Laden...

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) publicaties

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Registers > Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) publicaties

Over de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Met de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) is per 1 januari 2021 in de Faillissementswet (Fw) de WHOA-regeling ingevoerd. Op basis hiervan kan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders goedkeuren (homologeren), als daarmee het faillissement van de schuldenaar kan worden voorkomen.

De homologatie leidt ertoe dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Bedoeling is dat deze regeling het minnelijk schuldsanerings- en herstructureringstraject versterkt. De mogelijkheid van homologatie zal hierbij dienen als ‘uiterste redmiddel’.

 

 

Wanneer vindt publicatie plaats in het register?

Publicatie in dit register vindt plaats zodra een rechter een eerste beslissing heeft genomen in de procedure om een onderhands openbaar akkoord te homologeren. De schuldenaar moet rechtbank Den Haag om deze publicatie vragen. Het gaat hierbij niet om publicatie van de beslissing zelf, maar om bepaalde gegevens. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:

 • de datum van de opening van de procedure 
 • de rechter die de procedure opent en het nummer van de zaak
 • gegevens over de schuldenaar zelf

 

 

 WHOA Publicaties

>Alles uitklappen
 • Datum startverklaring: 28 maart 2023
  Procedure: openbaar
  Rechtbank: Amsterdam 

  Zaaknummer: C/13/731821 / FT RK 23.244
  Gegevens vennootschap: Naam schuldenaar: Steinhoff International Holdings N.V.
  Registratienummer: KvK-nummer: 63570173 

  Statutaire zetel: Amsterdam Postadres: PO Box 122, Stellenbosch 7599, Zuid-Afrika 

  Observatoren:
  1. mr. F. Verhoeven Gustav Mahlerplein 50 1082 MA Amsterdam f.verhoeven@houthoff.com
  2. de heer W. Meijer van Miereveldstraat 11 1071 DW Amsterdam Willem.meijer@canalize.nl​
 • Op 25 januari 2023 heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUBO INTERNATIONAL B.V. (statutair gevestigd te Epe en kantoorhoudende te Utrecht aan de Nieuwegracht 6, KvK-nr: 57815194) bij de rechtbank Gelderland, een startverklaring gedeponeerd als bedoeld in artikel 370 lid 3 Fw. In die startverklaring wordt de keuze gemaakt voor een openbare akkoordprocedure buiten faillissement. De rechtbank Gelderland (insolventies.rb.gelderland@rechtspraak.nl​) heeft deze zaak in behandeling onder het rekestnummer C/05/414397 RK HO 23/67.

  Op 10 februari 2023 en 24 maart 2023 heeft de rechtbank Gelderland beslist op een door Subo International B.V. (statutair gevestigd te Epe en kantoorhoudende te Utrecht aan de Nieuwegracht 6, KvK-nr: 57815194) ingediend verzoek tot afkondigen (althans verlengen) van een afkoelingsperiode (art. 376 Fw).

  ​Op 7 april 2023 heeft de rechtbank Gelderland op een op 10 maart 2023 door Subo International B.V. (statutair gevestigd te Epe en kantoorhoudende te Utrecht aan de Nieuwegracht 6, KvK-nr: 57815194) ingediend homologatieverzoek als bedoeld in art. 383 Fw beslist en het akkoord gehomologeerd (rekestnummer: C/05/4 16503 / HO RK 23/186).

 • ​Op 10 augustus 2022 heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borealis Interactive Group B.V. (statutair gev​estigd en kantoorhoudende te Monnickendam), KvK-nr: 81516320, bij de rechtbank Noord-Holland een startverklaring gedeponeerd als bedoeld in artikel 370 lid 3 Fw. In die startverklaring wordt de keuze gemaakt voor een openbare akkoordprocedure buiten faillissement.

  Op 12 september 2022 heeft de rechtbank Noord-Holland beslist op het op 11 augustus 2022 door Borealis Interactive Group B.V. ingediende verzoek ex artikel 376 Fw (rekestnummer: C/15/330931/ FT RK 22-485 HO) strekkende tot het afkondigen van een afkoelingsperiode.

  De rechtbank Noord-Holland heeft deze zaak in behandeling onder rekestnummer C.15/330931 FT RK 22-485 HO.​

 • ​Kroonboer Materieel B.V.​

  Op 29 juni 2022 heeft de besloten vennootschap Kroonboer B.V. (Statutair gevestigd te Naarden), en kantoorhoudende te Kobaltstraat 14 A, 1411 AM Naarden. KvK nummer: 62138790, bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad een start verklaring gedeponeerd als bedoeld is artikel 370 lid 3 Fw. In die startve​rklaring wordt de keuze gemaakt voor een openbare akkoordprocedure buiten faillissement.​

  In de startverklaring van Kroonboer Installatietechniek BV, KvK-nummer 73861731, is een afkoelingsperiode verzocht voor de duur van 3 maanden.

  Kroonboer Installatietechniek B.V.

  Op 29 juni 2022 heeft de besloten vennootschap Kroonboer Installatietechniek B.V. (Statutair gevestigd te Naarden), en kantoorhoudende te Kobaltstraat 14 A, 1411 AM Naarden. KvK nummer: 73861731, bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad een startverklaring gedeponeerd als bedoeld is artikel 370 lid 3 Fw. In die startverklaring wordt de keuze gemaakt voor een openbare akkoordprocedure buiten faillissement.

  In de startverklaring van Kroonboer BV, KvK-nummer 62138790, is een afkoelingsperiode verzocht voor de duur van 3 maanden.

 • Op 11 januari 2022 heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vendo Nederland B.V., (statutair gevestigd te Rotterdam en) kantoorhoudende aan de Plompertstraat 18 B, 3087 BD Rotterdam (postadres: Haverhoek 3, 3871 NX Hoevelaken), KvK-nr: 70226326, bij de rechtbank Rotterdam een startverklaring gedeponeerd als bedoeld in artikel 370 lid 3 Fw.  In die startverklaring wordt de keuze gemaakt voor een openbare akkoordprocedure buiten faillissement.

  Op 7 februari 2022 heeft de rechtbank Rotterdam beslist op het op 20 januari 2022 door Vendo Nederland B.V. ingediende verzoek ex artikel 376 Fw (rekestnummer: 632311 FT HO 22/31) strekkende tot het afkondigen van een afkoelingsperiode. In die beslissing heeft de rechtbank tevens een observator aangesteld.

  De rechtbank Rotterdam (Insolventies1@rechtspraak.nl) heeft deze zaak in behandeling onder rekestnummer 632311 FT HO 22/31.​

 • ​Op 3 mei 2021 heeft de naamloze vennootschap N.V. ADO Den Haag (statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Den Haag aan het Haagskwartier 55 (2491 BM), (postadres: Postbus 32400, 2503 AC Den Haag), Kvk-nr: 27180758, bij de rechtbank Den Haag een startverklaring gedeponeerd als bedoeld in artikel 370 lid 3 Fw. In die startverklaring wordt de keuze gemaakt voor een openbare akkoordprocedure buiten faillissement.

  Op 25 mei 2021 heeft de rechtbank Den Haag beslist op de door de naamloze vennootschap N.V. ADO Den Haag (statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Den Haag aan het Haagskwartier 55 (2491 BM), (postadres: Postbus 32400, 2503 AC Den Haag), Kvk-nr: 27180758, op 3 mei 2021 ingediende verzoeken tot het afkondigen van een afkoelingsperiode (artikel 376 Fw.) en het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige (artikel 371 Fw.), alsmede op het op 10 mei 2021 ingediende verzoek tot het geven van een machtiging als bedoeld in artikel 42a Fw. (rekestnummers C/09/611471 / FT RK 21/358 HO,  C/09/612393 / FT RK 21/410 HO en  C/09/611754 / FT RK 21/377 HO).

  ​ De rechtbank Den Haag heeft deze zaak in behandeling onder de rekestnummers C/09/611471 / FT RK 21/358 HO,  C/09/612393 / FT RK 21/410 HO en  C/09/611754 / FT RK 21/377 HO.​​

 • Op 28 april 2021 heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Amero Compressoren B.V. (statutair gevestigd te Badhoevedorp en kantoorhoudende te Alkmaar aan de Cataloniëstraat 67 (1827 CP), KvK-nr: 34087485) het door haar op 13 april 2021 bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, ingediende verzoek tot homologatie van het akkoord als bedoeld in artikel 383 Fw (rekestnummer C/15/315199 RK HO 21-295 en insolventienummer H.15/21/3) ingetrokken.

  Op 9 april 2021 heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Amero Compressoren B.V. (statutair gevestigd te Badhoevedorp en  kantoorhoudende te Alkmaar aan de Cataloniëstraat 67 (1827 CP), KvK-nr: 34087485) bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, een startverklaring gedeponeerd als bedoeld in artikel 370 lid 3 Fw. Daarnaast heeft Amero Compressoren B.V. op 13 april 2021 bij deze rechtbank een verzoek tot homologatie van het akkoord als bedoeld in artikel 383 Fw ingediend.

  De rechtbank Noord-Holland heeft deze zaak in behandeling onder het rekestnummer C/15/315199 RK HO 21-295 (Insolventienummer H.15/21/3).

 • ​Op 19 februari 2021 heeft de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem het door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jurlights B.V. (statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Portsmuiden 35 (1046 AH), KvK-nr: 34103421) op 22 januari 2021 ingediende verzoek tot homologatie van het akkoord als bedoeld in artikel 383 Fw (rekestnummer 312556 RK HO 21-65 en insolventienummer H.15/21/2) gehomologeerd.​​

  ​​

  Op 11 januari 2021 heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jurlights B.V. (statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Portsmuiden 35 (1046 AH), KvK-nr: 34103421) bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, een startverklaring gedeponeerd als bedoeld in artikel 370 lid 3 Fw.
  Daarnaast heeft Jurlights B.V. op 22 januari 2021 bij deze rechtbank een verzoek tot homologatie van het akkoord als bedoeld in artikel 383 Fw ingediend.

  De rechtbank Noord-Holland heeft deze zaak in behandeling onder het rekestnummer 312556 RK HO 21-65 (Insolventienummer H.15/21/2).

 • Op 19 februari 2021 heeft de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem het door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jurlights Holding B.V. (statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Nassaukade 68-2 (1052 CR), Kvk-nr: 34214581) op 22 januari 2021 ingediende verzoek tot homologatie van het akkoord als bedoeld in artikel 383 Fw (rekestnummer 312534 RK HO 21-62 en insolventienummer H.15/21/1) gehomologeerd.


  ​Op 11 januari 2021 heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jurlights Holding B.V. (statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Nassaukade 68-2 (1052 CR), Kvk-nr: 34214581) bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, een startverklaring gedeponeerd als bedoeld in artikel 370 lid 3 Fw. Daarnaast heef​t Jurlights Holding B.V. op 22 januari 2021 bij deze rechtbank een verzoek tot homologatie van het akkoord als bedoeld in artikel 383 Fw ingediend.

  De rechtbank Noord-Holland heeft deze zaak in behandeling onder het rekestnummer 312534 RK HO 21-62 (Insolventienummer H.15/21/1). ​​

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

volg ons op instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Lees meer over contact via WhatsApp