Laden...

Schulden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Schulden

Kunt u structureel niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen? Dan heeft u te maken met problematische schulden.

Schuldhulpverlening via de gemeente of maatschappelijk werk kan dan een optie zijn. Brengt dit ook geen oplossing of komt u of uw bedrijf hiervoor niet in aanmerking? Lees welke wettelijke procedures mogelijk op u van toepassing zijn.

Welke schuldenprocedure hoort bij uw situatie?

Voor natuurlijke personen en organisaties (onderneming, stichting of vereniging) in een schuldensituatie kunnen verschillende procedures gelden. In welke hoedanigheid bent u in een schuldensituatie terecht gekomen? Het antwoord op deze vraag is van belang om te bepalen welke procedures voor u van toepassing kunnen zijn. Kies uw situatie en lees meer.

>Alles uitklappen

Procedures schulden

De faillissementswet bevat 3 insolventieprocedures.

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Heeft u problematische schulden en lukt het niet om die met uw schuldhulpverlener af te lossen? En komt er geen minnelijke schuldenregeling (nibud.nl) tot stand? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om toelating tot de Wsnp indienen.

De Wsnp is alleen bedoeld voor natuurlijke personen, waaronder ook natuurlijke personen met een eenmanszaak, die bijvoorbeeld werken als zzp'er, vennoten van een vennootschap onder firma (vof) of beherend vennoten in een commanditaire vennootschap (cv).

Het is een wettelijk traject om uw schulden te saneren, onder toezicht van een Wsnp- bewindvoerder en een rechter-commissaris. De rechter beslist of u kunt worden toegelaten tot de Wsnp.

Faillissement

Lukt het niet meer om aan (lopende) financiële verplichtingen te voldoen? Dan kan de rechter uw persoonlijke faillissement of het faillissement van uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging) uitspreken. Dit kan op eigen verzoek of op verzoek van een schuldeiser.  

Zowel natuurlijke personen, natuurlijke personen met een onderneming (denk bijvoorbeeld aan zzp'ers met een eenmanszaak of vennoten van een VOF) als rechtspersonen (bijvoorbeeld een besloten vennootschap) kunnen failliet worden verklaard.

Tijdens een faillissement wordt een curator aangesteld die onder toezicht van de rechter-commissaris onder andere het vermogen van de schuldenaar vereffent ten behoeve van de schuldeisers.

Surseance van betaling

Kan uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging) opeisbare schulden tijdelijk niet betalen? Dan kunt u surseance van betaling aanvragen. Surseance van betaling houdt uitstel van betaling van de schulden in. De rechter verleent op verzoek van de schuldenaar surseance van betaling en stelt daarbij een bewindvoerder aan. De rechter kan ook een rechter-commissaris aanstellen.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum