Laden...

Rechtspraak in cijfers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Recente cijfers over de rechtspraak 

In 2021 deden rechters uitspraak in ruim 1,4 miljoen zaken, een stijging van 4 procent in vergelijking met 2020. Het aantal zaken lag nog wel onder het niveau van voor de coronacrisis. Het aantal nieuwe zaken dat bij de gerechten werd aangebracht lag met bijna 1,4 miljoen zaken op hetzelfde niveau als een jaar eerder. 

In 2021 werkten iets meer dan 12.000 mensen elke dag voor een rechtvaardige samenleving: 9.400 rechtspraakmedewerkers ondersteunden 2.600 rechters en raadsheren.

1,43  mln. rechtszaken

2.600  rechters en raadsheren

 


Jaardocumenten rechtspraak

In het jaarverslag staan de cijfers van de rechtspraak over het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld: hoeveel nieuwe rechtszaken er dat jaar gemeld werden. Hoe vaak de rechter gewraakt werd. En hoe de cijfers zich verhouden tot die van de afgelopen jaren.

In de Kengetallen staan per rechtbank en gerechtshof cijfers die te maken hebben met kwaliteit, productiviteit en organisatie. Bijvoorbeeld: tevredenheid van betrokkenen over rechtszaken, de taakzwaarte voor de Rechtspraak en ziekteverzuim. De Raad voor de rechtspraak publiceert jaarlijks de kengetallen.

Een jaarplan wordt voorafgaand aan dat jaar door de Raad voor de rechtspraak opgesteld.

Strafrecht in cijfers

Cijfers over criminaliteit en vervolging staan in het rapport Criminaliteit en rechtshandhaving. Bijvoorbeeld: het aantal taakstraffen en gevangenisstraffen dat de rechter dat jaar oplegde.

Civiel en bestuursrecht in cijfers 

Cijfers over zaken in het civiel recht en bestuursrecht staan in het rapport Rechtspleging Civiel en Bestuur, Ontwikkelingen en Samenhangen. Bijvoorbeeld: aantal bodemprocedures in het kantonrecht. En de tevredenheid over de doorlooptijden.

Faillissementscijfers

Elke maand publiceert de Rechtspraak maandcijfers over het aantal door de rechter uitgesproken faillissementen.  

Open data

Open datasets met betrekking tot de instroom van rechtszaken, de productie van de gerechten en de werkvoorraden zijn beschikbaar en kunt u hier downloaden.  


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.