Registratie van persoonsgegevens

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Registers > Registratie van persoonsgegevens

Overzicht van systemen met persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens schrijft voor hoe de overheid, dus ook de Rechtspraak, omgaat met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bewaard en eventueel vernietigd volgens de Archiefwet.

Onderstaand vindt u een overzicht van de geautomatiseerde systemen en registers bij de Rechtspraak waarin persoonsgegevens worden verwerkt en die zijn aangemeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze systemen zijn aangemeld door de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de rechtspraak.

Verantwoordelijk voor dit overzicht is de functionaris gegevensbescherming bij de Raad voor de rechtspraak, mevrouw mr. F.B.Chr. Creemer, bereikbaar via het mailadres: functionarisgegevensbescherming@rechtspraak.nl.

 

 Strafzaken

>Alles uitklappen
 • In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in strafzaken bij de rechtbanken.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van de rechtbank

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

  • optimalisering van de uitvoering van het strafproces
  • optimalisering van de bedrijfsvoering in de strafsector
  • naleving van de Notariswet


  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens:

  • verdachten, veroordeelden: naam, adres, woonplaats, plaats detentie, geboortedatum, geboorteplaats, delict gegevens, justitiële documentatie, aard betrokkenheid, parketnummer, GBA-nummer, andere procesgegevens
  • getuigen, deskundigen, slachtoffers, klagers, verzoekers, bezwaarden en derdenbeslagenen: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, functie, aard betrokkenheid, andere procesgegevens
  • advocaten, rechtshulpverleners, gevolmachtigden, leden OM en opsporingsambtenaren: naam, adres, woonplaats, rol, procesgegevens
  • rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het gerechtshof, het openbaar ministerie verdachten, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.
  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Op basis van rechtshulpverdragen worden ook persoonsgegevens aan gerechtelijke autoriteiten van landen buiten de Europese Unie doorgegeven.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Overeenkomstig het Raamwerk (informatie)beveiliging R.O. en de basisvoorziening veiligheid van justitie:

  • vastgesteld en ingevoerd beveiligingsbeleid
  • fysieke toegangsbeveiliging
  • logische toegangscontrole
  • controle toegang tot gegevens
  • organisatorische maatregelen inclusief periodieke audits
 • In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in het gerechtelijk vooronderzoek in strafzaken.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van de rechtbank

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

  • optimalisering van de uitvoering van het strafproces
  • optimalisering van de bedrijfsvoering in de strafsector
  • naleving van de Archiefwet


  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie. 

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • verdachten: naam, adres, woonplaats, plaats detentie, geboortedatum, geboorteplaats, delict gegevens, justitiële documentatie, aard betrokkenheid, parketnummer, GBA-nummer, andere procesgegevens
  • getuigen, deskundigen, slachtoffers: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, functie, aard betrokkenheid, andere procesgegevens
  • advocaten, rechtshulpverleners, gevolmachtigden, leden OM en opsporingsambtenaren: naam, adres, woonplaats, rol
  • rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Kabinet rechter-commissaris, openbaar ministerie, verdachten, rechtshulpverleners

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Op basis van rechtshulpverdragen worden persoonsgegevens aan justitiële autoriteiten van landen buiten de Europese Unie doorgegeven.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 • In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in strafzaken bij de gerechtshoven.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van het gerechtshof

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van het gerechtshof:

  • optimalisering van de uitvoering van het strafproces
  • optimalisering van de bedrijfsvoering in de strafsector
  • naleving van de Archiefwet


  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • verdachten, veroordeelden: naam, adres, woonplaats, plaats detentie, geboortedatum, geboorteplaats, delict gegevens, justitiële documentatie, aard betrokkenheid, parketnummer, GBA-nummer, andere procesgegevens
  • getuigen, deskundigen, slachtoffers, klagers, verzoekers, bezwaarden en derdenbeslagenen: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, functie, aard betrokkenheid, andere procesgegevens
  • advocaten, rechtshulpverleners, gevolmachtigden, leden OM en opsporingsambtenaren: naam, adres, woonplaats, rol, procesgegevens
  • rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Raadsheren en gerechtsambtenaren van het gerechtshof, de Hoge Raad, het openbaar ministerie, verdachten, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 • DIVOS is een landelijk systeem dat verschillende processen voor werkzaamheden van de rechtbanken en de gerechtshoven door middel van een digitaal dossier ondersteunt en wordt gebruikt bij de voorbereiding, behandeling en afhandeling van strafzaken.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van de rechtbank of het gerechtshof.

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank of het gerechtshof:

  • optimalisering van de uitvoering van het strafproces
  • optimalisering van de bedrijfsvoering in de strafsector


  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • verdachten, veroordeelden: naam, adres, woonplaats, plaats detentie, geboortedatum, geboorteplaats, delict gegevens, justitiële documentatie, aard betrokkenheid, parketnummer, GBA-nummer, andere procesgegevens
  • getuigen, deskundigen, slachtoffers, klagers, verzoekers, bezwaarden en derdenbeslagenen: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, functie, aard betrokkenheid, andere procesgegevens
  • advocaten, rechtshulpverleners, gevolmachtigden, leden OM en opsporingsambtenaren: naam, adres, woonplaats, rol, procesgegevens
  • rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie.


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het gerechtshof, de Hoge Raad, het openbaar ministerie, advocatuur, verdachten, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 • Mijn Strafdossiers biedt de mogelijkheid om door middel van een portal strafdossiers digitaal beschikbaar te stellen aan de advocatuur. De portal wordt benaderd via eHerkenning waarna advocaten dossiers van strafzaken kunnen downloaden.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van de rechtbank

  Doel van de verwerking

  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

  • optimalisering van de uitvoering van het strafproces
  • optimalisering van de bedrijfsvoering in de strafsector


  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • verdachten: naam, adres, woonplaats, plaats detentie, geboortedatum, geboorteplaats, delict gegevens, justitiële documentatie, aard betrokkenheid, parketnummer, andere procesgegevens
  • getuigen, deskundigen, slachtoffers, klagers, verzoekers, bezwaarden en derdenbeslagenen: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, functie, aard betrokkenheid, andere procesgegevens
  • advocaten, rechtshulpverleners, gevolmachtigden, leden OM en opsporingsambtenaren: naam, adres, woonplaats, rol, procesgegevens


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Advocaten, verdachten

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.
   
  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 Bestuurszaken

>Alles uitklappen
 • In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de bestuursrechtspraak bij de rechtbanken.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van de rechtbank

  Doel van de verwerking

  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

  • optimalisering van de uitvoering van bestuursrechtelijke procedures
  • optimalisering van de bedrijfsvoering in de bestuurssector
  • naleving van de Archiefwet


  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • procespartijen: naam, adres, woonplaats, burgerlijke stand, geboortedatum, zaaksgegevens
  • getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, aard deskundigheid
  • rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
  • rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie
    

  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt
  Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, raadsheren en gerechtsambtenaren van het gerechtshof, de Centrale Raad van Beroep, de Raad van State, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen

  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 • In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in vreemdelingenzaken bij de rechtbanken.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van de rechtbank

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

  • optimalisering van de procesvoering in vreemdelingenzaken
  • optimalisering van de bedrijfsvoering vreemdelingenkamers
  • naleving Archiefwet


  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • vreemdeling: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit, land van herkomst, aanduiding of een strafrechtelijke detentie is ondergaan, zaaksgegevens
  • getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, soort deskundigheid
  • rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
  • rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, medewerkers IND, procesdeelnemers, rechtshulpverleners, Raad van State

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 • In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in belastingzaken bij de gerechtshoven.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van het gerechtshof.

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van het gerechtshof:

  • optimalisering van de procesvoering in belastingzaken
  • optimalisering van de bedrijfsvoering in de belastingsector
  • naleving van de Archiefwet

  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • procespartijen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, zaaksgegevens
  • getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, aard deskundigheid
  • rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
  • rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt
  Raadsheren en gerechtsambtenaren van het gerechtshof, de Hoge Raad, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 • In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de rechtspraak bij de Centrale Raad van Beroep.

  Verantwoordelijke

  Het bestuur van de Centrale Raad van Beroep

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de Centrale Raad van Beroep:

  • optimalisering van de uitvoering van bestuursrechtelijke procedures
  • optimalisering van de bedrijfsvoering bij de Centrale Raad
  • naleving Archiefwet

  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt voor management- en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • procespartijen: naam, adres, woonplaats, burgerlijke stand, geboortedatum, zaaksgegevens
  • getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, aard deskundigheid
  • rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
  • rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie 

  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt
  Raadsheren en gerechtsambtenaren van de Centrale raad van beroep, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 • In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de rechtspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

  Verantwoordelijke
  Het College van Beroep voor het bedrijfsleven

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van het College van beroep voor het bedrijfsleven:

  • optimalisering van de uitvoering van bestuursrechtelijke procedures
  • optimalisering van de bedrijfsvoering bij het College
  • naleving Archiefwet

  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • procespartijen: naam, adres, woonplaats, burgerlijke stand, geboortedatum, zaaksgegevens
  • getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, aard deskundigheid
  • rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
  • rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt
  Raadsheren en gerechtsambtenaren van het College van beroep voor het bedrijfsleven, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 • In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in civiele- en bestuursrechtzaken bij de kantonsectoren van de rechtbanken en ten behoeve van het bijhouden van registers.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van de rechtbank

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

  • optimalisering van de uitvoering van dagvaardingsprocedures en verzoekprocedures en het bijhouden van registers
  • optimalisering van de bedrijfsvoering in de kantonsector
  • naleving van de Archiefwet

  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • procespartijen: naam, adres, woonplaats, correspondentieadres, telefoonnummer, fax-nummer, Burger Service Nummer, e-mailadres, burgerlijke stand, geboortedatum, geboorteplaats, zaaksgegevens
  • getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, correspondentieadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer, aard deskundigheid
  • rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en eventueel kantoor
  • rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt
  Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het gerechtshof, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden alleen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven die een passend beschermingsniveau waarborgen.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 • In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in asiel- en bewaringszaken.

  Verantwoordelijke
  Het gerechtsbestuur van de rechtbank Den Haag

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

  • optimalisering van de procesvoering in asiel- en bewaringszaken
  • optimalisering van de bedrijfsvoering vreemdelingenkamers
  • naleving van de Archiefwet

  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • vreemdeling: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit, taal, land van herkomst, zaaksgegevens
  • rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres, telefoonnummers, kantoorgegevens
  • rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie

  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt
  Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, medewerkers IND, procesdeelnemers, rechtshulpverleners, Raad van State.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 Toezicht

>Alles uitklappen
 • In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in toezichtzaken.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van de rechtbank

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

  • optimalisering van de procesvoering in toezichtzaken
  • optimalisering van de bedrijfsvoering bij toezichtteams
  • naleving Archiefwet


  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management- en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • schuldenaar: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, geboortedatum
  • curator: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, kantoorgegevens
  • onder bewind gestelde: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers
  • bewindvoerder: naam, adres, woonplaats, rol in proces, telefoonnummers, kantoorgegevens


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Daartoe geautoriseerde rechters en gerechtsambtenaren betrokken bij het houden van toezicht op insolventies en bewinden.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Persoonsgegevens worden niet actief aan het buitenland doorgegeven. Door het gedeeltelijk openbare karakter van het register zijn de gegevens bij een deel van de registraties wel vanuit het buitenland raadpleegbaar.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 

 Civiele zaken

>Alles uitklappen
 • In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in civiele zaken bij de rechtbanken.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van de rechtbank

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

  • optimalisering van de uitvoering van dagvaardingsprocedures en verzoekprocedures
  • optimalisering van de bedrijfsvoering in de civiele sector
  • naleving Archiefwet


  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • pupillen (OTS): naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, zaaksgegevens
  • getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, leeftijd, beroep, aard deskundigheid
  • rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
  • rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het gerechtshof, procespartijen, rechtshulpverleners, voogdij instellingen, Raad voor de kinderbescherming, pers en andere belangstellenden.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden alleen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven die een passend beschermingsniveau waarborgen.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 • In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in handels- en familiezaken bij de gerechtshoven en de procesvoering door het gerechtshof Amsterdam voor de bij de Ondernemingskamer aangebrachte zaken en de appellen tegen uitspraken van de kamers van toezicht, de procesvoering door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor de bij de pachtkamer aangebrachte zaken en de procesvoering door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor de op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften aangebrachte zaken.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van het gerechtshof

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van het gerechtshof:

  • optimalisering van de uitvoering van gerechtelijke procedures
  • optimalisering van de bedrijfsvoering
  • naleving van de Archiefwet


  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van het management en de beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • procespartijen: naam, adres, woonplaats, leeftijd van minderjarigen, zaaksgegevens
  • getuigen, deskundigen, mediators: naam, adres, leeftijd, beroep, woonplaats, telefoonnummer, aard deskundigheid
  • rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en evt. kantoor
  • rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren van het gerechtshof en de rechtbank, de Hoge Raad, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven. 

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 • In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in zaken die voortvloeien uit de Wet bijzondere opname psychiatrisch ziekenhuis.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van de rechtbank

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

  • optimalisering van de uitvoering van BOPZ-procedures
  • optimalisering van de bedrijfsvoering in de BOPZ-procedures
  • naleving Archiefwet


  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management- en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • betrokkene: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, zaaksgegevens
  • psychiater: naam, ziekenhuis, aard betrokkenheid
  • rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en eventueel kantoor
  • rechterlijke ambtenaren, gerechtsambtenaren, officier van justitie: naam en functie


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het openbaar ministerie, het gerechtshof, rechtshulpverleners.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 • In dit systeem en de bijbehorende procesdossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de procesvoering in civiele- en bestuursrechtzaken bij de kantonsectoren van de rechtbanken en ten behoeve van het bijhouden van registers.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van de rechtbank

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de rechtbank:

  • optimalisering van de uitvoering van dagvaardingsprocedures en verzoekprocedures en het bijhouden van registers
  • optimalisering van de bedrijfsvoering in de kantonsector
  • naleving van de Archiefwet


  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • procespartijen: naam, adres, woonplaats, correspondentieadres, telefoonnummer, fax-nummer, Burger Service Nummer, e-mailadres, burgerlijke stand, geboortedatum, geboorteplaats, zaaksgegevens
  • getuigen, deskundigen: naam, adres, woonplaats, correspondentieadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer, aard deskundigheid
  • rechtshulpverleners: naam, rol in proces, adres en telefoonnummers en eventueel kantoor
  • rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam en functie


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, het gerechtshof, procespartijen, rechtshulpverleners, pers en andere belangstellenden.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden alleen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven die een passend beschermingsniveau waarborgen.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 Mediationprocedure

>Alles uitklappen
 • In het informatiesysteem MARS worden tijdens de mediationprocedure de gegevens verwerkt ten behoeve van het bijhouden van de voortgang van de zaak.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van de rechtbank

  Doel van de verwerking
  MARS wordt in de mediationprocedure gebruikt voor registratie, correspondentie, termijnbewaking en rapportages.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • procespartijen: naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, zaaksgegevens
  • deskundigen (advocaten): naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres
  • deskundigen (mediators): naam, bezoekadresgegevens, postadresgegevens, telefoonnummer, mobiel nummer, faxnummer, e-mailadres. Daarnaast mediationgegevens en affiniteitsgebieden
  • rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren: naam, e-mailadres, kamernummer, telefoonnummer en faxnummer


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Procespartijen, advocaten, mediators, mediationfunctionarissen; alle procesbetrokkenen

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden alleen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven die een passend beschermingsniveau waarborgen.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 Registers

>Alles uitklappen
 • In de systemen Civiel en IRIS worden bij de rechtbanken gegevens verwerkt ten behoeve van het bijhouden van genoemde registers.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van de rechtbank

  Doel van de verwerking
  Nakoming van een wettelijke verplichting van de rechtbank

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • advocatentableau: procureurs: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
  • centraal insolventieregister: schuldenaren: naam, adres, woonplaats, de rechterlijke beslissingen over faillissement, surseance van betaling of schuldsanering
  • huwelijkse voorwaardenregister: gehuwden op huwelijkse voorwaarden: namen, huwelijkse voorwaarden
  • centraal curatele- en bewindregister: onder curatele gestelden, curatoren, bewindvoerders: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
  • boedelregister: erflaters, erfgenamen, notarissen: naam, adres, en van de erflaters: geboortedatum en datum overlijden
  • gezagsregister: minderjarigen, ouders, voogdij-instanties, voogden: naam, adres, woonplaats en van de minderjarigen tevens geboortedatum en -plaats


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, rechtshulpverleners, belangstellenden

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 Internetbestanden

>Alles uitklappen
 • In dit register worden beroepsgegevens en gegevens over nevenbetrekkingen van de met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht vermeld.

  Verantwoordelijke
  De Raad voor de rechtspraak is verantwoordelijk voor de weergegeven beroepsgevens op Rechtspraak.nl. De president van het betrokken gerecht is verantwoordelijk voor de weergegeven nevenbetrekkingen.

  Doel van de verwerking
  Optimale openbaarmaking beroepsgegevens en gegevens over nevenbetrekkingen van de met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht

  Categorieën van betrokkenen en gegevens
  De met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht: naam, functie, geboortedatum, nevenbetrekking(en)

  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt
  Bezoekers Rechtspraak.nl

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

 • Plaatsing Centraal Curatele- en Bewindregister op Rechtspraak.nl

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van de rechtbank.

  Doel van de verwerking
  Optimalisering van de behandeling van verzoeken tot instelling van curatele en/of bewind

  Categorieën van betrokkenen en gegevens
  Onder curatele gestelden, curatoren, bewindvoerders, rechthebbenden op de onder bewind gestelde goederen:

  • naam, adres en woonplaats
  • telefoonnummer


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Rechters en gerechtsambtenaren van de rechtbank, rechtshulpverleners, belangstellenden

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Persoonsgegevens worden niet actief aan het buitenland doorgegeven. Door het openbare karakter van het register zijn de gegevens wel vanuit het buitenland raadpleegbaar.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 • Plaatsing faillissementssurseance van betalings- en schuldsaneringsregisters op Rechtspraak.nl

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van het betrokken gerecht is de verantwoordelijke voor de weergegeven gegevens; de Raad voor de rechtspraak is verantwoordelijk voor de weergave van deze gegevens op Rechtspraak.nl.

  Doel van de verwerking
  Ontsluiting faillissements-, surseance van betalings- en schuldsaneringsregisters van de rechtbanken op Rechtspraak.nl

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • schuldenaren: naam, woonplaats, geboortedatum
  • curatoren, bewindvoerders: naam, adres, postcode, woonplaats


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Belangstellenden op de internetsite Rechtspraak.nl. Over de manier van zoeken (verplicht op achternaam en geboortedatum van de schuldenaar) is een positief advies ontvangen van het College bescherming persoonsgegevens.

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Landen buiten de EU kunnen ook informatie ontlenen aan de website, mits benaderd met een specifieke door het College Bescherming Persoonsgegevens goedgekeurde zoekvraag.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. Er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur. Tevens wordt er naar buiten toe gebruikgemaakt van technische veiligheidsmaatregelen zoals een firewall.

 • Het Roljournaal presenteert de handelsrol voor de advocatuur op www.rechtspraak.nl.

  De verantwoordelijke
  De besturen van de gerechten zijn verantwoordelijk voor de weergegeven gegevens; de Raad voor de rechtspraak is verantwoordelijk voor de weergave van deze gegevens op Rechtspraak.nl.

  Doel van de verwerking
  Digitale toegang tot de eigen zaaksgegevens op de rollen van civiele zaken van de gerechten op de internetsite Rechtspraak.nl voor de advocatuur

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • partijen en advocaten in civiele zaken: naam, (kantoor)adres
  • categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt
  • advocaten van partijen in civiele zaken


  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. Er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur. De gegevens kunnen, door advocaten die daartoe een wachtwoord hebben gekregen, alleen benaderd worden met specifieke, door het College bescherming persoonsgegevens goedgekeurde zoekvraag.

 • Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar en Haarlem, gerechtshof Amsterdam, Paleis van Justitie Den Haag, gerechtsgebouw Eindhoven, paleis van justitie 's-Hertogenbosch, rechtbank Limburg, locatie Maastricht en Roermond, rechtbank Oost-Nederland, locaties Zutphen en Zwolle.
  In de openbare ruimtes vindt toezicht plaats door middel van videocamera’s. De beelden worden verwijderd uiterlijk 120 uren nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van de geconstateerde incidenten.

  Verantwoordelijke
  Het bestuur van het gerecht

  Doel van de verwerking
  Bewaking en beveiliging van personen en zaken in de openbare ruimtes van het gerechtsgebouw

  Categorieën van betrokkenen en gegevens
  Opnamen met datumaanduiding van bezoekers van het gerechtsgebouw en medewerkers van de aldaar gevestigde diensten die zich in een openbare ruime bevinden

  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  • beveiligingsambtenaren
  • de coördinator beveiliging
  • opsporingsambtenaren indien een vermoeden bestaat van een strafbaar feit


  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie

  Er worden geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven. 

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 Sollicitatieprocedures

>Alles uitklappen
 • In een databasesysteem en de bijbehorende dossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de selectie van sollicitanten naar een benoeming als rechterlijk ambtenaar in opleiding (raio).

  Verantwoordelijke
  De Raad voor de rechtspraak

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de Raad voor de rechtspraak:

  • optimalisering van de selectieprocedure raio’s
  • optimalisering van de bedrijfsvoering bij de Raad voor de rechtspraak


  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management- en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie.

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • sollicitanten: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, antecedenten, testuitslagen, referenties, adviezen, aanbeveling
  • leden selectiecommissies: naam, adres, functie


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Leden en secretariaatsmedewerkers selectiecommissie, SSR, presidenten rechtbanken

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 • In een databasesysteem en de bijbehorende dossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de selectie van sollicitanten naar een benoeming tot rechterlijk ambtenaar.

  Verantwoordelijke
  De Raad voor de rechtspraak

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de Raad voor de rechtspraak:

  • optimalisering van de selectieprocedure leden rechterlijke macht
  • optimalisering van de bedrijfsvoering bij de Raad voor de rechtspraak
  • naleving Archiefwet

  De op grond van de voornoemde doeleinden verzamelde gegevens worden tevens verwerkt ten behoeve van management- en beleidsvoering binnen de rechterlijke organisatie. 


  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • sollicitanten: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, antecedenten, testuitslagen, referenties, weergave selectiegesprekken
  • leden selectiecommissie: naam, adres, functie


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Leden en secretariaatsmedewerkers selectiecommissie, presidenten van gerechten

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven. 

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

  • procedure aanbeveling tot benoeming presidenten
  • procedure aanbeveling tot benoeming sectorvoorzitters
  • procedure aanbeveling tot benoeming directeuren bedrijfsvoering
  • procedure aanbeveling tot herbenoeming presidenten
  • procedure aanbeveling tot herbenoeming sectorvoorzitters
  • procedure aanbeveling tot herbenoeming directeuren bedrijfsvoering


  In een databasesysteem en de bijbehorende dossiers worden gegevens verwerkt ten behoeve van de selectie van sollicitanten naar een benoeming tot voorzitter/lid van een gerechtsbestuur.

  Verantwoordelijke
  De Raad voor de rechtspraak

  Doel van de verwerking
  Uitvoering publiekrechtelijke taak van de Raad voor de rechtspraak:

  • optimalisering van de selectieprocedure voor de leden van de gerechtsbesturen
  • optimalisering van de bedrijfsvoering bij de Raad voor de rechtspraak
  • ondersteuning MD beleid rechterlijke ambtenaren


  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • sollicitanten/kandidaten: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, antecedenten, testuitslagen, referenties, adviezen, aanbeveling
  • leden selectiecommissies: naam, adres, functie


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Leden van de Raad, de betrokken bureaumedewerkers, presidenten gerechten, adviescommissie, minister van Justitie

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven.

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

 Postregistratiesysteem

>Alles uitklappen
 • In dit systeem en het bijbehorende postarchief worden gegevens van correspondentie die niet in het kader van de gerechtelijke procedures of de financiële of personele administratie wordt gevoerd, verwerkt.

  Verantwoordelijke
  De Raad voor de rechtspraak, het bestuur van het gerecht of het bestuur van SSR

  Doel van de verwerking
  Registratie en bewaring in- en uitgaande post ten behoeve van een optimale bedrijfsvoering en de naleving van de Archiefwet. 

  Categorieën van betrokkenen en gegevens

  • afzenders en geadresseerden van de correspondentie: naam, adres, woonplaats en alle in de correspondentie voorkomende gegevens
  • medewerkers: naam, functie


  Categorieën van ontvangers aan wie gegevens kunnen worden verstrekt

  Functionarissen die het poststuk afhandelen. 

  Doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Unie
  Er worden geen persoonsgegevens aan het buitenland doorgegeven. 

  Beschrijving maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen
  Voor de rechterlijke organisatie is het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst van toepassing. In dit kader wordt veel aandacht besteed aan de fysieke en organisatorische beveiliging van de rechterlijke organisatie. Er is een scherpe toegangscontrole voor gebouwen en terreinen, het personeel heeft een geheimhoudingsplicht en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van toegang tot de geautomatiseerde systemen en het beheer van de programmatuur.

Zie ook: