 2016 vroeg de eigenaar van het perceel waarop het kinderdagverblijf stond een vergunning aan om het om te bouwen tot een RIBW-instelling. In januari 2017 verleende de gemeente uiteindelijk die vergunning. Na bezwaar van de naastgelegen basisschool en de ouders werd de vergunning echter alsnog geweigerd, omdat de instelling niet in het bestemmingsplan zou passen.

Geen woonbestemming

In dat bestemmingsplan staat namelijk dat de grond een maatschappelijke bestemming heeft en niet bedoeld is voor bewoning. Volgens de gemeente is de RIBW weliswaar een maatschappelijke instelling en heeft de zorgcomponent de overhand, maar is er ook sprake van bewoning. De belangen van de kinderen en de basisschool zouden zwaarder moeten wegen dan die van de vergunninghouder, aldus het college van B&W van Tilburg. Dit vanwege de steeds wisselende samenstelling van RIBW-bewoners en het feit dat er al veel druk op de betreffende wijk ligt.

Zorg

Naar het oordeel van de rechtbank legt de gemeente het bestemmingsplan verkeerd uit. Volgens de rechtbank is er alleen maar sprake van strijd met het bestemmingsplan als er bewoning plaatsvindt die niet onder de bestemming ‘maatschappelijk’ valt. De instelling valt onder de bestemming ‘maatschappelijk’ zoals beschreven in het bestemmingsplan. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat deze vorm van begeleid (zorg)wonen niet moet worden gezien als bewoning. Er is 24-uurszorg en professionele begeleiding aanwezig. Gelet op de mate van begeleiding die de cliënten krijgen, ligt de nadruk van het verblijf op zorg. Hiervoor is een WMO-indicatie vereist is. Aangezien er zonder WMO-indicatie niet in het woongebouw mag worden verbleven en er sprake is van intensieve begeleiding kan niet worden gesproken van bewoning als bedoeld in het bestemmingsplan.

Het college van B&W heeft de vergunning daarom ten onrechte geweigerd, aldus de rechtbank. De rechtbank heeft de vergunning alsnog verleend. De partijen hebben 6 weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Uitspraak

Meest gelezen berichten