Laden...

Termijnen insolventies

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Registers > Termijnen insolventies
illustratieve afbeelding

 

Termijnen insolventies

De Algemene termijnenwet is op deze termijnen van toepassing.

Algemene termijnenwet

  • In alle verificatievergaderingen dienen de schuldvorderingen uiterlijk vijftien dagen voor de vergadering bij de curator of bewindvoerder te zijn ingediend.
  • De lijsten met voorlopig erkende en betwiste schuldvorderingen liggen zeven dagen voor de vergadering ter inzage op de betreffende rechtbank.
  • Als de behandeling van een ontwerp van akkoord wordt aangekondigd bij de uitspraak, ligt het ontwerp vanaf de uitspraak ter inzage op de betreffende rechtbank. Wordt het ontwerp akkoord na de uitspraak ingediend, dan ligt het gedurende acht dagen voor de behandeling ter inzage op de betreffende rechtbank.
  • In een schuldsanering, waarin een ontwerp van akkoord samen met een ontwerp saneringsplan wordt behandeld, ligt het ontwerp van akkoord gedurende vijftien dagen op de betreffende rechtbank ter inzage.
  • Een ontwerp van saneringsplan ligt vijftien dagen voor de behandeling op de betreffende rechtbank ter inzage.

De uitdelingslijst ligt tien dagen na de neerlegging ervan ter inzage op de rechtbank. Tijdens die termijn kan daartegen bij de rechtbank, afdeling insolventies in verzet worden gekomen. Na tien dagen wordt de uitdelingslijst verbindend en wordt in overeenstemming met die lijst aan de crediteuren uitgedeeld.

Relevante onderwerpen:


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact