Laden...

Kosten strafrechtelijke procedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksStrafrecht > Procedures > Kosten strafrechtelijke procedure

Advocaat

U kunt zich laten bijstaan door een advocaat, maar dit is niet verplicht.

Tegemoetkoming in de kosten

Kunt u de kosten van een advocaat niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk heeft u recht op rechtsbijstand. Dit betekent dat de overheid een deel van de kosten van de advocaat betaalt. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.

U zit in voorlopige hechtenis

Als u in voorlopige hechtenis zit, krijgt u een advocaat toegevoegd. Sinds 1 maart 2017 is deze bijstand niet altijd meer kosteloos. Als u in staat bent een advocaat te betalen en u wordt onherroepelijk veroordeeld, dan kunnen deze kosten op u worden verhaald.

U mag een voorkeur voor een bepaalde advocaat aangeven, maar in principe krijgt u de dienstdoende advocaat toegevoegd. Soms kan de toevoeging later gewijzigd worden, zodat u toch de advocaat van uw keuze krijgt. Als u buiten de toevoeging om zelf een advocaat wilt regelen, moet u die zelf betalen.

U zit niet in voorlopige hechtenis

Als u niet in voorlopige hechtenis zit, heeft u mogelijk ook recht op een tegemoetkoming in de kosten als u een advocaat inschakelt.

Inschakelen deskundige

Deskundigen krijgen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. Daarnaast kunnen zij de kosten declareren die zij maken om naar de zitting te komen. Als u de rechter-commissaris of de rechtbank heeft verzocht bepaalde deskundigen te horen en zij besluiten dat te doen, betaalt de staat deze vergoeding. Als u zelf buiten de rechtbank om besluit een rapport door een deskundige op te laten stellen, moet u de kosten hiervan in principe zelf betalen.

Vergoeding getuige

Getuigen krijgen een vergoeding voor de tijd die ze kwijt zijn, gemaakte reiskosten en eventuele extra noodzakelijke kosten. Als u de rechter-commissaris of de rechtbank heeft verzocht bepaalde getuigen te horen en zij besluiten dat te doen, betaalt de staat deze vergoeding.

Tolk

Als u in een strafzaak een tolk nodig heeft, wordt deze door het Openbaar Ministerie (OM) opgeroepen en door de staat betaald.

Schadevergoeding slachtoffer (benadeelde)

Heeft een slachtoffer schade geleden door het strafbare feit dat u heeft gepleegd, dan kan hij een schadevergoeding vragen. De rechter kan bepalen dat u die schadevergoeding of een deel daarvan moet betalen.