Laden...

Registratie van persoonsgegevens

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Registratie van persoonsgegevens

Overzicht registratie van persoonsgegevens

Dit overzicht vermeldt welke persoonsgegevens de gerechten (rechtbanken, gerechtshoven, Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven) registreren en met welke partijen die gegevens worden gedeeld.

Voor meer informatie over hoe de Rechtspraak persoonsgegevens beschermt zie de privacyverklaring van de Rechtspraak.

De functionaris gegevensbescherming bij de Raad voor de rechtspraak is verantwoordelijk voor dit overzicht. U kunt de functionaris per e-mail bereiken via functionarisgegevensbescherming@rechtspraak.nl.

Rechtspraak.nl bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk op basis van de wet- en regelgeving. En niet langer dan noodzakelijk om ons werk te kunnen doen. Hoe lang we uw gegevens bewaren, hangt af van het soort gegevens en het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken, of op grond van de Archiefwet is vereist.

 Strafrecht

>Alles uitklappen
 • Van de volgende betrokkenen in het strafrecht registreert de Rechtspraak persoonsgegevens.

  Slachtoffers:

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • taal
  • gemeente van inschrijving
  • nationaliteit
  • geboortegegevens
  • datum/plaats van overlijden
  • geslachtsaanduiding
  • GBA-nummer
  • hoedanigheid in proces
  • zaaksnummer
  • zaaksgegevens
  • processtukken

  Benadeelden: 

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • geslachtsaanduiding
  • hoedanigheid in proces
  • zaaksnummer
  • zaaksgegevens
  • processtukken

  Verdachten, veroordeelden: 

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • taal
  • gemeente van inschrijving
  • nationaliteit
  • geboortegegevens
  • geslachtsaanduiding
  • SKN-nummer
  • SKDB-nummer
  • GBA-nummer
  • hoedanigheid in proces
  • zaaksnummer
  • delictgegevens
  • aanduiding of een strafrechtelijke detentie is ondergaan
  • plaats van detentie
  • justitiële documentatie
  • strafrechtelijke gegevens
  • zaaksgegevens
  • processtukken
  • ter identificatie: foto, biometrische gegevens (online identificator)

  Getuigen:

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces

  Wettelijk vertegenwoordigers, advocaten of gemachtigden, rechtshulpverleners:

  • naw-gegevens
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • geboortegegevens
  • gegevens van overlijden
  • geslachtsaanduiding
  • status advocaat
  • begindatum status advocaat
  • datum eerste beëdiging als advocaat
  • kenmerk professionele partij
  • beroep
  • kantoorgegevens
  • financiële gegevens
  • hoedanigheid in proces
  • aard deskundigheid
  • kantoorgegevens

  Ouders, voogden:

  • naw-gegevens
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces

  Deskundigen, tolken:

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • geboortegegevens
  • geslachtsaanduiding
  • partnergegevens
  • titels
  • relevante vakregisters
  • rechtsgebied waarbij inzetbaar
  • lidmaatschap van een brancheorganisatie
  • opleiding
  • DSN-code
  • aard deskundigheid
  • kantoorgegevens
  • gegevens over eerdere inzet
  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces
  • kenmerk professionele partij
  • beroep
  • aard deskundigheid
  • kantoorgegevens

  Belanghebbenden, betrokkenen, informanten:

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • nationaliteit
  • geboortegegevens
  • geslachtsaanduiding
  • hoedanigheid in proces
  • kenmerk professionele partij
  • beroep
  • aard deskundigheid
  • kantoorgegevens

  Rechterlijk ambtenaren, gerechtsambtenaren:

  • naam
  • geslachtsaanduiding
  • titels
  • beroep

  Officier van Justitie:

  • naam
  • geslachtsaanduiding
  • titels
  • geboortegegevens
  • hoedanigheid in proces
  • werkgerelateerde gegevens
  • zaaksnummer
 • Rechterlijk ambtenaren en gerechtsambtenaren hebben toegang tot gegevens ten behoeve van de administratie en behandeling van de zaak.

  De rechter-commissaris heeft toegang tot gegevens in het kader van onderzoek.

  Betrokken procespartijen zoals het Openbaar Ministerie, advocaten, gemachtigden, verdachten, slachtoffers, benadeelden, getuigen en deskundigen wisselen gegevens uit in het kader van de rechtszaak.

  Het gerecht kan het vonnis ter beschikking stellen aan derden als dit nodig is voor de executie van het vonnis. Het gerecht kan op basis van de persrichtlijnen beperkt gegevens delen met geregistreerde journalisten.

 • ​Op basis van rechtshulpverdragen worden persoonsgegevens aan justitiële autoriteiten van landen buiten de Europese Unie doorgegeven.

 Bestuursrecht

>Alles uitklappen
 • Van de volgende betrokkenen in het bestuursrecht registreert de Rechtspraak persoonsgegevens.

  Procespartijen:

  • naam
  • correspondentieadres
  • verblijfplaats
  • contactgegevens
  • indicatie geheim adres
  • taal
  • nationaliteit
  • land van herkomst
  • geboortegegevens
  • geslachtsaanduiding
  • partnergegevens
  • burgerlijke staat
  • titels
  • BSN
  • GBA-nummer
  • vreemdelingennummer
  • hoedanigheid in proces
  • zaaksnummer
  • bankrekeningnummer
  • zaaksgegevens

  Vertegenwoordiger overheidsorganisatie (bestuursorgaan):

  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces
  • naam overheidsorganisatie (bestuursorgaan)

  Wettelijk vertegenwoordiger, advocaat of gemachtigde, bewindvoerder:

  • naam
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • titels
  • hoedanigheid in proces
  • kenmerk professionele partij
  • kantoorgegevens
  • financiële gegevens
  • status advocaat
  • begindatum status advocaat
  • datum eerste beëdiging advocaat
  • kenmerk professionele partij

  Curandus, onder bewind gestelde:

  • naw-gegevens
  • verblijfplaats
  • geboortegegevens
  • gegevens van overlijden
  • BSN
  • hoedanigheid in proces
  • zaaksnummer
  • bankrekeningnummer
  • financiële gegevens
  • naw-gegevens notaris
  • naw-gegevens executeur testamentair

  Getuigen:

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces

  Deskundigen, tolken:

  • naam
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • titels
  • geboortegegevens
  • hoedanigheid in proces
  • titels
  • relevante vakregisters
  • rechtsgebied waarbij inzetbaar
  • lidmaatschap van een brancheorganisatie
  • opleiding
  • DSN-code
  • aard deskundigheid
  • beroep
  • aard deskundigheid
  • instantiegegevens
  • bankrekeningnummer
 • Rechterlijk ambtenaren en gerechtsambtenaren hebben toegang tot gegevens ten behoeve van de administratie en behandeling van de zaak.

  Betrokken procespartijen zoals belanghebbenden, vertegenwoordigers van overheidsorganisaties (bestuursorganen), wettelijk vertegenwoordigers, advocaten, gemachtigden, getuigen en deskundigen wisselen gegevens uit in het kader van de rechtszaak.

  Het gerecht kan het vonnis ter beschikking stellen aan derden als dit nodig is voor de executie van het vonnis. Het gerecht kan op basis van de persrichtlijnen beperkt gegevens delen met geregistreerde journalisten.

 • ​Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 Civiel recht

>Alles uitklappen
 • Van de volgende betrokkenen in het civiel recht registreert de Rechtspraak persoonsgegevens.

  Eisers en verweerders:

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • indicatie geheim adres
  • geboortegegevens
  • gemeente van inschrijving
  • nationaliteit
  • land van herkomst
  • gegevens van overlijden
  • geslachtsaanduiding
  • titels
  • BSN
  • GBA-nummer
  • datum huwelijk/geregistreerd partnerschap
  • plaats huwelijk/geregistreerd partnerschap
  • land huwelijk/geregistreerd partnerschap
  • hoedanigheid in proces
  • zaaksnummer
  • aantal kinderen
  • bankrekeningnummer
  • zaaksgegevens
  • processtukken
  • financiële gegevens

  Kinderen:

  • naw-gegevens
  • verblijfplaats
  • is kind van / is stiefkind van
  • geboortegegevens
  • hoedanigheid in proces

  Wettelijk vertegenwoordigers, advocaten, gemachtigden:

  • naam
  • contactgegevens
  • geboortegegevens
  • gegevens van overlijden
  • geslachtsaanduiding
  • titels
  • hoedanigheid in proces
  • kantoorgegevens
  • financiële gegevens
  • NOvA-nummer
  • nummer identiteitsbewijs

  Getuigen, informanten:

  • naam
  • verblijfplaats
  • contactgegevens
  • nationaliteit
  • geboortegegevens
  • titels
  • BSN
  • hoedanigheid in proces; kantoorgegevens

  Deskundigen:

  • naam
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • geboortegegevens
  • geslachtsaanduiding
  • partnergegevens
  • titels
  • relevante vakregisters
  • rechtsgebied waarbij inzetbaar
  • lidmaatschap van een brancheorganisatie
  • opleiding
  • DSN-code
  • aard deskundigheid
  • kantoorgegevens
  • gegevens over eerdere inzet
 • ​Rechterlijk ambtenaren en gerechtsambtenaren hebben toegang tot gegevens ten behoeve van de administratie en behandeling van de zaak.

  Betrokken procespartijen zoals eisers en verweerders, wettelijk vertegenwoordigers, advocaten, gemachtigden, getuigen en deskundigen wisselen gegevens uit in het kader van de rechtszaak.

  Het gerecht kan het vonnis ter beschikking stellen aan derden als dit nodig is voor de executie van het vonnis.

 • ​Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 Vreemdelingenrecht

>Alles uitklappen
 • Van de volgende betrokkenen in het vreemdelingenrecht registreert de Rechtspraak persoonsgegevens.

  Vreemdeling:

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • taal
  • gemeente van inschrijving
  • nationaliteit
  • land van herkomst
  • geboortegegevens
  • geslachtsaanduiding
  • burgerlijke staat
  • partnergegevens
  • BSN
  • GBA-nummer
  • BRP-nummer
  • Vreemdelingennummer
  • naw-gegevens ouders
  • hoedanigheid in proces
  • zaaksnummer
  • type zaak
  • aanduiding of een strafrechtelijke detentie is ondergaan
  • plaats van detentie
  • zaaksgegevens
  • datum inschrijving
  • datum beslissing
  • inhoudelijke beslissing, alle processtukken en in correspondentie voorkomende gegevens

  Immigratie- en naturalisatiedienst:

  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces
  • IND-afdeling
  • IND-referentie nummer

  Wettelijk vertegenwoordiger, advocaat of gemachtigde:

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces
  • kenmerk professionele partij
  • kantoorgegevens

  Getuigen:

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces

  Deskundigen of tolken:

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces
  • kenmerk professionele partij
  • relevante vakregisters
  • rechtsgebied waarbij inzetbaar
  • lidmaatschap van een brancheorganisatie
  • opleiding
  • DSN-code
  • aard deskundigheid
  • kantoorgegevens
  • gegevens over eerdere inzet

  Rechterlijk ambtenaren en gerechtsambtenaren:

  • naam
  • geslachtsaanduiding
  • titels
  • beroep

  Officier van Justitie:

  • naam
  • geslachtsaanduiding
  • titels
  • geboortegegevens
  • hoedanigheid in proces
  • werkgerelateerde gegevens
  • zaaksnummer
 • Rechterlijk ambtenaren en gerechtsambtenaren hebben toegang tot gegevens ten behoeve van de administratie en behandeling van de zaak.

  Betrokken procespartijen zoals belanghebbenden, vertegenwoordigers van overheidsorganisaties (bestuursorganen), wettelijk vertegenwoordigers, advocaten, gemachtigden, getuigen en deskundigen wisselen gegevens uit in het kader van de rechtszaak.

  Het gerecht kan het vonnis ter beschikking stellen aan derden waaronder de IND, als dit nodig is voor de executie van het vonnis.

 • ​Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 Belastingrecht

>Alles uitklappen
 • Van de volgende betrokkenen in het belastingrecht registreert de Rechtspraak persoonsgegevens.

  Procespartijen:

  • naam
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • gemeente van inschrijving
  • geboortegegevens
  • geslachtsaanduiding
  • partnergegevens
  • titels
  • BSN
  • BRP-nummer
  • Vreemdelingennummer
  • hoedanigheid in proces
  • zaaksnummer
  • bankrekeningnummer
  • zaaksgegevens
  • processtukken

  Vertegenwoordiger overheidsorganisatie (bestuursorgaan):

  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces
  • naam overheidsorganisatie (bestuursorgaan)

  Wettelijk vertegenwoordigers, advocaten, bewindvoerders of gemachtigden:

  • naam
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • geslachtsaanduiding
  • titels
  • hoedanigheid in proces
  • kenmerk professionele partij
  • kantoorgegevens
  • instantiegegevens
  • werkgerelateerde gegevens
  • zaaksnummer
  • bankrekeningnummer
  • financiële gegevens
  • zaaksgegevens
  • processtukken
  • NOvA nummer 

  Curandus, onder bewind gestelde:

  • naam
  • verblijfplaats
  • geboortegegevens
  • gegevens van overlijden
  • BSN
  • hoedanigheid in proces
  • zaaksnummer
  • bankrekeningnummer
  • financiële gegevens
  • naw-gegevens notaris
  • naw-gegevens executeur testamentair

  Getuigen:

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces

  Deskundigen of tolken:

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces
  • kenmerk professionele partij
  • relevante vakregisters
  • rechtsgebied waarbij inzetbaar
  • lidmaatschap van een brancheorganisatie
  • opleiding
  • DSN-code
  • aard deskundigheid
  • kantoorgegevens
  • gegevens over eerdere inzet
 • Rechterlijk ambtenaren en gerechtsambtenaren hebben toegang tot gegevens ten behoeve van de administratie en behandeling van de zaak.

  Betrokken procespartijen zoals belanghebbenden, vertegenwoordigers van overheidsorganisaties (bestuursorganen), wettelijk vertegenwoordigers, advocaten, gemachtigden, getuigen en deskundigen wisselen gegevens uit in het kader van de rechtszaak.

  Het gerecht kan het vonnis ter beschikking stellen aan derden als dit nodig is voor de executie van het vonnis.

 • Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 Toezicht

>Alles uitklappen
 • Van de volgende betrokkenen in toezichtprocedures (bijvoorbeeld faillissement, curatele, bewind en mentorschap) registreert de Rechtspraak persoonsgegevens.

  Schuldenaar:

  • naam
  • contactgegevens
  • geboortegegevens
  • gegevens van overlijden
  • geslachtsaanduiding
  • burgerlijke staat
  • BSN
  • hoedanigheid in proces
  • zaaksnummer
  • bankrekeningnummer
  • financiële gegevens
  • medische gegevens
  • zaaksgegevens
  • processtukken
  • insolventienummer
  • schuldsaneringsnummer

  Curator, bewindvoerder, mentor:

  • naam
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • geslachtsaanduiding
  • toegangs- of identificatiegegevens (nummer Kamer van Koophandel)
  • gegevens Landelijk kwaliteitsbureau CBM
  • hoedanigheid in proces
  • kenmerk professionele partij
  • kantoorgegevens
  • werkgerelateerde gegevens
  • zaaksnummer
  • financiële gegevens
  • zaaksgegevens
  • processtukken

  Bestuurder (van failliet verklaard bedrijf):

  • naam
  • contactgegevens
  • geboortegegevens
  • hoedanigheid in proces
  • zaaksgegevens
  • lijst failliete ondernemingen waarvan hij/zij bestuurder is

  Curandus, onder bewind gestelde:

  • naam
  • verblijfplaats
  • geboortegegevens
  • gegevens van overlijden
  • BSN
  • hoedanigheid in proces
  • zaaksnummer
  • bankrekeningnummer
  • financiële gegevens
  • naw-gegevens notaris
  • naw-gegevens executeur testamentair

  Deskundigen:

  • naam
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • geboortegegevens
  • geslachtsaanduiding
  • partnergegevens
  • titels
  • relevante vakregisters
  • rechtsgebied waarbij inzetbaar
  • lidmaatschap van een brancheorganisatie
  • opleiding
  • DSN-code
  • aard deskundigheid
  • kantoorgegevens
  • gegevens over eerdere inzet
 • Rechterlijk ambtenaren en gerechtsambtenaren hebben toegang tot gegevens ten behoeve van de administratie en behandeling van de zaak.

  Betrokken procespartijen zoals schuldenaren, onder toezicht gestelden, bewindvoerders, curatoren, mentoren, wettelijk vertegenwoordigers, advocaten, gemachtigden, getuigen en deskundigen wisselen gegevens uit in het kader van de rechtszaak.

  Het gerecht kan het vonnis ter beschikking stellen aan derden als dit nodig is voor de executie van het vonnis.

 • Persoonsgegevens worden niet actief aan het buitenland doorgegeven. Door het gedeeltelijk openbare karakter van de registers in het toezichtsdomein zijn de gegevens bij een deel van de registraties wel vanuit het buitenland raadpleegbaar.

 Mediation

>Alles uitklappen
 • Van de volgende betrokkenen in een mediationprocedure registreert de Rechtspraak persoonsgegevens. Gegevens worden verwerkt ten behoeve van registratie, het bijhouden van de voortgang, correspondentie en termijnbewaking.

  Procespartijen: 

  • naam
  • geslacht
  • geboortedatum
  • adres, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer
  • e-mailadres
  • zaaksgegevens

  Deskundigen (advocaten): 

  • naam
  • adres, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer
  • e-mailadres

  Deskundigen (mediators):

  • naam
  • bezoekadresgegevens
  • postadresgegevens
  • telefoonnummer, mobiel nummer
  • faxnummer
  • e-mailadres
  • mediationgegevens
  • affiniteitsgebieden

  Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: 

  • naam
  • e-mailadres
  • kamernummer
  • telefoonnummer
  • faxnummer
 • ​Procespartijen, advocaten, mediators, mediation-functionarissen.

 • ​Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 Centrale Raad van Beroep

>Alles uitklappen
 • Van de volgende betrokkenen registreert de Centrale Raad van Beroep  persoonsgegevens.

  Belanghebbenden: 

  • naam
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • gemeente van inschrijving
  • taal
  • nationaliteit
  • land van herkomst
  • geboortegegevens
  • geslachtsaanduiding
  • partnergegevens
  • titels
  • BSN
  • hoedanigheid in proces
  • zaaksnummer
  • aanduiding of een strafrechtelijke detentie is ondergaan
  • bankrekeningnummer
  • zaaksgegevens
  • processtukken

  Vertegenwoordiger overheidsorganisatie (bestuursorgaan):

  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces
  • hoedanigheid in proces
  • kenmerk professionele partij
  • kantoorgegevens
  • instantiegegevens
  • werkgerelateerde gegevens
  • zaaksnummer
  • naam overheidsorganisatie (bestuursorgaan):

  Wettelijk vertegenwoordigers, advocaten, bewindvoerders of gemachtigden: 

  • naam
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • geslachtsaanduiding
  • titels
  • hoedanigheid in proces
  • kenmerk professionele partij
  • kantoorgegevens
  • instantiegegevens
  • werkgerelateerde gegevens
  • zaaksnummer
  • bankrekeningnummer
  • financiële gegevens
  • zaaksgegevens
  • processtukken
  • NOvA-nummer

  Getuigen:

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces

  Deskundigen of tolken: 

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces
  • kenmerk professionele partij
  • relevante vakregisters
  • rechtsgebied waarbij inzetbaar
  • lidmaatschap van een brancheorganisatie
  • opleiding
  • DSN-code
  • aard deskundigheid
  • kantoorgegevens
  • gegevens over eerdere inzet
 • Rechterlijk ambtenaren en gerechtsambtenaren hebben toegang tot gegevens ten behoeve van de administratie en behandeling van de zaak.

  Betrokken procespartijen zoals belanghebbenden, vertegenwoordigers van overheidsorganisaties (bestuursorganen), wettelijk vertegenwoordigers, advocaten, gemachtigden, getuigen en deskundigen wisselen gegevens uit in het kader van de rechtszaak.

  Het gerecht kan het vonnis ter beschikking stellen aan derden als dit nodig is voor de executie van het vonnis.

 • ​Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 College van Beroep voor het Bedrijfsleven

>Alles uitklappen
 • Van de volgende betrokkenen registreert het College van Beroep voor het bedrijfsleven persoonsgegevens.

  Belanghebbenden: 

  • naam
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • geboortegegevens
  • geslachtsaanduiding
  • BSN
  • hoedanigheid in proces
  • zaaksnummer
  • aanduiding of een strafrechtelijke detentie is ondergaan
  • bankrekeningnummer
  • zaaksgegevens
  • processtukken

  Vertegenwoordiger overheidsorganisatie (bestuursorgaan):

  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces
  • kenmerk professionele partij
  • kantoorgegevens
  • instantiegegevens
  • werkgerelateerde gegevens
  • zaaksnummer
  • naam overheidsorganisatie (bestuursorgaan)

  Wettelijk vertegenwoordigers, advocaten of gemachtigden: 

  • naam
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • geslachtsaanduiding
  • titels
  • hoedanigheid in proces
  • kenmerk professionele partij
  • kantoorgegevens
  • instantiegegevens
  • werkgerelateerde gegevens
  • zaaksnummer
  • bankrekeningnummer
  • financiële gegevens
  • zaaksgegevens
  • processtukken
  • NOvA-nummer

  Getuigen: 

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces

  Deskundigen of tolken:

  • naam
  • verblijfplaats
  • correspondentieadres
  • contactgegevens
  • hoedanigheid in proces
  • kenmerk professionele partij
  • relevante vakregisters
  • rechtsgebied waarbij inzetbaar
  • lidmaatschap van een brancheorganisatie
  • opleiding
  • DSN-code
  • aard deskundigheid
  • kantoorgegevens
  • gegevens over eerdere inzet
 • Rechterlijk ambtenaren en gerechtsambtenaren hebben toegang tot gegevens ten behoeve van de administratie en behandeling van de zaak.

  Betrokken procespartijen zoals belanghebbenden, vertegenwoordigers van overheidsorganisaties (bestuursorganen), wettelijk vertegenwoordigers, advocaten, gemachtigden, getuigen en deskundigen wisselen gegevens uit in het kader van de rechtszaak.

  Het gerecht kan het vonnis ter beschikking stellen aan derden als dit nodig is voor de executie van het vonnis.

 • ​Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 Registers

>Alles uitklappen
 • Door de rechtbanken worden gegevens verwerkt ten behoeve van het bijhouden van hier onder genoemde registers. Dit is een wettelijke verplichting van de rechtbank.

  Advocatentableau: 

  • Advocaten: naw-gegevens; correspondentieadres; contactgegevens; geboortegegevens; gegevens van overlijden; geslachtsaanduiding; status advocaat; begindatum status advocaat; datum eerste beëdiging; kenmerk professionele partij; kantoorgegevens; financiële gegevens.

  Centraal insolventieregister: 

  • Natuurlijke personen: naw-gegevens; verblijfplaats; correspondentieadres; geboortegegevens; hoedanigheid in proces; zaaksnummer; insolventienummer; schuldsaneringsnummer.
  • Rechtspersonen: naw-gegevens; correspondentieadres; KvK-nummer; hoedanigheid in proces; zaaksnummer; insolventienummer; faillissementsbeslagen.
  • Curator: naw-gegevens; correspondentieadres; contactgegevens; titels; hoedanigheid in proces.

  Huwelijksgoederenregister:

  • Geregistreerde partners: naw-gegevens; datum huwelijk/geregistreerd partnerschap; plaats huwelijk; registratienummer; soort registratie (huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden); rechtbank waar de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn geregistreerd en in te zien; datum waarop het verzoek om registratie is ingediend; datum van registratie in het Huwelijksgoederenregister; huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

  Centraal curatele- en bewindregister:

  • Geregistreerden: naw-gegevens; geboortegegevens; hoedanigheid in proces; zaaksnummer; registerkaartnummer; datum publicatie; reden waarom de curatele of bewind is ingesteld; ingangsdatum.
  • Curator, bewindvoerder: naw-gegevens; verblijfplaats; correspondentieadres; titels; hoedanigheid in proces; zaaksnummer.

  Boedelregister:

  • Erflaters: geboortedatum, overlijdensdatum, naam, adres, laatste woonplaats; 
  • Erfgenamen: naw-gegevens;
  • Notaris: naw-gegevens.

  Gezagsregister:

  • Onder gezag gestelden: naw-gegevens; geboortegegevens; gegevens van overlijden; BSN; hoedanigheid in proces; zaaksgegevens; datum inschrijving; datum beslissing; kenmerk; inhoudelijke beslissing.
  • Ouders, voogdij-instanties, voogden: naw-gegevens; gegevens van overlijden; BSN; hoedanigheid in proces.
 • ​Rechterlijk ambtenaren en gerechtsambtenaren van de rechtbank, advocaten, gemachtigden, belanghebbenden.

 • ​Persoonsgegevens worden niet actief aan het buitenland doorgegeven. Door het gedeeltelijk openbare karakter van de registers zijn de gegevens bij een deel van de registraties wel vanuit het buitenland raadpleegbaar.

 Overige registratie van persoonsgegevens

>Alles uitklappen
 • In dit register worden beroepsgegevens en gegevens over nevenbetrekkingen van de met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht vermeld. Het register is toegankelijk voor bezoekers op Rechtspraak.nl. Het doel van dit register is openbaarmaking van beroepsgegevens en gegevens over nevenbetrekkingen van de met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht.

  Betrokkenen en persoonsgegevens

  De met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht: naam, functie, geboortedatum, nevenbetrekking(en).

  Ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Bezoekers Rechtspraak.nl.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

  Persoonsgegevens worden niet actief aan het buitenland doorgegeven. Door het openbare karakter van het register zijn de gegevens wel vanuit het buitenland raadpleegbaar.

 • Het Roljournaal presenteert de handelsrol voor de advocatuur op Rechtspraak.nl. 
  Doel van de verwerking is digitale toegang van advocaten tot de eigen zaaksgegevens op de rollen van civiele zaken van het gerechten.

  Betrokkenen en persoonsgegevens

  Partijen en advocaten in civiele zaken: naam, (kantoor)adres.

  Ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Advocaten van partijen in civiele zaken.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

  Persoonsgegevens worden niet actief aan het buitenland doorgegeven. Door het openbare karakter van het register zijn de gegevens wel vanuit het buitenland raadpleegbaar.

  1. Selectieprocedure rechterlijke ambtenaren in opleiding

   In een databasesysteem en de bijbehorende dossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de selectie van sollicitanten naar een benoeming als rechterlijk ambtenaar in opleiding (Rio). Doel van de verwerking is optimalisatie van de selectieprocedure.

   Betrokkenen en persoonsgegevens

   Sollicitanten: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, antecedenten, testuitslagen, referenties, adviezen, aanbevelingen.
   Leden selectiecommissies: naam, adres, functie.

   Ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

   Leden en secretariaatsmedewerkers selectiecommissie, SSR, presidenten gerechten.

   Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

   Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.


  2. Selectieprocedure aantrekken leden rechterlijke macht

   In een databasesysteem en de bijbehorende dossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de selectie van sollicitanten naar een benoeming tot rechterlijk ambtenaar.

   Betrokkenen en persoonsgegevens

   Sollicitanten: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, antecedenten, testuitslagen, referenties, adviezen, aanbevelingen.
   Leden selectiecommissie: naam, adres, functie.

   Ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

   Leden en secretariaatsmedewerkers selectiecommissie, presidenten van gerechten.

   Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

   Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.


  3. Procedures aanbeveling tot benoeming leden gerechtsbestuur

   In een databasesysteem en de bijbehorende dossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de selectie van sollicitanten naar een benoeming of herbenoeming tot voorzitter/lid van een gerechtsbestuur. Doel van de verwerking is optimalisering van de selectieprocedure voor de leden van de gerechtsbesturen.

   Betrokkenen en persoonsgegevens

   Sollicitanten/kandidaten: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, antecedenten, testuitslagen, referenties, adviezen, aanbeveling.
   Leden selectiecommissies: naam, adres, functie.

   Ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

   Leden van de Raad, de betrokken bureaumedewerkers, presidenten gerechten, adviescommissie, minister van Justitie.

   Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

   Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.


  Rechtspraak.nl bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk op basis van de wet- en regelgeving. En niet langer dan noodzakelijk om ons werk te kunnen doen. Hoe lang we uw gegevens bewaren, hangt af van het soort gegevens en het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken, of op grond van de Archiefwet is vereist.
 • In het postregistratiesysteem en het bijbehorende postarchief worden gegevens van correspondentie, die niet in het kader van de gerechtelijke procedures of de financiële of personele administratie wordt gevoerd, verwerkt.
  Doel van de verwerking is registratie en bewaring van in- en uitgaande post ten behoeve van een optimale bedrijfsvoering en de naleving van de Archiefwet.

  Betrokkenen en persoonsgegevens

  Afzenders en geadresseerden van de correspondentie: naam, adres, woonplaats en alle in de correspondentie voorkomende gegevens.
  Medewerkers: naam, functie.

  Ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Functionarissen die het poststuk afhandelen.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

  Er worden geen persoonsgegevens vanuit dit systeem aan het buitenland doorgegeven. Uiteraard kan er wel correspondentie naar het buitenland worden verstuurd. 

 • In de openbare ruimtes van de Rechtspraak vindt toezicht plaats door middel van videocamera’s. De beelden worden verwijderd uiterlijk vier weken nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van de geconstateerde incidenten. Doel van de verwerking is bewaking en beveiliging van personen en zaken in de openbare ruimtes van het gerechtsgebouw.

  Betrokkenen en persoonsgegevens

  Opnamen met datumaanduiding van bezoekers van het gerechtsgebouw en medewerkers van de daar gevestigde diensten die zich in een openbare ruime bevinden.

  Ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Beveiligingsambtenaren, de coördinator beveiliging, opsporingsambtenaren indien een vermoeden bestaat van een strafbaar feit.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

  Er worden geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven.

 • De Rechtspraak bewaart een selectie van uitspraken in een interne jurisprudentiedatabank. Dit stelt medewerkers in staat om kennis te nemen van uitspraken in vergelijkbare zaken. Dit bevordert de rechtszekerheid en de rechtseenheid.

  Betrokkenen en persoonsgegevens

  In uitspraken kunnen alle categorieën persoonsgegevens voorkomen, zowel gewone, gevoelige als bijzondere persoonsgegevens, alsook gerechtelijke strafgegevens en wettelijk identificerende persoonsgegevens.

  Ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Deze databank is toegankelijk voor medewerkers voor wie dat met het oog op hun functie noodzakelijk is. Denk hierbij aan rechters, gerechtsjuristen, forensisch medewerkers en stafjuristen. De toegang is beperkt tot het rechtsgebied waarvoor zij zaken behandelen. Met het oog op wetenschappelijk onderzoek kunnen onderzoekers, na goedkeuring, inzage krijgen in de databank.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 • De Rechtspraak verstrekt naam en geboortedatum aan de politie (team arrestantentaken) als dat noodzakelijk is om de veiligheid in de zittingszaal te waarborgen. Zo kan bepaald worden of extra beveiligings- of veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Hiermee kunnen de voorzitter van de rechtbank, het gerechtsbestuur en de Politie voldoen aan de verplichtingen en de verantwoordelijkheden die de wet aan ieder van hen toebedeelt.

  Betrokkenen en persoonsgegevens

  Uw naam en geboortedatum worden verstrekt als dat noodzakelijk is om de veiligheid bij de zitting of in het gerechtsgebouw te waarborgen.

  Ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  De Politie (team arrestantentaken).

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 • Om onze dienstverlening te verbeteren en om de veiligheid van onze medewerkers te waarborgen kan het telefoongesprek die u voert met de Rechtspraak worden opgenomen en opgeslagen.

  Betrokkenen en persoonsgegevens

  De Rechtspraak registreert uw naam, het telefoongesprek en mogelijk andere gegevens afhankelijk van uw vraag.

  Ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Intern beveiligingspersoneel, politie en justitie indien in het gesprek sprake is van een strafbaar feit of de veiligheid in het geding blijkt te zijn

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

  Persoonsgegevens worden niet aan het buitenland doorgegeven.

Zie ook:

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact