Civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

In het civiel recht gaat het om conflicten tussen particulieren onderling, organisaties onderling en tussen particulieren en organisaties.

Soorten procedures

Binnen het civiel recht kunt u 2 soorten procedures bij de rechter starten: een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure.

Dagvaardingsprocedure

In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de rechter over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren.

Verzoekschriftprocedure

Bij een verzoekschriftprocedure vraagt u in een brief de rechter om iets te doen. Bijvoorbeeld om een echtscheiding uit te spreken. De andere partij, of een belanghebbende, kan hierop reageren (in verweer gaan).

Als u een dagvaardings- of verzoekschriftprocedure start, is een uitgebreide procedure (bodemprocedure) de standaard. Heeft u met spoed een uitspraak nodig van de rechter? Dan kunt u een spoedprocedure (kort geding) beginnen.

Kantonrechter of civiele rechter?

Afhankelijk van het onderwerp en/of het bedrag waar het conflict over gaat, gaat u naar de kantonrechter of civiele rechter.

Wanneer naar de kantonrechter?

De kantonrechter behandelt civiele zaken tot een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken met een krediet tot € 40.000. Ook bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat.

Wanneer naar de civiele rechter?

De civiele rechter behandelt civiele zaken van € 25.000 of meer of van onbepaalde waarde. Van onbepaalde waarde is sprake als in een zaak partijen twisten over de vraag of er tussen hen een overeenkomst bestaat. Of een zaak waarin aan de rechter wordt gevraagd om een verbod op te leggen. Verder gaat de civiele rechter over onderwerpen als echtscheiding, alimentatie, voogdij en adoptie.

De kantonrechter behandelt ook lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen).

 

Gemachtigde bij civiel recht

Bij een rechtszaak voor de civiele rechter is het inschakelen van een advocaat verplicht. bij een rechtszaak voor de kantonrechter is dit niet verplicht, maar het mag wel. Als u een advocaat heeft, dan heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders dan een advocaat, heeft u wel een machtiging nodig.

Nieuws over civiel recht  Nieuws over civiel recht

 

 

AIVD en MIVD mogen gegevens blijven ontvangen van buitenlandse inlichtingendiensten6-9-2018 22:00:00<p>De Nederlandse inlichtingendiensten (AIVD en MIVD) mogen doorgaan met het ontvangen van gegevens van buitenlandse inlichtingendiensten. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.</p>
Stand van zaken digitaal toezicht op professionele bewindvoerders5-9-2018 22:00:00De afgelopen tijd was er veel nieuws rondom de digitalisering van de rechtspraak en kreeg de Rechtspraak veel vragen over digitale bewindszaken. Om meer duidelijkheid te geven staan hier enkele veelgestelde vragen en antwoorden.<p>Inmiddels wordt in meer dan 50.000 bewindszaken digitaal gecommuniceerd met de rechtbank. De afgelopen tijd was er veel nieuws rondom de digitalisering van de rechtspraak. Daardoor ontvangt de Rechtspraak veel vragen over digitale bewindszaken en of deze nog wel doorgang vinden. Om meer duidelijkheid te geven staan hieronder enkele veelgestelde vragen en antwoorden.</p>
Conclusie PG: beslissing in rechtszaak tussen advocaat en voormalig rechter over onrechtmatigheid van eerdere procedure in stand laten16-8-2018 22:00:00<p>De beslissing in een rechtszaak tussen een advocaat en een voormalig rechter over de onrechtmatigheid van een eerdere civiele procedure in de periode 2004–2009 moet in stand blijven. Dat adviseert plv. procureur-generaal Langemeijer de Hoge Raad in zijn vandaag gepubliceerde conclusie. Wel vindt hij dat de beslissing dat een uitlating in een brief van de Raad voor de rechtspraak aan een Tweede Kamerlid onrechtmatig was, vernietigd en opnieuw beoordeeld moet worden.</p>

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum