Laden...

Schulden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Schulden

Kunt u of uw onderneming, stichting of vereniging de rekening(en) niet meer betalen? Neem zo snel mogelijk contact op met de schuldeiser(s) om een betalingsregeling af te spreken. Hierbij betaalt u uw rekeningen in termijnen af en niet in één keer. Ook kunt u hulp inschakelen van een schuldhulpverlener of andere deskundige.

Bij schulden kunt u te maken krijgen met wettelijke regelingen. Dan lost u met hulp van een bewindvoerder of curator uw schulden af, onder toezicht van de rechter. Voor toelating tot deze maatregelen gelden bepaalde voorwaarden.

U heeft schulden

>Alles uitklappen
 • Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed. In de volksmond heet een natuurlijk persoon een ‘particulier’.

  Hulp bij schulden

  Worden uw geldproblemen groter? Of maakt u zich zorgen over hoe u uw rekening moet betalen? Dan is het belangrijk om de schuldhulpverlening van uw gemeente in te schakelen. Of neem contact op met het juridisch loket (juridischloket.nl). Veel mensen zijn u voorgegaan in het vragen om hulp. Op de website geldfit.nl staat informatie over geld in uw situatie. U krijgt tips of een persoonlijk advies.

  Betalingsregeling afspreken

  Uw schulden worden groter als een of meer schuldeisers een rechtszaak tegen u beginnen. Probeer dit te voorkomen door bijvoorbeeld een betalingsregeling met de schuldeiser(s) af te spreken. U kunt dit zelf doen of samen met uw schuldhulpverlener. Meer informatie vindt u op de websites zelfjeschuldenregelen.nibud.nl, juridischloket.nl of rijksoverheid.nl.

  Dagvaarding ontvangen

  Heeft u inmiddels een dagvaarding ontvangen, dan kunt u proberen een betalingsregeling af te spreken met de deurwaarder. Lukt dit niet of bent u hier te laat voor? Dan is het misschien mogelijk om een betalingsregeling te treffen bij de rechter.

  Wettelijke maatregelen bij schulden

  Uw schuldhulpverlener kan u aanraden om een wettelijke maatregel aan te vragen. Ook uw schuldeiser kan de rechter vragen bepaalde wettelijke maatregelen in te stellen.

  Lees meer over de wettelijke maatregelen:

 • Een natuurlijk persoon kan ook ondernemer zijn. Bijvoorbeeld:

  • de eigenaar van een eenmanszaak, waaronder een zzp'er (zelfstandige zonder personeel).
  • een vennoot in een samenwerkingsverband in de vorm van een vennootschap onder firma (vof)
  • een beherend vennoot in een commanditaire vennootschap (cv).

  Hulp bij schulden

  Heeft uw onderneming geldproblemen? En maakt u zich zorgen over het betalen van uw rekeningen? U kunt aan uw gemeente vragen of u gebruik kunt maken van schuldhulpverlening en welke voorwaarden hiervoor gelden. Verder kunt u op ondernemersplein.nl meer informatie vinden over wat u kunt doen en wie u kan helpen:

  Betalingsregeling afspreken

  Uw schulden worden groter als een of meer schuldeisers een rechtszaak tegen u of uw onderneming beginnen. Probeer dit te voorkomen door bijvoorbeeld een betalingsregeling met de schuldeiser(s) af te spreken.

  Betalingsregeling via de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa)

  Ziet u mogelijkheden om uw onderneming weer financieel gezond te krijgen? Bijvoorbeeld door uw aanbod van producten of diensten beter op de vraag aan te laten sluiten? U kunt dan een homologatieakkoord opstellen voor uw schuldeisers.

  Hierin legt u uw veranderplannen uit en stelt u een betalingsregeling voor. Gaan niet alle schuldeisers akkoord? Dan kunt u de rechter vragen om goedkeuring. Als de rechter dit geeft, zijn alle schuldeisers verplicht om aan uw homologatieakkoord mee te werken.

  Dagvaarding ontvangen

  Heeft u inmiddels een dagvaarding ontvangen, dan kunt u proberen een betalingsregeling af te spreken met de deurwaarder. Lukt dit niet of bent u hier te laat voor? Dan is het misschien mogelijk om een betalingsregeling te treffen bij de rechter.

  Wettelijke maatregelen bij schulden

  U kunt verschillende wettelijke maatregelen aanvragen om uw schulden:

  • te stabiliseren (rust brengen in de schuldensituatie en zorgen dat de uitgaven niet meer hoger zijn dan de inkomsten), of
  • op te lossen (het daadwerkelijk terugdringen van de schulden door af te betalen).

  Voor deze maatregelen gelden voorwaarden. Ook uw schuldeiser kan bepaalde wettelijke maatregelen aanvragen bij de rechter.

  Lees meer over de wettelijke maatregelen:

 • Een onderneming kan de vorm aannemen van een rechtspersoon, die juridisch gezien zelfstandig rechten en plichten heeft en rechtshandelingen kan verrichten. De meest voorkomende rechtspersonen zijn: een besloten vennootschap (bv), een naamloze vennootschap (nv), een stichting of vereniging.

  Hulp bij schulden

  Heeft uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging) geldproblemen? Of maakt u zich zorgen over het betalen van de rekeningen? Rechtspersonen hebben geen recht op schuldhulpverlening via de gemeente. Op ondernemersplein.nl vindt u meer informatie over wat u kunt doen en wie u kan helpen: 

  Betalingsregeling afspreken

  De schulden worden groter als een of meer schuldeisers een rechtszaak tegen uw organisatie beginnen. Probeer dit te voorkomen door bijvoorbeeld een betalingsregeling met de schuldeiser(s) af te spreken.

  Betalingsregeling via de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa)

  Ziet u mogelijkheden om uw onderneming, stichting of vereniging weer financieel gezond te krijgen? Bijvoorbeeld door uw aanbod van producten of diensten beter op de vraag aan te laten sluiten? U kunt dan een homologatieakkoord opstellen voor uw schuldeisers.

  Hierin legt u uw veranderplannen uit en stelt u een betalingsregeling voor. Gaan niet alle schuldeisers akkoord? Dan kunt u de rechter vragen om goedkeuring. Als de rechter dit geeft, zijn alle schuldeisers verplicht om aan uw homologatieakkoord mee te werken.

  Dagvaarding ontvangen

  Heeft u inmiddels een dagvaarding ontvangen, dan kunt u proberen een betalingsregeling af te spreken met de deurwaarder. Lukt dit niet of bent u hier te laat voor? Dan is het misschien mogelijk om een betalingsregeling te treffen bij de rechter.

  Wettelijke maatregelen bij schulden

  Er zijn verschillende wettelijke maatregelen die u kunt aanvragen voor uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging) om de schulden:

  • te stabiliseren (rust brengen in de schuldensituatie en zorgen dat de uitgaven niet meer hoger zijn dan de inkomsten), of
  • op te lossen (het daadwerkelijk terugdringen van de schulden door af te betalen).

  Voor deze maatregelen gelden voorwaarden. Ook uw schuldeiser kan bepaalde wettelijke maatregelen aanvragen bij de rechter.

  Lees meer over de wettelijke maatregelen:

U bent schuldeiser

Betalingsregeling afspreken

Bent u schuldeiser en krijgt u van een persoon of organisatie (onderneming, stichting of vereniging) geld? Dan kunt u proberen met deze persoon of organisatie eruit te komen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken.

Zie ook de pagina klant betaalt factuur niet (ondernemersplein.nl)

Betalingsregeling via de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa)

Wilt u dat uw schuldenaar zijn organisatie weer financieel gezond maakt? Bijvoorbeeld door zijn aanbod van producten of diensten beter op de vraag aan te laten sluiten? Voor u kan dit als voordeel hebben dat u een groter deel van de schuld krijgt terugbetaald.

U kunt de rechter vragen om een herstructureringsdeskundige te benoemen. Zo start u een Whoa-traject. Deze deskundige kan in de organisatie een veranderplan en een betalingsregeling voorbereiden. Hieruit volgt een onderhands akkoord. Uw schuldenaar legt dit aan u en de andere schuldeisers voor. Niet alle schuldeisers hoeven hiermee akkoord te gaan. De rechter kan het akkoord alsnog goedkeuren (homologatie) en in laten gaan, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Rechtszaak beginnen

Begint u een rechtszaak tegen de persoon of organisatie? Uw schuldenaar kan proberen een betalingsregeling te treffen met de deurwaarder. Lukt dit niet of is hij hiervoor te laat? Dan kan bij de rechter mogelijk een betalingsregeling tot stand komen.

Wettelijke maatregelen

Als u wilt kunt u bepaalde wettelijke maatregelen aanvragen bij de rechter. Bijvoorbeeld op aanraden van een adviseur. Of u kunt de rechter vragen een lopende maatregel van de schuldenaar op te heffen.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact