Veelgestelde vragen privacy

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Veelgestelde vragen privacy

 Algemeen

>Alles uitklappen
 • Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. De Wet bescherming persoonsgegevens (.overheid.nl) (Wbp) schrijft voor hoe organisaties, dus ook de Rechtspraak, om moeten gaan met  persoonsgegevens. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene en bijzondere persoonsgegevens.

  Algemene persoonsgegevens

  Voorbeelden van algemene persoonsgegevens zijn een naam en een huisadres. Ook e-mailadressen of dossierstukken kunnen persoonsgegevens bevatten.

  Bijzondere persoonsgegevens

  Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn medische gegevens, gegevens over etniciteit, politieke gezindheid en strafrechtelijke gegevens. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens gelden zwaardere eisen dan voor algemene persoonsgegevens.

 • De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (overheid.nl) (Wbp). Hierin staan onder andere de voorwaarden waaraan de Rechtspraak dient te voldoen om uw gegevens te mogen verwerken en de rechten die u heeft.

  Toezichthouder

  De Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) houdt toezicht op de naleving van de Wbp.

 • ​U heeft op grond van privacywetgeving een drietal rechten:

  Inzagerecht

  Het inzagerecht is een verzoek om te achterhalen welke persoonsgegevens de Rechtspraak van u verwerkt.

  Correctierecht

  Het correctierecht is een verzoek om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan het corrigeren van uw adresgegevens.

  Recht op verzet

  Het recht op verzet is een verzoek tot beëindiging van de gegevensverwerking in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden.

  Verzoek indienen

  U kunt deze verzoeken (inzagerecht, correctierecht, recht op verzet) schriftelijk indienen door een brief te sturen naar de president van het gerecht waar uw procedure loopt. Bij dat verzoek moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden toegevoegd. Als u iemand machtigt om namens u op te treden, moet er ook een machtiging bij.
  Adressen van rechtbanken en gerechtshoven

  Het is niet mogelijk om zaakinhoudelijke gegevens en gestelde feiten te corrigeren of u daar tegen te verzetten. Daarvoor is immers de gerechtelijke procedure bedoeld.

   

 • ​Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige rechtspleging en procesvoering. Procespartijen en hun gemachtigden moeten persoonsgegevens verstrekken aan de Rechtspraak zodat een correcte gerechtelijke procedure kan worden gevoerd.

 • Persoonsgegevens worden bewaard en eventueel vernietigd volgens de regels uit de Archiefwet (nationaalarchief.nl). Deze regels zijn nader uitgewerkt in bijbehorende besluiten. Hierin staat hoelang de persoonsgegevens moeten worden bewaard. Indien er voor specifieke gegevens geen wettelijke bewaartermijn is, worden de gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
 • ​Tijdens de procesvoering maken de rechtbanken, gerechtshoven, Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de rechtspraak gebruik van diverse geautomatiseerde systemen en registers.
  Bekijk het overzicht

De Rechtspraak en uw persoonsgegevens

Lees meer over de gegevensuitwisseling, bewaartermijnen en veiligheid van uw persoonsgegevens bij de Rechtspraak.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum