Laden...

De Zeeuwse regelrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Zeeland-West-Brabant > De Zeeuwse regelrechter

De Zeeuwse regelrechter

Heeft u een conflict met een burger of bedrijf? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u de regelrechter om hulp vragen. De regelrechter gaat met u en de andere partij(en) in gesprek, om samen een oplossing te vinden. U hoeft dan niet naar de rechtbank

 • Als u tijdens het gesprek (de zitting) het conflict oplost, worden de afspraken door de regelrechter op papier gezet en ondertekenen beide partijen de gemaakte afspraken. 
 • Komt u er samen niet uit? Dan neemt de regelrechter een beslissing. Dat kan tijdens de zitting.

U kunt de regelrechter alleen inschakelen als alle partijen dat willen. Meedoen aan de procedure is niet verplicht.

 

Welke zaken behandelt de regelrechter?

De regelrechter behandelt civiele geschillen die gaan over: 

 • arbeid (ook re-integratiezaken en ontslagkwesties) 
 • huurzaken 
 • consumentenzaken 
 • geldvorderingen 
 • schades 
 • burenruzies 

 Andere zaken worden niet door de regelrechter behandeld. 

De rechtbank beslist of uw zaak in aanmerking komt voor een procedure bij de Zeeuwse regelrechter. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met de rechtbank of lees meer op de website van Samen Recht Vinden.

  Hoe werkt de Zeeuwse regelrechter?

>Alles uitklappen
 • Om in aanmerking te komen bij de regelrechter zoekt u eerst contact met de organisatie Samen Recht Vinden. Samen Recht Vinden probeert door bemiddeling uw conflict te regelen. Vindt u via Samen Recht Vinden geen (volledige) oplossing? Dan kan uw zaak voorgelegd worden aan de regelrechter. 

  Contact opnemen met Samen Recht Vinden kan per telefoon: 06 34 20 84 14.

 • Geeft Samen Recht Vinden u het advies om naar de regelrechter te gaan? Dan kunt u uw zaak aanmelden. Dat doet u als volgt:

  Als u zich aanmeldt, betalen u en de andere partij(en) allebei € 43 griffierecht. U krijgt allemaal van de rechtbank een factuur van de rechtbank Zeeland-West-Brabant

 • De Zeeuwse regelrechter kijkt of hij/zij uw zaak wil behandelen. Als de rechter dit doet, dan krijgt u een uitnodiging voor een zitting. Deze vindt plaats binnen een paar weken. 

  • De zitting is niet in de rechtbank, maar bijvoorbeeld in een buurt- en gemeenschapshuis, hotel of museum. 
  • Tijdens de zitting is er een gesprek met de regelrechter en de andere partij(en). Er wordt samen naar een oplossing gezocht.
 • Vindt u tijdens de zitting samen met de andere partij een oplossing? Dan zet de regelrechter de afspraken op papier. Beide partijen ondertekenen de afspraken en iedereen moet zich eraan houden. 

  Komt u er niet samen uit? Dan neemt de regelrechter een beslissing en doet een uitspraak. U moet zich houden aan de afspraken die worden gemaakt.

Wie is de Zeeuwse regelrechter? 

De eerste Zeeuwse regelrechter is Nancy van Spronssen. Zij heeft veel ervaring als kantonrechter

De regelrechter probeert samen met partijen conflicten op te lossen. Dat kan alleen als beide partijen het goed vinden dat hun conflict aan de regelrechter wordt voorgelegd. Lukt het niet of niet helemaal om samen tot afspraken te komen, dan doe ik uitspraak.”

Nancy van Spronssen

Vragen over de procedure

Heeft u vragen over een procedure bij de regelrechter? Neem dan contact op met het bureau van de regelrechter. 

Mail: regelrechter.rb-zwb@rechtspraak.nl 

 of: 

 Samen Recht Vinden