Laden...

Kosten hoger beroep strafzaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHoger beroep > Strafzaak > Kosten hoger beroep strafzaak

Wat kost een hogerberoepsprocedure in een strafzaak?

U betaalt geen griffierecht in een strafzaak. Als u besluit een advocaat in te schakelen, kunnen hieraan kosten verbonden zijn.

Advocaat

U kunt zich laten bijstaan door een advocaat, maar dit is niet verplicht.

Tegemoetkoming in de kosten

Kunt u de kosten van een advocaat niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk heeft u recht op een toevoeging. Dit betekent dat de overheid een deel van de kosten van de advocaat betaalt. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.

 

U bent minderjarig?

Als u minderjarig bent, krijgt u een advocaat toegevoegd. U hoeft niets zelf te betalen.

U zat in voorlopige hechtenis?

Als u al een advocaat toegewezen had gekregen toen u in voorlopige hechtenis zat, krijgt u in hoger beroep dezelfde advocaat toegevoegd. U hoeft nu ook weer niets te betalen.

 

Overige gevallen?

In alle andere gevallen, kunt u mogelijk ook een tegemoetkoming in de kosten krijgen als u een advocaat inschakelt.

 

Inschakelen deskundige

Deskundigen krijgen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. Daarnaast kunnen zij de kosten declareren die zij maken om naar de zitting te komen. Als u het hof heeft verzocht bepaalde deskundigen te horen en zij besluiten dat te doen, betaalt de staat deze vergoeding. Als u zelf buiten het hof om besluit een rapport door een deskundige op te laten stellen, moet u de kosten hiervan in principe zelf betalen.

 

Vergoeding getuige

Getuigen krijgen een vergoeding voor de tijd die ze kwijt zijn, gemaakte reiskosten en eventuele extra noodzakelijke kosten. Als u het hof heeft verzocht bepaalde getuigen te horen en zij besluiten dat te doen, betaalt de staat deze vergoeding.

Tolk

Als u in een strafzaak een tolk nodig heeft, wordt deze door het hof opgeroepen en betaald.

 

Schadevergoeding slachtoffer (benadeelde)

Heeft een slachtoffer schade geleden door het strafbare feit dat u heeft gepleegd, dan kan hij een schadevergoeding vragen. Het hof kan bepalen dat u die schadevergoeding of een deel daarvan moet betalen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact