Laden...

Geen advocaat, notaris of deurwaarder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKosten rechtszaak > Griffierecht > Geen advocaat, notaris of deurwaarder

 Veelgestelde vragen

>Alles uitklappen
 • De rekening-couranthouder is volgens de algemene voorwaarden bij de Landelijke rekening-courant altijd het kantoor. Voor alle overige partijen (niet zijnde deurwaarder, advocaat of notaris kantoor) is dit de onderneming of rechtspersoon zoals deze staat geregistreerd in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel te identificeren aan het bijbehorende KvK-nummer.

  • Het LDCR stelt gedurende de looptijd van de rekening-courant aan het begin van iedere maand de hoogte van het te betalen voorschot voor die maand vast. De vaststelling vindt plaats op basis van de gerealiseerde omzet van de rekening-couranthouder gedurende de afgelopen periode van maximaal twaalf maanden. Na uitsluiting van de maand met de hoogste en de maand met de laagste omzet, wordt van de resterende maanden de gemiddelde omzet berekend. Vervolgens wordt de hoogte van het voorschot bepaald op twee derde deel van dat bedrag.
  • Voor een nieuwe rekening-courant wordt de eerste vier maanden een andere methode van voorschotberekening toegepast. Voor de eerste maand wordt geen voorschot in rekening gebracht. Voor de daarop volgende drie maanden wordt als voorschot in rekening gebracht twee derde deel van de omzet van de voorgaande maand. Met ingang van de vijfde maand wordt de in het eerste lid genoemde wijze van berekening toegepast.
  • Gelijktijdig met het vaststellen van het voorschot voor de nieuwe maand stelt het LDCR het eindsaldo van de afgelopen maand vast.
  • Ja, u moet zich apart aanmelden voor e-billing. Eén van de voorwaarden waaronder u de Landelijke rekening-courant kan houden bij de Rechtspraak is dat u gebruik maakt van een digitale verzendmethode.
  • U ontvangt van het LDCR een debiteurnummer per rekening-courant. Hiermee kunt u zich aanmelden voor e-billing via de website van de aanbieder PostNL: https://e-facturen.rechtspraak.nl/default.aspx?cid=2&mctl=InviteMe.
  • Mocht u geen debiteurnummer hebben ontvangen, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van het LDCR: tel. 088 3611001 (8.30 – 17.00 uur) of financien.ldcr@rechtspraak.nl.
  • Een verzoek tot het opheffen van een rekening-courant voor in rekening te brengen griffierechten kan worden ingediend bij het Klant Contact Centrum van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR): financien.ldcr@rechtspraak.nl.
  • Na opheffing van de rekening-courant ontvangt u van ons losse griffierecht nota’s.
  • Inwilliging van het verzoek geschiedt schriftelijk of per e-mail onder vermelding van de ingangsdatum. Het LDCR verwerkt de opheffing binnen twee weken na ontvangst van het verzoek in de administratie
 • Mocht u een rekening-courantverhouding hebben maar toch een nota griffierecht hebben ontvangen, neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR): tel. 088 3611001 (8.30 – 17.00 uur) of financien.ldcr@rechtspraak.nl.

 • De volledige ‘Algemene voorwaarden bij de Landelijke rekening-courant griffierechten’ zijn gepubliceerd in de Staatscourant (officielebekendmakingen.nl) nr. 24073.