Laden...

Jaardocumenten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Planning jaardocumenten

  • 2 jaar voorafgaand aan het jaar wordt de begroting opgesteld. Dit vormt de basis van de onderhandelingen van de Raad met de minister van Veiligheid en Justitie over het budget
  • 1 jaar voorafgaand aan het jaar stelt de Raad het jaarplan op
  • Na afsluiting van het jaar publiceert de Raad het jaarverslag

 

Kengetallen

Kengetallen worden sinds 2020 niet meer apart gepubliceerd maar zijn onderdeel van het jaarverslag geworden.


 


Archief

Bekijk de jaardocumenten van 2010 en de jaren ervoor.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact