Laden...

Procedure om de rechter te wraken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksThema's > Wraking > Procedure om de rechter te wraken

Wrakingsverzoek indienen

 

Voor de zitting

Twijfelt u al voor de zitting aan de onpartijdigheid van de rechter(s)?
Als u procedeert met verplichte procesvertegenwoordiging, dan moet uw advocaat een wrakingsverzoek indienen. Als u procedeert zonder procesvertegenwoordiging, dan kunt u zelf een brief schrijven waarin u aangeeft dat u de rechter wraakt. Beschrijf in de brief zo precies mogelijk waarom de rechter volgens u partijdig is. Verstuur het wrakingsverzoek voor de zitting.

Tijdens de zitting

Twijfelt u tijdens de zitting aan de onpartijdigheid van de rechter?
Zeg dan tijdens de zitting tegen de rechter dat u hem wraakt. En leg uit waarom u hem partijdig vindt. De zitting stopt dan. Uw wrakingsverzoek komt in het verslag van de zitting. U hoort ter plekke hoe het verdere verloop van uw zaak gaat. 

Na de zitting

Twijfelt u na de zitting aan de onpartijdigheid van de rechter? En heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan?
Als u procedeert met verplichte procesvertegenwoordiging, dan moet uw advocaat namens u een wrakingsverzoek indienen. Als u procedeert zonder verplichte procesvertegenwoordiging, dan kunt u zelf een brief schrijven waarin u aangeeft waarom u de rechter wraakt. Ook geeft u in het verzoek aan waarom u twijfelt aan de onpartijdigheid van de rechter. Deze brief moet zo snel mogelijk worden verstuurd nadat u bekend bent geraakt met de feiten en omstandigheden die u doen twijfelen aan de onpartijdigheid van de rechter. Als u de brief niet tijdig verstuurt, dan kan het zijn dat uw verzoek te laat is ingediend en dat het niet kan worden toegewezen. Na de uitspraak is het niet meer mogelijk om te wraken.

 

 

Behandeling wrakingsverzoek

 

Rechter eens? Meteen vervanger

Is de rechter het eens met het wrakingsverzoek? Dan trekt hij zich terug uit de rechtszaak en krijgt u een nieuwe rechter.

Rechter oneens? Zitting wrakingskamer

Is de rechter het niet eens met de wraking? Dan gaat uw verzoek naar de wrakingskamer. De wrakingskamer bestaat uit 3 ervaren rechters van hetzelfde gerecht als uw rechter.

Uw wrakingsverzoek wordt meestal behandeld in een openbare zitting. U vertelt waarom u de rechter partijdig vindt. De rechter vertelt zijn kant van het verhaal (mondeling of schriftelijk).

Wrakingskamer wraken

Twijfelt u aan de onpartijdigheid van de wrakingskamer? Dan kunt u ook de wrakingskamer wraken.

 

 

Uitspraak wrakingskamer

 

Uitspraak is bindend

Binnen 2 weken beslist de wrakingskamer of uw wrakingsverzoek terecht is. De schijn van partijdigheid is genoeg om een rechter te wraken. Dat betekent niet dat een rechter ook echt partijdig is. De beslissing van de wrakingskamer is bindend, maar u kunt opnieuw wraken als er nieuwe omstandigheden zijn.

Opnieuw wraken 1e rechter

Heeft de wrakingskamer uw wrakingsverzoek afgewezen, maar twijfelt u nog steeds aan de onpartijdigheid van uw rechter? Dan kunt u hem opnieuw wraken. U mag alleen een 2e wrakingsverzoek indienen als er nieuwe feiten of omstandigheden zijn.

Nieuwe rechter wraken

Krijgt u een nieuwe rechter, maar twijfelt u ook aan zijn onpartijdigheid? Dan kunt u ook de vervanger wraken. Maar alleen als u goed kunt uitleggen waarom u denkt dat hij partijdig is.

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact