Laden...

Procederen in asiel- en bewaringszaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Bestuursrecht > Procederen in asiel- en bewaringszaken

Wat te doen bij bijzondere spoed?

Contact met de pikettelefoon

Neem bij bijzondere spoed altijd contact op met de pikettelefoondienst van het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken.

Telefoon: 088 361 92 90 (24 uur per dag bereikbaar).

Niet voor storingen

Let op: het telefoonnummer is uitdrukkelijk niet bedoeld voor problemen bij het uploaden van stukken in digitale dossiers of andere technische storingen. Ga daarvoor naar de pagina: Digitaal procederen, wat te doen bij onderhoud- en storingen

Wanneer is sprake van bijzondere spoed?

Er is sprake van bijzondere spoed als:

 • de uitzetting dan wel verwijdering uit Nederland of uit de geboden opvang binnen 48 uur zal plaatsvinden.
 • het treffen van de gevraagde voorziening of maatregel binnen 48 uur noodzakelijk is.

In het geval van bijzondere spoed kan de piketfunctionaris instructies geven voor het indienen van formulieren of stukken bij de rechtbank.

 

In beroep gaan en/of verzoeken om voorlopige voorziening (als advocaat)

Als advocaat procedeert u in asiel- en bewaringszaken verplicht digitaal via Mijn Rechtspraak.

In Mijn Rechtspraak vindt u formulieren om beroep in te stellen tegen verschillende besluiten. In het formulier vult u de gronden van uw beroep in. Dit is een verplicht veld. Wilt u uw gronden later indienen? Meld dit dan in het verplichte veld. U kunt ook aanvullende documenten uploaden. Na afronding van alle stappen kunt u het beroepschrift of verzoekschrift met een druk op de knop indienen.

Zie ook:

In Mijn Rechtspraak vindt u de volgende formulieren:

>Alles uitklappen
 • Met dit formulier stelt u beroep in bij de rechtbank in een asielzaak als het besluit is genomen in:

  • de Algemene Asielprocedure
  • de Verlengde Asielprocedure
  • de Dublinprocedure, of bij
  • intrekking vergunning of afwijzing aanvraag onbepaalde tijd/EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen.

  Tegelijk kunt u met dit formulier een voorlopige voorziening aanvragen.

  Bevat het asielbesluit ook een:

  • besluit tot vreemdelingenbewaring
  • terugkeerbesluit, of een
  • inreisverbod?

  Dan kunt u hiertegen gelijktijdig beroep instellen met dit formulier.

 • Met dit formulier stelt u beroep in bij de rechtbank in een bewaringszaak tegen een:

  • maatregel ex art. 6/6a Vw 2000
  • maatregel ex art. 58 Vw 2000
  • maatregel ex art. 59/59a/59b Vw 2000
  • verlengingsbesluit.

  Bevat het besluit over de vreemdelingenbewaring ook een:

  • terugkeerbesluit
  • inreisverbod met terugkeerbesluit, of een
  • overdrachtsbesluit?

  Dan kunt u hiertegen gelijktijdig beroep instellen met dit formulier.

 • Met dit formulier kunt u beroep instellen bij de rechtbank als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet tijdig beslist op een asielaanvraag.

 • Met dit formulier stelt u bij de rechtbank beroep in tegen een separaat overdrachtsbesluit, maar alleen als dit samenhangt met een lopende bewaringszaak of een Dublinzaak.

  Tegelijk kunt u met dit formulier een voorlopige voorziening aanvragen.

 • Met dit formulier stelt u bij de rechtbank beroep in tegen een beslissing op het administratief beroep tegen een staandehouding.

 • Met dit formulier stelt u bij de rechtbank beroep in tegen een terugkeerbesluit, een inreisverbod of tegen een terugkeerbesluit met inreisverbod.

 • Met dit formulier stelt u bij de rechtbank beroep in tegen een vrijheidsbeperkende maatregel volgens artikel 55, 56 of 57 Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000).

 • Met dit formulier stelt u bij de rechtbank beroep in tegen een separaat besluit tot ophouding (artikel 50 Vw 2000).


Termijnen inzage gearchiveerde documenten

 • Asiel- en bewaringszaken blijven tot minimaal 6 maanden na het verstrijken van de beroepstermijn of de uitspraak in hoogste instantie beschikbaar in Mijn Rechtspraak.
 • Na die tijd worden alle dossierstukken, zaakgegevens en het zaakverloop opgenomen in de digitale archiefkast bij de Justitiële Informatiedienst (JustID). Wilt u deze gearchiveerde documenten inzien, dan kunt u contact opnemen met de griffie van de rechtbank.

 

In hoger beroep gaan en/of verzoeken om voorlopige voorziening (als advocaat)

 


Procederen als andere gemachtigde

U procedeert als andere gemachtigde (geen advocaat) op papier:

Hoger beroep

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) is de hogerberoepsrechter in vreemdelingenzaken.

Meer informatie:

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact