Laden...

Kantonrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Wat doet de kantonrechter?

De kantonrechter binnen het civiel recht

De kantonrechter behandelt binnen het civiel recht: civiele zaken tot en met een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. 

Ook bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat.

De kantonrechter binnen het strafrecht

U kunt binnen het strafrecht met de kantonrechter te maken krijgen bij:

  • een overtreding, bijvoorbeeld een snelheidsovertreding. De kantonrechter berecht dit soort lichte strafzaken.
  • het misdrijf stroperij.
  • het in beroep gaan tegen een verkeersboete voor bijvoorbeeld door rood licht rijden (beroepsprocedures Mulderzaken).

Geschiedenis van het kantongerecht

Tot 2002 bestond binnen elk arrondissement in Nederland een zelfstandig kantongerecht. In 2002 werden deze kantongerechten opgeheven en kwam daar bij elke rechtbank een sector kanton voor in de plaats. In 2013 werd de plicht opgeheven om binnen elke rechtbank een sector kanton te hebben, maar bij de meeste rechtbanken is deze er wel. De sector kanton wordt sinds 2013 aangeduid als 'kamer voor kantonzaken' of 'de kantonrechter'.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact