Laden...

Whoa-procedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa)

Gaan niet alle schuldeisers akkoord met uw plan om uw organisatie te herstructureren en uw schulden af te betalen (onderhands akkoord)? Dan kunt u de rechter om uitsluitsel vragen. Keurt de rechter uw plan goed (homologatie)? Dan geldt het akkoord alsnog voor alle betrokken schuldeisers.

De Whoa-procedure valt onder het civiel recht. U bent (behalve voor het indienen van de startverklaring) verplicht een advocaat in te schakelen.

Whoa-procedure

Over de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa)

Per 1 januari 2021 biedt deze wet ondernemingen een extra mogelijkheid om een faillissement te voorkomen. Het doel van de wet is om ondernemingen met gezonde bedrijfsactiviteiten, die vanwege een zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, te helpen met reorganiseren (herstructureren).

Dankzij de Whoa-procedure kan de rechter een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers goedkeuren (homologeren), waarbij alle betrokken en niet betrokken schuldeisers aan het akkoord gebonden worden. Voorkomen kan worden dat een levensvatbaar bedrijf failliet gaat, omdat één schuldeiser dwarsligt.

Meer informatie over de Whoa:

Naar de rechter: 3 manieren om de Whoa-procedure te starten

>Alles uitklappen
 

 

Afkoelingsperiode

Uw advocaat kan de rechter vragen om een afkoelingsperiode af te kondigen.

Een afkoelingsperiode geeft u of de benoemde herstructureringsdeskundige de tijd om een akkoord tot stand te brengen zonder dat individuele acties van schuldeisers dit proces dwarsbomen. Zo kan tijdens de afkoelingsperiode bijvoorbeeld uw faillissement niet worden aangevraagd.

De afkoelingsperiode geldt voor een periode van maximaal 4 maanden. Op verzoek kan de afkoelingsperiode met maximaal 4 maanden worden verlengd.

Faillissement en de Whoa-regeling

In sommige gevallen schorst de Whoa-regeling een lopende faillissementszaak. Dat wil zeggen dat de faillissementszaak voor de duur van de schorsing stil ligt.

Wanneer geen schorsing van de lopende faillissementsaanvraag?

Het indienen van een startverklaring of het aanvragen van een afkoelingsperiode heeft geen gevolgen voor een lopend faillissementsverzoek. Een lopende aanvraag wordt niet geschorst, er moet nog steeds verweer gevoerd worden in de faillissementszaak.

Wanneer wel schorsing van de lopende faillissementsaanvraag?

Als de rechter het verzoek tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige toewijst, kondigt de rechtbank direct een afkoelingsperiode af. Vanaf dat moment wordt een lopende faillissementsaanvraag geschorst voor zo lang de afkoelingsperiode duurt.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact