Laden...

Aanbevelingen civiele vorderingen en schadevergoedingsmaatregel

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Strafrecht > Aanbevelingen civiele vorderingen en schadevergoedingsmaatregel

Aanbevelingen civiele vordering en schadevergoedingsmaatregel

Met de wet Terwee zijn de mogelijkheden om binnen het strafproces aan een slachtoffer schadevergoeding toe te kennen verruimd. Een slachtoffer hoeft daarvoor niet langer een aparte procedure te starten bij de civiele rechter. Op 17 september 2004 heeft het LOVS ingestemd met door de werkgroep Terwee gedane aanbevelingen, die beogen de rechtseenheid bij de het opleggen van schadevergoedingsmaatregelen te bevorderen, alsmede de behandeling van civiele vorderingen van benadeelde partijen tot vergoeding van schade in het strafproces te verbeteren. De aanbevelingen zijn op 1 januari 2005 in werking getreden.

Met ingang van 1 januari 2011 is, mede ter vervanging en uitbreiding van de Wet Terwee, in werking getreden de Wet van 17 december 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces. Om die reden zijn de aanbevelingen in november 2011 hernieuwd. In deze hernieuwde aanbevelingen worden de belangrijkste aspecten besproken voor de beslissing door de strafrechter over schadevergoeding aan het slachtoffer van een strafbaar feit. De aanbevelingen binden de rechter niet.

       

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact