Laden...

Ontbindingsbeschikkingen (juni 2004)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Kanton > Ontbindingsbeschikkingen (juni 2004)

Inleiding

De wijze van afhandeling van de 'geregelde' ontbindingen wordt landelijk geüniformeerd. (juni-04)

In de vergadering van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton, destijds LOK, van 23 juni 2004 is besloten om de wijze van afhandeling van de zogenaamde ‘geregelde’ ontbindingen landelijk te uniformeren op de navolgende wijze:

  • Indien en voor zover de gedingstukken in een geregelde ontbindingsprocedure voldoen aan de daaraan te stellen normen wordt de beschikking gedagtekend op de eerstvolgende werkdag nadat het dossier compleet is.
  • De beschikking wordt gegeven op die werkdag met ingang van – op zijn vroegst – de eerstvolgende kalenderdag. [Hiervan wordt aantekening gemaakt op het audiëntieblad.]
  • De beschikking wordt vervolgens overeenkomstig de terzake voor de kanton geldende voorschriften binnen 14 dagen nadien uitgeschreven en verzonden aan partijen.

Ter toelichting moge dienen dat hiermee landelijk één lijn is getrokken ten aanzien van de datering van de ontbindingsbeschikking, alsmede ten aanzien van de eerst mogelijke ontbindingsdatum. Dit bevordert de rechtszekerheid en voorkomt onnodig forumshoppen.

De wijze waarop de aanbeveling is vormgegeven beoogt te verduidelijken dat van ‘antedateren’ geen sprake is, doch dat tussen het geven (mondeling) en het afgeven van de beschikking enige tijd kan liggen. Gelet op de grote aantallen te verwerken zaken (vooral rond het einde van iedere kalendermaand) is daarvoor geen andere oplossing mogelijk. Tenslotte is met de verwijzing naar ‘de daaraan te stellen normen’ ruimte geboden voor een lokale invulling van aan de gedingstukken te stellen eisen.

Vanzelfsprekend behoudt de individuele kantonrechter de bevoegdheid om in voorkomende gevallen van deze landelijke lijn af te wijken. Naar verwachting zal deze thans overeengekomen lijn breed ingang vinden.

       

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.