Laden...

Open Data van de Rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uitspraken > Open Data van de Rechtspraak

Wat is Open Data?

Open Data is het op eenduidige wijze, publiekelijk en elektronisch beschikbaar maken van data. Voor de Rechtspraak behelst deze data (gepseudonimiseerde) uitspraken, ECLI’s en vindplaatsen van jurisprudentie.

Open Data van de Rechtspraak is de functionele vervanger van Dataleveranties Uitspraken (DUIT) en de LJN-webservice.

Open Data van de Rechtspraak

De Rechtspraak heeft voor openbaarmaking van uitspraken (content) en ECLI-gegevens (metadata) een RESTful webservice ingericht. Deze webservice kan worden bevraagd om documenten en/of metadata geleverd te krijgen in xml-formaat.

Het bevragen van de ECLI-index is hierbij gescheiden van het opvragen van uitspraakdocumenten. Opvragen van een set uitspraakdocumenten die voldoet aan één of meer criteria geschiedt dus in twee stappen: eerst wordt met behulp van de criteria de ECLI-index bevraagd. Dit resulteert in een set ECLI’s, die vervolgens wordt gebruikt om de uitspraakdocumenten op te vragen.

"Don't hammer the server!"

Open Data van de Rechtspraak is een kosteloze en publieke dienst, die op ruime belangstelling mag rekenen. De servers die de Open Data-repository hosten en de informatieverzoeken afhandelen zijn hiervoor geschikt, maar om een acceptabel kostenniveau te handhaven zijn zij niet berekend op al te grote piekbelastingen.

Houdt u daarom bij gebruikmaking van deze dienst rekening met andere gebruikers. De beschikbare selectieparameters kunnen u helpen alleen de voor u relevante uitspraken op te halen. Beperk daarnaast het aantal gelijktijdige informatieverzoeken: bij voorkeur maakt u geen gebruik van dergelijke gelijktijdige informatieverzoeken.


Zie ook:


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact