Laden...

Meldpunt dreiging advocaten en journalisten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Voor professionals in het recht > Meldpunt dreiging advocaten en journalisten

Per gerecht een meldpunt

Het is van belang voor de Rechtspraak dat ook advocaten en journalisten zich veilig voelen in de gerechtsgebouwen. Daarom is per gerecht een meldpunt ingesteld waar advocaten en journalisten direct aan de beveiliging(scoördinator) kunnen melden dat zij een onveiligheidsgevoel, een dreiging of kwetsbaarheid ervaren.

 

 

Bereikbaarheid meldpunt

De contactgegevens van dit meldpunt per gerecht zijn gedeeld met de relevante beroepsverenigingen en kunt u via die weg vinden.

 

 

Aanvulling op procesreglementen

Het is van belang om duidelijk te maken dat dit meldpunt geen vervanging is voor de procedure in de landelijke procesreglementen. Het is een aanvulling waarbij sneller en direct contact gelegd kan worden met de beveiliging(scoördinator).

In de procesreglementen is opgenomen dat een partij zo spoedig mogelijk en gemotiveerd de aanwezigheid van de parketpolitie aan de griffie van de rechtbank verzoekt, indien deze partij de aanwezigheid op de mondelinge behandeling wenselijk acht. Deze procedure blijft ongewijzigd.

Als advocaten en journalisten reeds in het gebouw aanwezig zijn en een acute situatie zich voordoet, dan kunnen zij zoals gebruikelijk terecht bij de bode en/of de beveiliging.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact