Hulp bij zoeken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uitspraken > Hulp bij zoeken
Rechter voor lange gevel

 Zoek opties

>Alles uitklappen
 • ​Vul één of meer trefwoorden in in de zoekbox. U kunt vooraf uw zoekvraag verder verfijnen op datum uitspraak of datum publicatie, op rechtsgebied of op instanties door te klikken op de link 'Uitgebreid zoeken' (zie afbeelding 1):

  hulp-bij-zoeken-01.png 

  Maar u kunt ook achteraf de resultaten van uw zoekvraag verder verfijnen door in de linkernavigatiekolom extra trefwoorden in te voeren en/of verder te selecteren op rechtsgebieden, instanties of datum door het betreffende vakje aan te vinken (zie afbeelding 2).

  Als een zoekvraag verder moet worden aangevuld of gewijzigd doet u dat in de linkernavigatiekolom (zie afbeelding 3). Als u teruggaat naar het eerste startscherm moet u alles opnieuw invoeren – de zoekvraag wordt niet vastgehouden. Dat is dus niet de juiste route.

   

   Afb. 02 - Zoekvraag verder verfijnen
  Voorbeeld: Als u in de linkernavigatiekolom Europees bestuursrecht aanvinkt, dan worden alleen de 9 gevonden uitspraken getoond die op dit rechtsgebied betrekking hebben.

  hulp-bij-zoeken-02.png 

   Afb. 3 - Zoekvraag aanvullen of wijzigen
  Voorbeeld: Het zoekwoord in het startscherm was gebruiksvergoeding. Via de linkernavigatiekolom is het resultaat verder verfijnd naar uitspraken binnen het rechtsgebied Personen-en familierecht. Als extra trefwoord wordt nu ook nog toegevoegd 'echtelijke woning'. Met de kruisjes erachter kunt u selecties of trefwoorden ook weer ongedaan maken.

  hulp-bij-zoeken-03.png 

   

   

 • ​Standaard wordt gezocht op datum publicatie, waarmee wordt bedoeld de datum waarop een uitspraak is gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Met datum uitspraak wordt bedoeld de datum waarop een uitspraak is gedaan. Als u op ‘Verfijn zoekopdracht’ klikt kunt u de standaardwaarde datum Publicatie wijzigen in datum Uitspraak.
  Let op: ook niet gepubliceerde uitspraken krijgen een ECLI. Deze uitspraken worden met de sleutelwaarden (zaaknummer, instantie en datum uitspraak) in het zoekresultaat getoond, wanneer u uitsluitend op datum uitspraak of instantie en niet op een trefwoord zoekt. Bij de niet op rechtspraak gepubliceerde uitspraken ontbreekt de uitspraaktekst zelf. U kunt deze ‘lege’ uitspraken uitsluiten van het zoekresultaat door op datum Publicatie te zoeken. Op die manier ziet u in het zoekresultaat alleen de volledige op Rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraken.

 • Standaard zoekt de zoekmachine ook op vervoegingen en meervoud van het opgegeven zoekwoord. Als een zoekopdracht tussen aanhalingstekens wordt geplaatst, gebeurt dit niet.

  Als u geavanceerd wilt zoeken, moeten er operatoren worden gebruikt. Hieronder staan de mogelijkheden.

  OperatorZoekopdrachtVoorbeeld uitvoering
  Spatie

  Vindt alle documenten waarin zowel de ene als de andere zoekterm voorkomt.

  Vraagt geen aparte actie: zoekmachine is zo standaard ingesteld.

   directeur aandeelhouder
  -Vindt alle documenten waarin het zoekwoord na het minteken niet voorkomt.directeur -aandeelhouder
  ~Vindt alle documenten waarin beide woorden voorkomen of een van beide woorden.

  ~directeur ~aandeelhouder

  NB. Je kunt niet eerst zoeken met ~directeur en vervolgens een los zoekwoord ~aandeelhouder toevoegen.

  " "

  Vindt alle documenten waarin het woord (of de reeks van worden) dat tussen aanhalingstekens staat, letterlijk voorkomt.

  De stemmingsregels worden niet toegepast.

  "aandeelhouder" of "directeur aandeelhouder"
  " "~4Vindt woorden die dicht bij elkaar staan.

  "directeur aandeelhouder"~4

  Vindt directeur en aandeelhouder als er niet meer dan 4 woorden tussen zitten.

  *In plaats van een reeks tekens mag er ook een asterisk (*) worden gebruikt.

  Alimentatie* vindt ook alimentatievordering en alimentatieverplichting en *alimentatie vindt ook kinderalimentatie.

  ?

  Staat voor elk willekeurig teken.

  V*s geeft hits op vis en vos en door de stemming ook vissen en vossen.
  Zoekterm~0.7

  Fuzzy zoeken, dus woorden die lijken op het ingegeven woord.

  Waarden tussen 0.1 en 0.9:

  0.1 lijkt minimaal op het ingegeven woord.

  0.9 lijkt heel erg op het ingegeven woord.

  Behandeling~0.7 geeft hits op behandeling maar ook op handeling.
  Combinatie* -*school –sport* geeft wel hits op rijschool maar niet op sportschool.
  AND, OR, NOT, EN, OFHeeft geen speciale betekenis, er wordt op deze woorden zelf gezocht.Zoeken naar NOT OR vindt to be or not to be.
 • Voorheen werden uitspraken voorzien van een Landelijk JurisprudentieNummer (LJN). Dit LJN bestond uit een combinatie van twee letters en vier cijfers.

  De LJN’s zijn omgezet naar een Europees identificatienummer (Zie ook ECLI (en LJN)).

  Als u van een uitspraak wel het LJN, maar niet de ECLI weet, kunt u gewoon op het LJN zoeken. Als u de ECLI weet kunt u (een deel van) het nummer in de zoekbox invoeren en daarbij aangeven dat u wilt zoeken in het veld ECLI/LJN:

  hulp-bij-zoeken-4.png 

 • ​Alle uitspraken krijgen een zaak-, rol- of parketnummer mee van het gerecht dat de uitspraak doet. Dit nummer staat linksboven in de uitspraak en hier wordt geregeld naar verwezen in publicaties in vaktijdschriften. U kunt hierop zoeken, maar het zaaknummer dat u invult moet dan wel precies overeenkomen. Het verdient aanbeveling om alleen op de kern van een zaaknummer te zoeken, dus alleen de cijfers, zonder achtervoegsels en slashes. Selecteer het veld 'Zaak-/parketnummer' bij het zoeken:

  hulp-bij-zoeken-5.png 

 • De indeling van de rechtsgebieden is aangepast per 28 juni 2013. Bij het zoeken op een per die datum nieuw toegevoegd sub-rechtsgebied vindt u alleen resultaten van na die datum. Het toekennen van rechtsgebieden bij een uitspraak geschiedt door verschillende medewerkers bij de gerechten. Als die niet zeker zijn van een categorie, zullen ze voor het hoofdrechtsgebied kiezen. Om alle relevante resultaten te zien kunt u daarom beter het hoofdrechtsgebied selecteren.
  De categorie Belastingrecht is niet gewijzigd en wordt ook altijd goed gecategoriseerd. Belastingrecht wordt gevonden onder het hoofdrechtsgebied 'Bestuursrecht'.

  • Bestuursprocesrecht
  • Bestuursstrafrecht
  • Europees bestuursrecht
  • Mededingingsrecht
  • Omgevingsrecht

  Civiel recht

  • Aanbestedingsrecht
  • Arbeidsrecht
  • Burgerlijk procesrecht
  • Europees civiel recht
  • Goederenrecht
  • Insolventierecht
  • Intellectueel-eigendomsrecht
  • Internationaal privaatrecht
  • Mededingingsrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Verbintenissenrecht

  Strafrecht

  • Europees strafrecht
  • Internationaal strafrecht
  • Materieel strafrecht
  • Penitentiair strafrecht
  • Strafprocesrecht

  Internationaal publiekrecht

  • Mensenrechten
  • Volkenrecht

   

   

  • Ambtenarenrecht
  • Belastingrecht
  • Socialezekerheidsrecht
  • Vreemdelingenrecht
  • Personen- en familierecht
 • In uitspraken wordt regelmatig verwezen naar andere uitspraken. De citatiewijze daarvoor is tegenwoordig het ECLI of LJN. De bijbehorende vindplaats of vindplaatsen kunt u terugvinden op Rechtspraak.nl, ook al is die uitspraak niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl, zoals bijvoorbeeld uitspraken van voor 1999 (de start van Rechtspraak.nl). Voer daarvoor het ECLI of LJN in het veld ECLI/LJN:

   Afb. 6 - Invoeren van het ECLI of LJN 

  hulp-bij-zoeken-06.png 

  Zorg er daarbij voor dat u zoekt in ‘Alle uitspraken’ in plaats van de standaardinstelling ‘gepubliceerde uitspraken’.  Afb. 7 - Selecteer 'Alle uitspraken' i.p.v. de standaardinstelling

  hulp-bij-zoeken-07.png 

  U ziet dan de vindplaats(en) van het tijdschrift waarin de uitspraak wèl is gepubliceerd:

  Afb. 8 - De vindplaats(en)

  hulp-bij-zoeken-08.png 

   

   

   

 • Met vindplaats wordt het tijdschrift van een juridische uitgever bedoeld waarin de uitspraak is gepubliceerd. Als u de vindplaats weet, kunt u hier zoeken of dezelfde uitspraak ook op Rechtspraak.nl is gepubliceerd. In dat geval kunt u de uitspraaktekst toch inzien, maar zonder de metadata en/of annotaties die in het tijdschrift staan. Zoek in het veld ‘Vindplaats’:
  U kunt hier een afkorting invullen, bijvoorbeeld een van de lijst met meest voorkomende tijdschriften van juridische uitgevers (pdf, 91,3 KB)

   Afb. 9 - Zoeken in het veld 'Vindplaats'

   

   
   
   
   

  hulp-bij-zoeken-09.png 

  Het resultaat is dat de uitspraak niet alleen in de NTFR is gepubliceerd, maar ook op Rechtspraak.nl is gepubliceerd.

  Deze functionaliteit vervangt de vroegere LJN-index die afzonderlijk werd gepubliceerd. Het ECLI-register met vindplaatsen is dus geïntegreerd in de zoekresultaten van uitspraken.

   Afb. 10 - Resultaat

  hulp-bij-zoeken-10.png
   

Zie ook:

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum