Laden...

Aanbevelingen civiele vorderingen en schadevergoedingsmaatregel

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Strafrecht > Aanbevelingen civiele vorderingen en schadevergoedingsmaatregel

Aanbevelingen civiele vordering en schadevergoedingsmaatregel

Met de wet Terwee zijn de mogelijkheden om binnen het strafproces aan een slachtoffer schadevergoeding toe te kennen verruimd. Een slachtoffer hoeft daarvoor niet langer een aparte procedure te starten bij de civiele rechter. Op 17 september 2004 heeft het LOVS ingestemd met door de werkgroep Terwee gedane aanbevelingen, die beogen de rechtseenheid bij de het opleggen van schadevergoedingsmaatregelen te bevorderen, alsmede de behandeling van civiele vorderingen van benadeelde partijen tot vergoeding van schade in het strafproces te verbeteren. De aanbevelingen zijn op 1 januari 2005 in werking getreden.

Met ingang van 1 januari 2011 is, mede ter vervanging en uitbreiding van de Wet Terwee, in werking getreden de Wet van 17 december 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces. Om die reden zijn de aanbevelingen in november 2011 hernieuwd. In deze hernieuwde aanbevelingen worden de belangrijkste aspecten besproken voor de beslissing door de strafrechter over schadevergoeding aan het slachtoffer van een strafbaar feit. De aanbevelingen binden de rechter niet.

       

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.