Laden...

Zaakverloopregister

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Registers > Zaakverloopregister

Zaakverloopregister

Kent u het zaaknummer van een digitale civiele vorderingsprocedure of asiel- en bewaringszaak? Dan kunt u als advocaat, partij of andere betrokkene informatie krijgen over de voortgang van die procedure.

Civiele vorderingsprocedures

Hieronder vult u het zaaknummer van een civiele vorderingsprocedure in en ziet daarna de zaakstand. Dat kan zijn:

  • Verschijnen: uiterste datum waarop de advocaat van de verwerende partij zich digitaal kan melden in de procedure als de behandelend advocaat
  • Indienen verweerschrift: uiterste datum waarop de advocaat van de verwerende partij het verweerschrift moet indienen
  • Beraad rechter: de rechter beraadt zich over de volgende stap in de procedure
  • Uitlaten partijen: uiterste termijn waarbinnen de partijen, op verzoek van de rechter, een reactie kunnen geven
  • Zitting: datum waarop de mondelinge behandeling in het gerechtsgebouw plaatsvindt
  • Datum uitspraak: geplande datum waarop de rechter de uitspraak bekendmaakt
  • Uitspraak/afdoening: datum waarop de rechter de uitspraak bekend heeft gemaakt of de zaak heeft afgedaan
  • Geschorst: de behandeling van de rechtszaak is tijdelijk gestopt

 

 

 

Zoek

 

 

Asiel- en bewaringszaken

Heeft u het zaaknummer van een asiel- of bewaringszaak, dan kunt u in het zaakverloopregister alleen zien of er al uitspraak is gedaan. Dus u vult het zaaknummer hieronder in en ziet daarna de zaakstand 'Uitspraak', óf u krijgt op het zaaknummer geen zoekresultaat. In dat laatste geval is er nog geen uitspraak gedaan in die zaak.

Digitale asiel- en bewaringszaken zijn vanaf 2018 in het zaakverloopregister opgenomen. Daarom kunt u alleen zoeken op zaaknummers die beginnen met NL18 (2018) of NL19 (2019).

Wilt u weten welke uitspraken een rechtbank heeft gedaan in asiel- en bewaringszaken? Dat kunt u zien in het Uitsprakenregister asiel & bewaring. Hierin zoekt u op rechtbank en datum of periode.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp