Laden...

Civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Soorten civiele procedures

Binnen het civiel recht kunt u 2 soorten procedures bij de rechter starten: een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure.

 

Dagvaardingsprocedure

In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de rechter over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren.

Verzoekschriftprocedure

Bij een verzoekschriftprocedure vraagt u in een brief de rechter om iets te doen. Bijvoorbeeld om een echtscheiding uit te spreken. De andere partij, of een belanghebbende, kan hierop reageren (in verweer gaan).

 

Als u een dagvaardings- of verzoekschriftprocedure start, is een uitgebreide procedure (bodemprocedure) de standaard. Heeft u met spoed een uitspraak nodig van de rechter? Dan kunt u een spoedprocedure (kort geding) beginnen.

 

 

Kantonrechter of civiele rechter?

Afhankelijk van het onderwerp en/of het bedrag waar het conflict over gaat, gaat u naar de kantonrechter of civiele rechter.

 

Wanneer naar de kantonrechter?

De kantonrechter behandelt civiele zaken tot en met een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Ook bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat.

Wanneer naar de civiele rechter?

De civiele rechter behandelt civiele zaken van meer dan € 25.000 of van onbepaalde waarde. Van onbepaalde waarde is sprake als in een zaak partijen twisten of er tussen hen een overeenkomst bestaat. Of een zaak waarbij een partij wil dat de tegenpartij iets doet of ergens mee stopt. Verder gaat de civiele rechter over onderwerpen als echtscheiding, alimentatie, voogdij en adoptie.

 

 

De kantonrechter behandelt ook lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen).

 

Gemachtigde bij civiel recht

Bij een rechtszaak voor de civiele rechter is het inschakelen van een advocaat verplicht. Bij een rechtszaak voor de kantonrechter is dit niet verplicht, maar het mag wel. Als u een advocaat heeft, dan heeft u geen machtiging nodig. Laat u zich bijstaan door iemand anders dan een advocaat, heeft u wel een machtiging nodig.

Mediation naast rechtspraak

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Mediation kan op elk rechtsgebied en op elk moment in de rechtszaak. De rechter kan het voorstellen of u kunt het zelf aanvragen. Zo kunt u uw meningsverschil misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. De partijen betalen samen de mediator.

 

Nieuws over civiel recht  Nieuws over civiel recht

 

 

Aantal faillissementen in 2021 verder gedaaldAantal faillissementen in 2021 verder gedaaldhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Aantal-faillissementen-in-2021-verder-gedaald.aspxDen Haag10-1-2022 23:00:00Rechtbanken hebben de afgelopen jaren niet zo weinig faillissementen uitgesproken als in 2021. Vorig jaar ging het in totaal om zo’n 2300* faillissementen. <p>Rechtbanken hebben de afgelopen jaren niet zo weinig faillissementen uitgesproken als in 2021. Het ging vorig jaar in totaal om zo’n 2300* faillissementen, waaronder ongeveer 1700 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 600 natuurlijke personen (individuen). Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak.</p>
Verplichte zorg-dossiers digitaal en up-to-date? Binnenkort bij rechtbank GelderlandVerplichte zorg-dossiers digitaal en up-to-date? Binnenkort bij rechtbank Gelderlandhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Verplichte-zorgdossiers-digitaal-en-up-to-date-Binnenkort-bij-rechtbank-Gelderland.aspxUtrecht15-12-2021 23:00:00Vanaf 1 februari 2022 kunnen advocaten altijd en overal het digitale zaakdossier in verplichte zorg-zaken (Wvggz, Wzd en Wfz) raadplegen via het webportaal Mijn Rechtspraak. <p><strong>Vanaf 1 februari 2022 kunnen advocaten </strong><strong>altijd en overal het digitale zaakdossier</strong><strong> in verplichte zorg-zaken (Wvggz, Wzd en Wfz) raadplegen via het webportaal Mijn Rechtspraak. </strong><strong>Ook kunnen zij dan digitaal communiceren met de rechtbank</strong><strong>. Rechtbank Gelderland gaat deze nieuwe toegang tot de Rechtspraak beproeven met advocaten die daar belangstelling voor hebben.</strong></p>
Programma 'Meer én verantwoord publiceren' rechterlijke uitspraken van startProgramma 'Meer én verantwoord publiceren' rechterlijke uitspraken van starthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Programma-Meer-en-verantwoord-publiceren-van-rechterlijke-uitspraken-van-start.aspxDen Haag14-12-2021 23:00:00De Rechtspraak is gestart met een nieuw programma om in de toekomst te komen tot een werkwijze waarbij het overgrote deel van alle uitspraken wordt gepubliceerd op het internet.<p><strong>De Rechtspraak is onlangs gestart met een nieuw programma om in de toekomst te komen tot een werkwijze waarbij het overgrote deel van alle uitspraken wordt gepubliceerd op het internet. In dit programma, Meer én verantwoord publiceren genaamd, wordt de openbaarheid van de rechtspraak voor de toekomst versterkt. Een forse ambitie die grote uitdagingen kent. Maar die weergeeft dat de Rechtspraak transparant wil zijn en aanspreekbaar op haar werk.</strong></p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.