Laden...

Rechtspraak in Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Organisatie en contact > Rechtspraak in Nederland

Het belang van de rechtsstaat

 

 

Kernwaarden Rechtspraak

Mensen, organisaties en overheid botsen wel eens. Dat is onvermijdelijk in een samenleving. Daarom is een rechter nodig, die bepaalt wat mag en niet mag.

Iedereen gelijk

Voor de rechter is iedereen gelijk. Eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak is cruciaal voor een rechtvaardige samenleving. De rechter zorgt ervoor dat voor iedereen dezelfde regels gelden. Dat geeft vertrouwen in de samenleving.

Hoger beroep

Wie het niet eens is met een vonnis, kan in hoger beroep gaan. Een hogere rechter kijkt opnieuw naar de zaak, met een frisse blik.

Hoe werkt het recht?

Democratische rechtstaat

Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat de burgers kiezen wie het land regeert. Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden. Dat geldt voor burgers en overheid.

Rechtsgebieden

De rechtspraak is opgedeeld in 3 rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht en bestuursrecht.
Kantonrechtspraak is een bijzondere vorm. De kantonrechter behandelt onder meer lichte strafzaken en civiele zaken tot een bedrag van € 25.000.

Organisatie

Bij een juridisch conflict beslist de rechter. Is 1 van de partijen het niet eens met het vonnis, dan kan deze in hoger beroep bij het gerechtshof of 1 van de bijzondere colleges van beroep of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Hoge Raad is de hoogste rechter.

Oplossen zonder rechter

Naast rechtspraak zijn er ook andere (niet-gerechtelijke) manieren om een oplossing te vinden voor een conflict. Zoals: tuchtrechtspraak, arbitrage, mediation en de geschillencommissie.

 

 

Brochures

Bekijk het overzicht met alle brochures. Van begrippen in de rechtspraak tot informatie voor verdachten. En van mediation naast rechtspraak tot informatie voor jongeren.


1,4  mln. beslissingen

2.700  rechters en raadsheren

 

 

Rechtspraak in cijfers

Hoeveel nieuwe rechtszaken komen er elk jaar binnen? Hoeveel mensen werken er in de Rechtspraak? Hoeveel uitspraken zijn er per jaar? De Rechtspraak beschrijft het jaarlijks in de rapportages en factsheets.

 

Digitaal toegankelijke rechtspraak

De Rechtspraak digitaliseert. Over een paar jaar kan iedereen digitaal een rechtszaak starten, stukken uitwisselen en communiceren over de zaak. Voor advocaten is digitaal procederen in steeds meer zaken verplicht.

 

 

Kwaliteit: altijd werk in uitvoering

De Rechtspraak is constant bezig om de kwaliteit te verbeteren. Om het vertrouwen van Nederlanders in de rechtspraak hoog te houden, moet de rechtspraak eerlijk, modern, deskundig, begrijpelijk en toegankelijk zijn.

    

Missie, visie en agenda van de Rechtspraak

 

 

In de rechtszaal

Wat doet een rechter?

Rechters beslissen of iemand de wet heeft overtreden, schuldig is aan een misdrijf. Ze hebben het laatste woord bij conflicten tussen burgers, bedrijven en overheid. In hun vonnis leggen ze een passende maatregel of straf op. Het oordeel van de rechter is bindend.

Wie is wie?

De rechter, de verdachte, de advocaat en de officier van justitie hebben verschillende rollen in de rechtszaal. Soms krijgt ook een slachtoffer spreektijd. En soms is er een tolk nodig.
Bekijk alle rollen in de rechtszaak.

 

Blijf op de hoogte

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk 

Rechtspraak magazine

Rechtspraak magazine verschijnt onregelmatig. Bekijk hier alle edities van het magazine digitaal. Ook kunt u zich er kosteloos op abonneren. Vermeld dan uw naam en adresgegevens.

Nieuwsbrief

Ontvang wekelijks een nieuwsbrief met het belangrijkste rechtspraaknieuws van de afgelopen week.

 

Rechtstreeks

Rechtstreeks richt zich op de praktijk en de ontwikkeling van de rechtspraak in Nederland. Het blad is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig bij de rechtspraak betrokken is.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact