Laden...

Veelgestelde vragen digitaal procederen in vreemdelingenzaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Bestuursrecht > Veelgestelde vragen digitaal procederen in vreemdelingenzaken

 Verplicht digitaal procederen

>Alles uitklappen

 Procedure starten

>Alles uitklappen

 Werken in Mijn Rechtspraak

>Alles uitklappen
 • De gegevens die u invult in het formulier en de geüploade bijlagen blijven automatisch 24 uur bewaard. U kunt ermee verdergaan door het formulier opnieuw op te starten. Dan wordt als eerste gevraagd of u de ingevulde gegevens weer wilt gebruiken.

 • Nee, de gegevens die u invult op een pagina blijven automatisch 24 uur bewaard. U kunt ermee verdergaan door het formulier opnieuw op te starten. Dan wordt als eerste gevraagd of u de ingevulde gegevens weer wilt gebruiken.

 • Als u 15 minuten geen toets aanraakt, wordt u automatisch uitgelogd. De sessieduur van 15 minuten kunt u verlengen door een toets aan te raken. De teller loopt dan weer opnieuw. U krijgt 1 minuut van tevoren een waarschuwing dat de sessie binnenkort afloopt.

 • Ga naar het tabblad 'Zaken'. Voer in het zoekveld rechtsboven het zaaknummer in of de naam van een van de partijen . Na 'Enter' volgt een resultatenlijst.

 • Als u niet door kunt gaan naar het volgende scherm, heeft u niet alle verplichte vragen beantwoord. Of u heeft uw antwoord niet op de juiste manier ingevuld. Dit is aangegeven met een foutmelding. Scrol in het formulier om te zien om welke vraag het gaat.

 • Ja, de indieningstermijn verloopt om 00.00 uur, tenzij een specifieke regeling een ander tijdstip voorschrijft. Op dat moment moet de proceshandeling voltooid zijn.

 • De systeemtijd van de Rechtspraak is maatgevend voor het tijdstip waarop een handeling is verricht of een bericht is verstuurd.

 • U kunt uw e-mailadres wijzigen op de site van de Nederlandse Orde van Advocaten (advocatenorde.nl). Als u daarna een nieuwe zaak start, neemt Mijn Rechtspraak uw nieuwe e-mailadres automatisch over in het formulier. In lopende zaken moet u bij iedere zaak het e-mailadres handmatig aanpassen. Dit doet u in het zaaksoverzicht onder 'contactgegevens wijzigen'.

 • U kunt de collega die uw zaken gaat waarnemen machtigen via de site van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit kan zowel een collega van uw eigen kantoor zijn als een advocaat van een andere vestiging of van een ander kantoor. De machtiging kent u toe onder 'Pasbeheer' op de site van de advocatenpas. Hiervoor logt u in en selecteert 'Digitale diensten Rechtspraak'. De gemachtigde heeft dan toegang tot al uw zaken in Mijn Rechtspraak.

  Om de waarnemende collega de notificaties van uw zaken te laten ontvangen, kunt u in het digitale dossier het e-mailadres voor notificaties tijdelijk aanpassen via 'Contactgegevens wijzigen'. Wanneer de vakantieperiode voorbij is, kunt u uw eigen e-mailadres weer invoeren. Als u het e-mailadres in Mijn Rechtspraak niet wilt aanpassen, kunt u ook de notificaties vanuit uw eigen mailbox door laten sturen naar uw vervanger. Dat doet u door in Outlook een regel in te stellen.

  Een waarneming geldt dus voor ál uw zaken in Mijn Rechtspraak. U kunt een collega niet machtigen voor slechts 1 zaak. Wel kunt u er voor kiezen om in Mijn Rechtspraak een zaak over te dragen aan een collega. Als u de zaak overdraagt, heeft u zelf geen toegang meer tot deze zaak. Meer informatie daarover leest u bij 'Hoe kan ik een zaak overdragen aan een andere advocaat?'.

 • Op de startpagina van Mijn Rechtspraak kiest de andere advocaat 'Aanmelden als vervangende gemachtigde'. Daarna vult deze in het formulier onder meer het zaaknummer van de hoofdprocedure in en welke partij hij gaat vertegenwoordigen.

  De rechtbank koppelt de nieuwe advocaat aan de zaak en wijst eventuele taken toe. U kunt ook zelf via een bericht aan de rechtbank laten weten dat u de zaak overdraagt aan een collega. U meldt daarbij welke collega het betreft. De rechtbank koppelt die nieuwe advocaat aan de zaak en wijst eventuele taken toe. Daarna heeft u zelf geen toegang meer tot de zaak.

 • De Rechtspraak verzoekt u alle stukken via Mijn Rechtspraak in te dienen. Zo zijn ze voor alle partijen digitaal beschikbaar. Als u bepaalde informatie wilt geheimhouden, dan kunt u deze aanbieden op de wijze zoals vermeld in het Procesreglement bestuursrecht 2017 (('KEI-zaken') onder Procesreglementen bestuursrecht. De rechter beslist op uw geheimhoudingsverzoek.

 • In een document kunt u beter geen hyperlinks aanbrengen naar een ander document of een website, omdat de locatie van de bron van de link kan wijzigen of verdwijnen. U kunt wel interne hyperlinks binnen het document aanbrengen, bijvoorbeeld naar een andere paragraaf of hoofdstuk in dat document.

 • Foto's kunt u indienen in een pdf/a-document. U kunt bestanden tot maximaal 25 MB uploaden. Op dit moment kunt u nog geen audio- en videobestanden uploaden in Mijn Rechtspraak. Deze bestanden kunt u - net als voor de digitalisering - op een gegevensdrager met de post of een koerier aan de rechter sturen.

 • Dat is niet mogelijk. Ook een per post ingediende brief kunt u niet terughalen. U kunt een nieuw bericht sturen in Mijn Rechtspraak met een wijziging van het vorige bericht. Ook kunt u de rechtbank vragen om het onjuiste stuk uit het digitale dossier te verwijderen.

 • Ja, u kunt extra informatie kwijt in het veld ‘Overige informatie’. U kunt ook informatie als bijlage aan het formulier toevoegen.

 • Geheime stukken of stukken waarvan alleen bepaalde partijen mogen kennisnemen komen niet in het digitaal dossier als de rechter positief beslist op uw geheimhoudingsverzoek.

  In het Procesreglement bestuursrecht 2017 ('KEI-zaken') onder Procesreglementen bestuursrecht. staat beschreven hoe u deze stukken aanbiedt. In het digitaal dossier komt een melding dat er een of meer geheime stukken bij de rechtbank zijn ingediend. Dat geldt overigens ook voor bewijsstukken die niet digitaal te uploaden zijn, zoals voorwerpen.

 • Dat kan op twee manieren. U kunt zelf regelmatig inloggen in Mijn Rechtspraak en de stand van zaken zien in uw dossiers. U kunt ook inloggen naar aanleiding van de notificaties die u ontvangt.

 • U moet de stukken als afzonderlijke bestanden uploaden. Geef de stukken een doorlopende nummering zodat ze in de juiste volgorde te raadplegen zijn.

 • U kunt een document uploaden tot 25 MB. Wilt u een groter document uploaden, dan kunt u dat opknippen in delen van maximaal 25 MB. Ga daarvoor in het document naar ‘Afdrukken’ en kies bij de naam van de printer voor uw pdf-software. Vul vervolgens bij ‘Pagina’s’ in welke pagina’s u in pdf wilt omzetten en sla het document op. Deze stappen herhaalt u voor de overige pagina’s van het document. De afzonderlijke pdf’s kunt u uploaden in Mijn Rechtspraak. U kunt meerdere bijlagen in 1 keer versturen tot maximaal 150 MB.

  De Rechtspraak adviseert u om documenten te uploaden in pdf/a. Met een eenvoudige handeling kunt u al uw bestanden opslaan in pdf/a.

 • U kunt een eigen kenmerk toevoegen bij de indiening van de zaak. Dat doet u in het formulier waarmee u de procedure start. U kunt het eigen kenmerk ook later invullen of wijzigen. Klik in het zaaksoverzicht bij ‘Eigen kenmerk’ op het potlood. Vul een kenmerk in of wijzig een eerder ingevuld kenmerk en kies ‘opslaan’.

 • Als u in het formulier werkt, kunt u de gegevens altijd weer aanpassen. De ingevulde gegevens blijven 24 uur bewaard. U kunt er dus ook mee verdergaan als het formulier tussentijds is afgesloten, bijvoorbeeld na een stroomstoring. U gaat verder door het formulier weer op te starten. Nadat u het beroep- of verzoekschrift hebt ingediend, kunt u de gegevens niet meer wijzigen.

 • U kunt de uitnodiging als pdf downloaden naar uw eigen computer en van daaruit printen. Ook andere berichten die op of na 26 oktober 2017 zijn ontvangen of verstuurd kunt u op deze manier met behoud van opmaak printen.

 • De e-mailnotificatie mag geen inhoudelijke informatie bevatten vanwege privacyregels. Op verzoek van gebruikers is de inhoud van de e-mailnotificatie wel uitgebreid met de aanleiding van het bericht. Als het onderwerp ‘Informatieverzoek’ is, dan stelt de rechtbank u een vraag. In het dossier van de zaak, onder ‘Berichten’ ziet u om welke specifieke vraag het gaat. Bijvoorbeeld: een reactie op het verweerschrift geven of inlichtingen verstrekken.

 Ontvangstbevestiging en notificaties

>Alles uitklappen
 • Nadat u op 'Indienen' heeft geklikt, ziet u in de laatste stap van het formulier een ontvangstbevestiging.

  Na enige tijd kunt u in het digitaal dossier in Mijn Rechtspraak onder 'Zaken' uw beroepschrift of verzoekschrift vinden, met de datum en het tijdstip van indiening. Van de indiening van andere stukken kunt u steeds een ontvangstbevestiging opvragen in Mijn Rechtspraak. Dit doet u onder de tab 'Stukken'.

  Let op: het kan even duren voordat de stukken zichtbaar zijn in het dossier. U kunt het scherm verversen met de knop F5. Ziet u 2 uur na indiening de stukken nog niet in het dossier staan? Neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum.

 • Open de betreffende zaak. Onder de tab 'Stukken' ziet u de stukken die u heeft toegevoegd. Met het pijltje in de laatste kolom kunt u een ontvangstbevestiging downloaden.

  Let op: het kan even duren voordat de stukken zichtbaar zijn in het dossier. De Rechtspraak adviseert u om documenten te uploaden in pdf/a. Een pdf/a-document laadt sneller en de kwaliteit van foto's in het document blijft beter behouden.. U kunt het scherm verversen met de knop F5. Ziet u 2 uur na indiening het stuk nog niet staan? Dan is er mogelijk iets misgegaan met het indienen. U kunt contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum.

 • U krijgt bij de indiening van een zaak de vraag om een e-mailadres op te geven. De Rechtspraak stuurt een notificatie naar dit e-mailadres telkens als er in uw zaak iets is gebeurd.

 • De informatie in de e-mailnotificatie mag geen inhoudelijke informatie bevatten vanwege privacyregels. Op verzoek van gebruikers is de inhoud van de e-mailnotificatie sinds kort uitgebreid met de nieuwe status van de zaak of andere aanleiding van het bericht. U leest nu in de e-mailnotificatie dat er bijvoorbeeld verstek is verleend of een zitting is gepland.

 • Open de zaak waarover u een notificatie heeft ontvangen. Onder de tab 'Stukken' zijn de documenten genummerd op volgorde van toevoegen aan het dossier. De notificatie is van toepassing op het stuk met het hoogste volgnummer. Als u sorteert op de kolom 'Volgnummer' ziet u het laatst toegevoegde stuk bovenaan staan.

 • De datum van ontvangst bij de rechtbank is leidend. Als het stuk digitaal binnenkomt, dan krijgt het de datum dat het digitaal is ontvangen. Als het stuk op papier binnenkomt scant de rechtbank dit en voegt het toe aan het digitaal dossier. Ook dit stuk krijgt de datum van ontvangst door de rechtbank, ook als het later dan die ontvangstdatum in het digitale systeem wordt gezet.

 • De Rechtspraak gaat vooralsnog uit van 1 e-mailadres. U geeft zelf aan op welk e-mailadres u de notificaties wilt ontvangen. Voorbeeld van zo'n e-mailadres: procesvoering@kantoor.nl

  Overigens kunt u vaak bij uw eigen provider een e-mailadres aanmaken met een doorzendmogelijkheid naar meer e-mailadressen.

 • Ja, het kan gebeuren dat uw computer of mailprogramma de notificatie ziet als spam. Om dit te voorkomen kunt u de afzender van de notificatie toevoegen aan de vertrouwde adressen van uw e-mailprogramma of computer.

 • Volgens artikel 8:36c Awb geldt een bericht als door u ontvangen op het moment dat het gerecht een notificatie stuurt aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven. Het verzenden van die notificatie is maatgevend, niet de ontvangst daarvan.

 • U kunt werken met: een actuele versie van een browser zoals Google Chrome, Edge, Firefox of Safari (niet: Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy). U heeft de nieuwste versie van deze browsers nodig om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken.

  Het kan voorkomen dat een bepaalde browser in combinatie met lokale instellingen problemen veroorzaakt. Het advies is dan een andere browser te proberen of de software van uw browser bij te werken naar een hogere versie.

  Blijft u problemen ervaren, dan kunt u contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum. De contactgegevens staan onderaan op deze pagina. Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt voor een vlotte afhandeling: 

  • Een schermafdruk (printscreen)van de pagina watismijnip.rechtspraak.nl. Daarop staat uw IP-adres en andere relevante technische informatie
  • Tijdstip van de storing
  • Een schermafdruk (printscreen) van de storingsmelding

 Digitaal dossier

>Alles uitklappen
 • Dat is mogelijk. Ga in het zaakdetailscherm naar ‘Stukken’. Klik op ‘Downloaden stukken’ en selecteer daarna de dossierstukken die u wilt downloaden. De download start als u op ‘Downloaden’ klikt.

 • Dat kan. Klik in het zaakdetailscherm bij 'Stukken' op 'Download dossier'. De download neemt maximaal vijf minuten in beslag en start als u op 'Downloaden' klikt. De melding 'Zaakgegevens worden geladen' verschijnt. Als de download is voltooid, kunt u het dossier op uw computer terugvinden.

 • Vanuit mijn Rechtspraak kunt u niet het hele dossier in een keer printen. U moet dan eerst het digitale dossier downloaden naar uw eigen computer. Dat gaat gemakkelijk met de knop 'Download dossier'. Daarna kunt u de stukken printen vanuit uw eigen computer.

 • In Mijn Rechtspraak-Bestuur kunt een bericht als pdf downloaden naar uw eigen computer. Van daaruit kunt u het bericht met behoud van opmaak printen. Dit geldt voor alle berichten die op of na 26 oktober 2017 zijn verstuurd of ontvangen. Berichten van voor die datum zijn als html-bestand beschikbaar. Deze zijn zonder opmaak te printen.

 • In het digitaal dossier staan de stukken op volgorde van indiening. Het kan voorkomen dat een stuk dat u eerder heeft ingediend toch later in het dossier staat. Dat komt omdat wij alle stukken omzetten naar pdf/a. Het omzetten van pdf naar pdf/a kan bij grote stukken langer duren dan bij kleinere stukken. Dit geldt alleen voor de bijlagen bij een processtuk of voor losse stukken.

 • Ook in een digitale procedure kunnen nog papieren stukken voorkomen. Bijvoorbeeld een proces-verbaal dat tijdens de zitting wordt opgemaakt en wordt ondertekend met een 'natte' handtekening. De scanvoorziening van de Rechtspraak digitaliseert deze stukken. Daarna gaan ze als digitaal processtuk verder mee in de procedure. Het gaat om scannen onder substitutie. Het digitale processtuk vervangt het papieren processtuk, waarna het papieren origineel (op termijn) wordt vernietigd.

 • Het digitaal dossier blijft zichtbaar in Mijn Rechtspraak totdat het gerecht de zaak archiveert. Dat is minimaal 6 maanden na het einde van de zaak. U ontvangt een bericht als het gerecht de zaak gaat archiveren. Daarna kunnen procespartijen stukken uit het archief opvragen bij de griffie van het gerecht dat de zaak heeft behandeld.

 • Als u tijdens de zitting toegang wilt tot de digitale stukken, raden wij u aan een laptop mee te nemen. Download de dossierstukken voor de zitting op uw laptop. Dan bent u niet afhankelijk van een internetverbinding en weet u zeker dat u tijdens de zitting bij uw stukken kunt.

 Uitspraak

>Alles uitklappen

 Werkinstructie, helpdesk en storingen

>Alles uitklappen

Verbeteringen

Als gebruiker van Mijn Rechtspraak heeft u waardevolle kennis voor de verbetering van onze digitale systemen. Uw vragen, opmerkingen en tips kunt u doorgeven aan het Rechtspraak Servicecentrum.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact