Laden...

Civiel recht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Wat is civiel recht

Een burger kan een conflict hebben met een ander persoon of met een bedrijf. Of een bedrijf heeft een conflict met een ander bedrijf. Als het conflict niet op te lossen is, kan de burger of het bedrijf de rechter om een oordeel vragen door een civiele procedure te starten. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. 

Onder het civiel recht vallen onder meer familie- en jeugdrecht, erfrecht, arbeidsrecht, sociaal-zekerheidsrecht, huurrecht, vermogensrecht, handelsrecht en aansprakelijkheidsrecht. 

Wat doet een civiele rechter? 

Een civiele rechter oordeelt over conflicten over: 

  • een waarde van meer dan € 25.000 
  • specifieke onderwerpen op het gebied van familie en relatie, en huis en omgeving, onder meer echtscheiding, alimentatie, voogdij, adoptie, burenruzie, onteigening 
Voor een procedure bij de civiele rechter is een advocaat inschakelen verplicht. 

 

 

Wat doet een kantonrechter

Een kantonrechter oordeelt net als een civiele rechter over civiele conflicten. Het verschil zit in de hoogte van het bedrag waar de zaak over gaat en het onderwerp. Een kantonrechter gaat over conflicten: 

  • met een waarde van € 25.000 of minder 
  • over specifieke onderwerpen op het gebied van familie en relatie, onder meer bewind, curatele, mentorschap, erfenis aanvaarden of verwerpen. 
Voor een procedure bij de kantonrechter is een advocaat inschakelen niet verplicht, maar het mag wel en kan verstandig zijn.

Goed om te weten: de kantonrechter oordeelt ook over lichte strafzaken, zoals een verkeersovertreding of verkeersboete.

 

 

Mediation

Soms is een conflict met een burger of bedrijf op te lossen met hulp van iemand die bemiddelt, een mediator genoemd. De bemiddeling van deze persoon heet mediation. Dit kan goedkoper en sneller zijn voor het vinden van een oplossing dan een rechtszaak starten, en vooral ook prettiger voor de onderlinge relatie, wat zeker op de lange termijn van belang kan zijn. Ook tijdens een rechtszaak is mediation mogelijk.

 

 


 


Nieuws over civiel recht  Nieuws over civiel recht

 

 

Rechters luiden noodklok over voortdurende verslechtering van zorg voor kwetsbare kinderen Rechters luiden noodklok over voortdurende verslechtering van zorg voor kwetsbare kinderen https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechters-luiden-noodklok-over-voortdurende-verslechtering-van-zorg-voor-kwetsbare-kinderen-.aspxDen Haag10-5-2022 22:00:00De Rechtspraak wil met minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in gesprek over de tekortschietende zorg voor kwetsbare kinderen.<div><span>De Rechtspraak wil met minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in gesprek over de tekortschietende zorg voor kwetsbare kinderen. Dat staat in <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/PublishingImages/Verzoek%20om%20gesprek%20over%20ontwikkelingen%20in%20jeugdzorg.pdf" title="Verzoek%20om%20gesprek%20over%20ontwikkelingen%20in%20jeugdzorg.pdf">een brief aan de bewindslieden uit maart <span class="rnl-file-properties">(pdf, 157,1 KB)</span></a>, waar nog geen formele reactie op is gekomen. In de brief wordt aangedrongen op onmiddellijke maatregelen. Rechters luidden al eerder de noodklok, maar zien dat de situatie alleen maar slechter wordt. </span></div>
Rechters: knellende wetgeving leidt tot onrechtvaardige situatiesRechters: knellende wetgeving leidt tot onrechtvaardige situatieshttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechters-knellende-wetgeving-leidt-tot-onrechtvaardige-situaties.aspxDen Haag10-5-2022 22:00:00Rechters maken zich zorgen over de onrechtvaardige uitwerking van een aantal wetten. In het jaarverslag van de Rechtspraak worden 11 zogenoemde buikpijndossiers expliciet genoemd.<p><span>Rechters maken zich zorgen over de onrechtvaardige uitwerking van een aantal wetten. In het vandaag gepubliceerde <a href="https://jaarverslagrechtspraak.nl/" target="_blank">jaarverslag van de Rechtspraak</a> worden 11 zogenoemde buikpijndossiers expliciet genoemd. Het gaat bijvoorbeeld over knellende wetgeving rondom transitievergoedingen en het gebrek aan menselijke maat bij de uitvoering van (een deel van) de zorgverzekeringswet. Maar ook om het taakstrafverbod, waardoor rechters niet de meest rechtvaardige, passende en effectieve straf kunnen opleggen. </span><br></p>
Start pilot digitaal procederen gemeenschappelijke verzoeken echtscheidingStart pilot digitaal procederen gemeenschappelijke verzoeken echtscheidinghttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Start-pilot-digitaal-procederen-gemeenschappelijke-verzoeken-echtscheiding.aspxUtrecht30-3-2022 22:00:00Bij de rechtbanken Overijssel (locatie Almelo) en Midden-Nederland (locatie Utrecht) start op 11 april de pilot Digitale Toegang in de zaakstroom gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding.<p><strong>Bij de rechtbanken Overijssel (locatie Almelo) en Midden-Nederland (locatie Utrecht) start op 11 april de pilot Digitale Toegang in de zaakstroom gemeenschappelijke verzoeken echtscheiding. Vanaf die datum kunnen advocaten via het beveiligde webportaal 'Mijn Rechtspraak' digitaal procederen in deze zaakstroom. De pilot is onderdeel van het project Digitale Toegang dat is gericht op laagdrempelige, digitale toegang tot de rechtspraak voor procespartijen en -vertegenwoordigers. </strong><br></p>

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.