Laden...

Hulp bij zoeken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uitspraken > Hulp bij zoeken
Rechter voor lange gevel

 

 Zoek opties

>Alles uitklappen
 • Vul één of meer zoektermen in. U kunt uw zoekopdracht verfijnen door te klikken op ‘Uitgebreid zoeken’ (afbeelding 1). Hier kunt u onder andere zoeken op ECLI/LJN, Zaak-/parketnummer of vindplaats.

  Via uitgebreid zoeken kan een zoekopdracht worden verfijnd. 

  Afbeelding 1: Via uitgebreid zoeken kan een zoekopdracht worden verfijnd.

  Klik op ‘Zoek’ om uw zoekopdracht uit te voeren. De resultaten worden nu weergegeven. U kunt uw zoekopdracht verfijnen door in de linker kolom zoektermen toe te voegen (afbeelding 2) of een filter toe te passen (afbeelding 3).

  Afbeelding 2: In het voorbeeld is op 'directeur' gezocht. U kunt de zoekopdracht verfijnen door zoektermen toe te voegen. 

  Afbeelding 2: In het voorbeeld is op 'directeur' gezocht. U kunt de zoekopdracht verfijnen door zoektermen toe te voegen.

   

  Afbeelding 3: U kunt uw zoekopdracht ook verfijnen door een van de filters toe te passen. 

   Afbeelding 3: U kunt uw zoekopdracht ook verfijnen door een van de filters toe te passen.

   

 • Standaard zoekt de zoekmachine ook op vervoegingen en meervoud van de opgegeven zoekterm. U kunt het zoeken op zoektermen verfijnen met zoekfuncties. Hieronder vindt u een lijst met de mogelijkheden. U kunt de zoekfuncties ook combineren.

  FunctieZoekopdrachtVoorbeeld uitvoering
  Spatie

  Vindt alle documenten waarin zowel de ene als de andere zoekterm voorkomt.

  Vraagt geen aparte actie: zoekmachine is zo standaard ingesteld.

   directeur aandeelhouder
  -Vindt alle documenten waarin het zoekwoord na het minteken niet voorkomt.directeur -aandeelhouder
  ~Vindt alle documenten waarin beide woorden voorkomen of een van beide woorden.

  ~directeur ~aandeelhouder

  Let op: Je kunt niet eerst zoeken met ~directeur en vervolgens een los zoekwoord ~aandeelhouder toevoegen.

  " "

  Vindt alle documenten waarin het woord (of de reeks van woorden) dat tussen aanhalingstekens staat, letterlijk voorkomt. Resultaten met een koppelteken (-) of slash (/) tussen beide woorden worden ook getoond in het resultaat.

  Houdt geen rekening met vervoegingen of meervoud.

  "aandeelhouder" of "directeur aandeelhouder" of "directeur- aandeelhouder"
  *Vult de leegte in op de plek waar de asterisk (*) wordt geplaatst.

  Alimentatie* vindt ook alimentatievordering en alimentatieverplichting en *alimentatie vindt ook kinderalimentatie.

  ?

  Vult de leegte in op de plek waar het vraagteken wordt geplaatst. Het verschil met de asterisk (*) is dat het vraagteken (?) staat voor één teken.

  V?s geeft hits op vis en vos en ook vissen en vossen.
 • U kunt uw zoekopdracht specifiek laten uitvoeren binnen verschillende velden, zie afbeelding 4.

  De verschillende zoekvelden waarbinnen u de zoekopdracht kunt uitvoeren.  

  Afbeelding 4: De verschillende zoekvelden waarbinnen u de zoekopdracht kunt uitvoeren. Standaard wordt uw zoekterm binnen alle velden gezocht.

  ECLI of LJN

  Alle uitspraken krijgen een Europees identificatienummer (ECLI). Dit is een unieke codering voor gerechtelijke uitspraken in de Europese Unie. Een ECLI-nummer bestaat uit de onderdelen: landcode, afkorting van de instantie, jaartal en volgnummer. Bijvoorbeeld ECLI:NL:RBMNE:2019:100

  Voorheen werden uitspraken voorzien van een Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN). Dit LJN bestond uit een combinatie van twee letters en vier cijfers. De LJN’s zijn omgezet naar een Europees identificatienummer. Als u van een uitspraak wel het LJN, maar niet het ECLI weet, kunt u gewoon op het LJN zoeken.

  Zaak-/parketnummer

  Alle uitspraken krijgen een zaak-, rol- of parketnummer mee van het gerecht dat de uitspraak doet. Dit nummer staat linksboven in de uitspraak en hier wordt geregeld naar verwezen in publicaties in vaktijdschriften. Het verdient aanbeveling om alleen op de kern van een zaaknummer te zoeken, dus alleen de cijfers, zonder achtervoegsels en slashes.

  Vindplaats

  Uitspraken worden op verschillende plekken gepubliceerd. Dit kan op Rechtspraak.nl zijn, maar ook in een tijdschrift van een juridische uitgever. Deze zgn. ‘vindplaatsen’ worden aangeduid met afkortingen (bijvoorbeeld NJ 2020, 40). Met zoeken op die vindplaats kunt u nagaan of dezelfde uitspraak ook op Rechtspraak.nl of elders is gepubliceerd. Ook van veel oudere uitspraken die niet op Rechtspraak.nl zijn gepubliceerd (ouder dan 1999) kunt u via zoeken op vindplaats het bijbehorende ECLI of andere vindplaatsen vinden. Vink dan ook ‘Alle uitspraken’ aan bij ‘Zoeken binnen’.

 • U kunt uw zoekopdracht verfijnen door een instantie of rechtsgebied te selecteren.

  Instanties

  • Hoge Raad
  • Raad van State
  • Centrale Raad van Beroep
  • College van Beroep voor het bedrijfsleven

  Gerechtshoven

  • Amsterdam
  • Arnhem-Leeuwarden
  • Den Haag
  • ‘s-Hertogenbosch

  Rechtbanken

  • Amsterdam
  • Den Haag
  • Gelderland
  • Limburg
  • Midden-Nederland
  • Noord-Holland
  • Noord-Nederland
  • Oost-Brabant
  • Overijssel
  • Rotterdam
  • Zeeland-West-Brabant

  Andere instanties binnen het koninkrijk

  • Constitutioneel Hof Sint Maarten
  • Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  • Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
  • Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  • Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao
  • Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten
  • Raad van Beroep in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  • Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Rechtsgebieden

  Voor alle relevante uitspraken kunt u het beste het hoofdrechtsgebied kiezen. De uitspraken worden namelijk door verschillende medewerkers bij de gerechten gekoppeld aan een rechtsgebied. Als de medewerker niet zeker is van het rechtsgebied, wordt het hoofdrechtsgebied gekozen.

  Bestuursrecht

  • Ambtenarenrecht
  • Belastingrecht
  • Bestuursprocesrecht
  • Bestuursstrafrecht
  • Europees Bestuursrecht
  • Mededingingsrecht
  • Omgevingsrecht
  •  Socialezekerheidsrecht
  • Vreemdelingenrecht

  Civiel recht

  • Aanbestedingsrecht
  • Arbeidsrecht
  • Burgerlijk procesrecht
  • Europees civiel recht
  • Goederenrecht
  • Insolventierecht
  • Intellectueel-eigendomsrecht
  • Internationaal privaatrecht
  • Mededingingsrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Personen- en familierecht
  • Verbintenissenrecht

  Strafrecht

  • Europees strafrecht
  • Internationaal strafrecht
  • Materieel strafrecht
  • Penitentiair strafrecht
  • Strafprocesrecht

  Internationaal publiekrecht

  • Mensenrechten
  • Volkenrecht

  Per 28 juni 2013 is de indeling van de rechtsgebieden aangepast. De indeling van de rechtsgebieden vóór deze datum is als volgt:

  • Ambtenarenrecht
  • Belastingrecht
  • Socialezekerheidsrecht
  • Vreemdelingenrecht
  • Personen- en familierecht

Zie ook:


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact